ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС

Кафедра тарихы

Асанова Марал Қабдрахманқызы 

экономика және халықаралық бизнес кафедрасының меңгерушісі,

экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

“Экономика және халықаралық бизнес” кафедрасы “Экономикалық география және салалық экономикалар” (1978 – 1989 жж.), “Салалар және аумақтар экономикасы және жоспарлауы” (1989 – 1993 жж.) кафедралар негізінде 1993 жылы пайда болды. Кафедра шығарушы болып табылады, мұнда «Экономика» (бакалавриат, магистратура) мамандығы және «Экономика және жаһандану жағдайындағы инновациялық даму» PhD докторантурасы бойынша жоғары білікті мамандарды шығару жүзеге асырылады.

1992 жылдан бері «5В050600 –Экономика» мамандығы бойынша, 2008 жылдан «5В011500 –Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша, 2010 жылдан «5В051300 –Әлемдік экономика» мамандығы және 2019 жылдан бастап «6В06102 – IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика», «6В04104 – Кәсіпкерлік және жобаларды басқару», «6В04105 – Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» және «6В11202 – HR: еңбек экономикасы және қауіпсіздігі» инновациялық білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды әзірлеу басталды.

1996 жылы Кафедра «Экономика» мамандығы бойынша алғашқы түлектерді шығарды. 1996 жылдан 2006 жыл аралығында аталған мамандық бойынша 500 астам студент шығарылды.

2010 жылы мамандықтар лицензиясы ГК РК 08-2009 жаңа классификаторға сәйкес қайта рәсімделді: Серия АБ №0137349 03 ақпан 2010ж. (ККСОН МОН РК №168 бұйрығы 03.02.2010 ж.). 2012 жылы мамандық лицензиясы өзгерту жолымен қайтаұйымдастыру туралы 28 сәуір 2012 жылғы № 544 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Жарғысына сәйкес қайта рәсімделді: 15.10.2012 ж №12015198.

2011 жылы экономика және халықаралық бизнес кафедрасы және экономикалық теория кафедралары біріктірілді.

Қазіргі уақытта кафедрада мамандарды даярлау бакалавриат, магистратура және докторантураның келесі білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлауды жүзеге асырады:

1) бакалавриат:

– «5В050600/6В04103 – Экономика»

– «5В051300/6В04112 – Әлемдік экономика»

– «6В06102 – IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика»

– «6В04104 – Кәсіпкерлік және жобаларды басқару»

– «6В04105 – Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг»

– «6В11202 – HR: еңбек экономикасы және қауіпсіздігі»

– «5В011500 – Құқық және экономика негіздері»

– «5В051900 – Еңбекті ұйымдастыру және нормалау»

2) магистратура:

– «7М04107001/7М04107001.01 – Экономика»

– «7М04107002/7М04107002.01 – Әлемдік экономика»

– «7М04107203/7М04107203.01 – Жобаларды басқару»

– «7М04107202/7М04107202.01 – Іскери әкімшіліктендіру»

– «7М06109404 – IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика»

– «7М04107402 – Экономикалық қауіпсіздік» (қос дипломды БББ)

3) докторантура:

– «8D04107001 – Экономика».

Аккредитациялау, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету Институтының ACQUIN (Германия) аккредитациялық комиссиясының 30 мамыр 2012 жылғы шешімімен академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің «Экономика (бакалавриат)» білім беру бағдарламалары халықаралық аккредитацияға иеленді.

 

 

Профессорлық-оқытушылық құрам
Асанова Марал Кабдрахмановна

Оқытушының А.Т.Ж. Асанова Марал Кабдрахманқызы
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының меңгерушісі
Ғылыми атағы мен дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Білімі — 1994-1998 – Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – Бухгалтерлік есеп және аудит; біліктілігі-экономист

– 2002-2006-Қарағанды мемлекеттік университеті, 08.00.05 – Экономика және халық шаруашылығын басқару мамандығы бойынша аспирантура

Жетістіктері – Профессор Каракесов атындағы сыйлықтың иегері, 2009-2010 оқу жылы.

– 13 электронды дәріс курсын әзірлеуші;

– Ұлттық тестілеу орталығының тест тапсырмаларын сараптау комиссиясының мүшесі;

– Jipka тілдер институтында тілдік тағылымдама (Прага қ., Чех Республикасы), 2018 ж. желтоқсан

-Университеттің дамуына қосқан үлесі мен адал еңбегі үшін Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Құрмет грамотасы, 2016 ж.

– Қарағанды облысы әкімінің Алғыс хаты, 2019 ж.

Оқитын курстары  Экономикалық теория, Халықаралық экономика, Еңбек экономикасы, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикалық ілімдер тарихы, венчурлық бизнес
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер – “Ағылшын тілін қарқынды оқыту курсы” бағдарламасы бойынша курстан өткені туралы Сертификат (В1 деңгейі). ҚарМУ ФПК. Е.А. Бөкетов. (2017 жылғы 23 маусымдағы № 676017)

– “FRESHBIZ GAME” бизнес-стимуляторына қатысу туралы Сертификат. Қазақстан, Астана, International Business Development Alliance (2017 ж.).

– “Кәсіпкерлік білім” тақырыбы бойынша оқудан өткені туралы Сертификат (22 сағат). Қазақстан, Алматы, Almaty management university (Қыркүйек 2017 ж.).

– “Технологияларды коммерцияландыру негіздері” тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат (16 сағат). Қазақстан, Қарағанды

-“Технологияларды коммерцияландыру бойынша кәсіпқойлар Альянсы” қоғамдық бірлестігі (2018 жылғы 22 мамырдағы№ 327).

– “Problems and prospects for multilingual education development” халықаралық семинарына қатысу сертификаты. Қазақстан, Қарағанды, ҚарМТУ (21 Ақпан 2018 ж.)

– «Business and competitive intelligence for Entrepreneurship ” ақпараттық сессиясына және жұмысына қатысқаны туралы Сертификат. Қазақстан, Қарағанды, Erasmus+, Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ (19 қыркүйек 2018 ж.)

– Ағылшын тілінің қарқынды курсынан өткені туралы Сертификат (75 сағат). Чех Республикасы, Прага қ., Jipka Тіл институты (20 желтоқсан 2018 ж.)

– “PMI PMBOK Guide 6th edition стандарты негізінде жобаларды басқару тәжірибесі” бағдарламасы бойынша курстан өткені туралы Сертификат (35 сағат). Қазақстан Республикасы жоба менеджерлерінің одағы (№UPM175-0048, 18 мамыр 2018 ж.)

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) Жарияланған ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің саны – 75, оның ішінде:

1. Marketing aspects of the pseudo-leisure consumption and the quality of life: a case study from Kazakhstan. – Маркетинг і менеджмент інновацій, 2018. – № 1. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ TompsonReuters: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=38SID=E1 (Shevyakova A.,  Perova N., Polevoy S. бірлескен авторлықта)

2. The Pharmaceutical Sector of Kazakhstan’s Economy: Trends and Problems. International Journal of  Environmental and Science Education (IJESE) . – Volume 11 Issue 12 (2016)/ – pp. 5086-5093   |  Article Number: ijese.2016.377 – http://www.ijese.net/makale/689  (Borankul G. Nurpeisov, Erboz N. Nabiev, Temirbay A. Mukashev, Serik S. Daribekov, Bagdat Kh. Raimbekov, Leila M. Bazarbaeva бірлескен авторлықта).

3. Questions of cluster interaction of tourism development along the silk road // Journal of Environmental Management and TourismVol 10 No 6 (2019): JEMT Volume X Issue 6(38) Fall 2019 https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/4185 (Mukanov B., Rakhimzhanova R., Raimbekov B. бірлескен авторлықта).

4. Қазақстан Республикасындағы салық жүктемесі // Қарағанды Университетінің Хабаршысы. Экономика Сериясы. – 2016. – № 2 (82). – С. 248-253. (Чаплинска А., Орымбекова Р., Шевякова А.Л.)

5. Analysis of hotel services development in Republic of Kazakhstan // Қарағанды Университетінің Хабаршысы. Экономика Сериясы. – 2016. – № 4 (84). – С. 18-25.(Садуов А.Ж., Муканов Б.О., Нурсултан Д.Т. бірлескен авторлықта).

6. Development of transport system of the Republic of Kazakhstan // Қарағанды Университетінің Хабаршысы. Экономика Сериясы. – 2017. – № 1 (85). – С. 45-50. (Семак Е.А., Раимбеков Б.Х., Кожабергенова А.Е. бірлескен авторлықта).

7. Trade cooperation between Kazakhstan and Germany. // Вестник Карагандинского Университета. Серия Экономика. – 2018. – № 3. – С. 97-104. (Buchmann K., Mussina S.T. бірлескен авторлықта)

8. Modern aspects of competitiveness in Kazakhstan // Қарағанды Университетінің Хабаршысы. Экономика Сериясы. – 2020. – № 1 (97). – С. 121-131. (Syzdykova D.I. бірлескен авторлықта)

Ғылыми қызығушылығы Жұмыспен қамту және халықтың табысы, инновациялық кәсіпкерлік
Researcher ID

(Clarivate Analytics)

Р-8325-2018
Scopus ID 57190606396
ORCID ID 0000-0001-8092-5879
Идентификатор РИНЦ (SPIN-код): 3583-0308
E-mail massanova77@mail.ru
Андарова Роза Кабыкеновна

Оқытушының аты-жөні Андарова Роза Кабыкеновна
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының профессоры
Ғылымиатағы мен дәрежесі Экономика ғылымдарының докторы
Білім – 1964-1969-Базалық: Қарағанды политехникалық институты “Тау-кен өнеркәсібінің экономикасы және оны ұйымдастыру” мамандығы бойынша»

– 1975-1979-Аспирантура: С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті., “Саяси экономия” мамандығы.

– 1998-2001-Докторантура: .Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті., “Экономика және халық шаруашылығын басқару”мамандығы.

Жетістіктер – Білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы;

-“Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері” төсбелгісі»;

– ҚарМУ еңбек сіңірген қызметкері (2003 ж);

– Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері (2007ж.);

– Университет және факультет басшылығының алғыс хаттары мен Құрмет грамоталары;

Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау( соңғы 5 жылда): 10-нан астам экономика ғылымдарының магистрлері;

Жарияланымдардың жалпы саны: 140-тан астам жарияланым;

Clarivate Analytics (ThR) және Scopus (соңғы 5 жыл ішінде)

Деректер базасына кіретін ғылыми еңбектері: 3 мақала.

Оқылатын курстар “Экономикалық теория негіздері”,” Макроэкономика”,” Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің мәселелері”,” Экономикалық білім берудің өзекті мәселелері”,”Экономикалық өсу теориясы”,”Бәсекелестік және монополия теориялары”,”Экономикалық зерттеу әдіснамасы”,”Қазіргі экономикалық ой”,”Білім беру жүйесіндегі ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау”.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер 1. Сертификат. 13-26.03. 2016 ж. “Қаржы пәндерін оқытудың заманауи инновациялық әдістері” ғылыми-әдістемелік семинары.72 сағат. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Пенза мемлекеттік университеті. 02.-6024 14.03.2016 ж. Астана-Пенза, 2016 жыл.

2. Сертификат. 2017 жылғы 27 ақпан мен 2017 жылғы 04 наурыз аралығында “Қазіргі микро және макроэкономикалық теорияның өзекті мәселелері”тақырыбында өтті. ҚР БҒМ. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ.. Қосымша білім беру факультеті, №457017, 04.03.2017 ж.

3. Сертификат. 04-06 желтоқсан 2017 ж. №31 “Білім беру саласындағы Менеджмент”, ҚР БҒМ семинары.

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 25-тен астам, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда-3

– республикалық конференция материалдарында -6

– халықаралық конференция материалдарында -20

– РҒДИ ғылыми дәйексөз алу базасында орналастырылған –

 

Ғылыми қызығушылықтары

Қазақстан Республикасының тұрақты экономикалық өсу проблемалары
РҒДИ идентификаторы
E-mail ark_roza@mail.ru
Притворова Татьяна Петровна

Оқытушының аты-жөні Притворова Татьяна Петровна
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының аға профессоры
Ғылыми атағы мен дәрежесі э.ғ.д., профессор
Білім – 1979-1985-Новосибирск мемлекеттік университеті (Новосибирск ұлттық зерттеу мемлекеттік университеті, Новосибирск қ.), Экономикалық кибернетика мамандығы; біліктілігі-экономист-математик
Жетістіктер ҚР БҒМ, МТ және СҚА гранттары бойынша 7 ғылыми-қолданбалы жобаның басшысы, БҰҰДБ:

– БҰҰДБ-мен бірлесіп, “арнаулы әлеуметтік қызметтерді қаржыландырудың бірыңғай тәсілін және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдардағы нормативтік қажеттілікті айқындау” МТ және СҚА қолданбалы тақырыбы, 2012

 

– “Медициналық-әлеуметтік ұйымдардың әлеуметтік қызметкерлерінің штат санының және медициналық-әлеуметтік ұйымдардың қамтамасыз етілуінің үлгілік нормативтерін әзірлеу”, 2014

 

“Қазақстанның әлеуметтік саласындағы қоғамдық сектор шығыстарының нәтижелілігі мен тиімділігі: бағалау және қамтамасыз ету тетіктері”ҚР БҒМ Ғылым комитетінің №1336 гранты. 2012-2014.

-ДСМ және СР “мүгедектерді протездік-ортопедиялық және есту протездік көмекпен, сурдо-тифлотехникалық құралдармен, міндетті гигиеналық құралдармен, кресло-арбалармен санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерді монетизациялау мүмкіндігін зерттеу” қолданбалы тақырыбы, 2014

-ҚР БҒМ Ғылым комитетінің №1336 “Қазақстандағы қарт адамдарға ұзақ күтім жасау жүйесін жаңғырту: стратегиялық басқару, экономикалық тиімділік және әлеуметтік әділеттілік”гранты. 2015-2017 ж. Ж. тіркеу нөмірі: МФ 4 /2181.

ҚР БҒМ Ғылым комитетінің “Қазақстан экономикасындағы стандартты емес жұмыспен қамту: ауқымы, динамикасы реттеу” гранты 2015-2017 тіркеу нөмірі: МФ 4 /2182.

– ҚР БҒМ Ғылым комитетінің №1336 “заманауи экономикалық жүйелердегі Әлеуметтік кәсіпкерлік: тұжырымдама, типология, Қазақстандағы даму механизмдері”гранты. 2018-2020 тіркеу нөмірі: AP05130260.

Оқылатын курстар – Институционалдық экономика; Халықты әлеуметтік қорғау; Табиғат пайдалану экономикасы; Өңірлік экономикалық саясат; Халықаралық бәсекеге қабілеттілік, Әлеуметтік саладағы жобаларды басқару.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер “Бизнес-әкімшілендіру және кәсіпорын қызметін жоспарлау: бизнес стратегиясы, бизнес-талдау және консалтинг” оқыту курсынан өткені туралы Сертификат (72 сағат). Қазақстан, Қарағанды қ., басқару мен өндірістің заманауи технологиялары қауымдастығы (№38628-АСТ, 13-26 қараша 2019 ж.)

“Жобаларды басқару және жобалық инжиниринг. Әлеуметтік, сандық және венчурлық кәсіпкерлік. (72 сағат) Қазақстан, Қарағанды қ., басқару мен өндірістің заманауи технологиялары қауымдастығы (№123, 21-31 қазан 2019 ж.)

“Халықаралық экономикалық қатынастар және Халықаралық бизнес: заманауи қаржы-несие, сауда, валюта-несие, инвестициялық, еңбек аспектілері” тақырыбы бойынша оқыту курсынан өткені туралы Сертификат. (72 сағат). Қазақстан. Қарағанды қ., (№000413, 4-14 қазан 2019 ж.)

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 20-дан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер жарық көрді, олардың ішінде ең маңыздылары:

1. Коммерциялық емес сектор Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерліктің негізі ретінде: әлеует пен модельдер. – РЕВИСТ ЭСПАСИОС. — ISSN 0798 1015. – Том. 38 (Nº 49) 2017 ЖЫЛ (тең авторлықта: Аяғанова м.п.).

2. Әлеуметтік бағдарланған қызмет арқылы экономиканың тұрақты дамуы. – Қауіпсіздік және тұрақты даму журналы. ISSN 2029-7017. – 2020-9 том. – Нөмірі 4. (Н.Гелашвили, Б. Жұмановтың бірлескен авторлығында)

3.Қазақстанның әлеуметтік кәсіпкерлігіндегі типтік бизнес-модельдер. – “Тұран” университетінің хабаршысы. – Ғылыми журнал. – Алматы. — № 4 (56). – 2018. — С. 25-32. (М. Аяғановтың бірлескен авторлығында)

4. Балалары бар үй шаруашылықтарының табыстарын бөлу ерекшеліктері: кейс-стади. Кәсіпкерлік және тұрақты даму. – 2020. – Том 7 Нөмірі 4. – (в соавторстве Д. Темірбаев, Е. Петренко, С. Бенчич)

5. Әлеуметтік кәсіпкерлік: бизнес-модельдер және оларды дамыту стратегиялары. -ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШЕЖІРЕ-XXI. — ISSN 1728-6220. – Том. 178 шығарылым (7-8)’2019 (бірлескен авторлықта: притворова Т.п., Мамраева Д. г., Ташенова Л. В.).

 

Ғылыми қызығушылықтары

 

Әлеуметтік экономика, Әлеуметтік кәсіпкерлік, Халықты жұмыспен қамту

Web of Science Researcher ID

(Clarivate Analytics)

U-7564-2018
ORCID ID orcid.org/0000-0002-6306-3960
Scopus ID 55816012800

 

РҒДИ идентификаторы SPIN-код: 8969-1034
E-mail pritvorova_@mail.ru
Нәбиев Ербоз Нәбиұлы

Оқытушының аты-жөні Нәбиев Ербоз Нәбиұлы
Лауазымы профессор
Ғылыми атағы және дәрежесі

 

доцент, экономика ғылымдарының кандидаты
Білімі Оқу орны: “Нархоз” университеті (Алматы халық шаруашылығы институты) (1976 ж.). Мамандығы: Материалдық-техникалық жабдықтау экономикасы және жоспарлау. Мамандық шифры:1703

1976ж. – 1978ж. –  ҚарМУ –дің “Маркетинг”кафедрасының стажер-зерттеушісі.

1979ж. – 1982ж. – “Нархоз” университетінің аспиранты»;

1992ж. – 1996ж. – Қара теңіз техникалық университетінің докторанты, Трабзон қ., Түркия Республикасы;

Жетістіктері

 

-Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» Грантының иегері (2008 ж.)

-Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың еңбек сіңірген қызметкері (2010 ж.);

– Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-ға 40 жыл медалімен марапатталған.  (2012 ж)

-6D050700 “Менеджмент” мамандығы бойынша PhD докторларының диссертациясын қорғау бойынша диссертациялық кеңестің мүшесі.

 

Оқытылатын пәндері

 

 

Халықаралық экономика,  Международная   экономика,   Халықаралық бизнес, Международный  бизнес,  Халықаралық маркетинг, Международный маркетинг, Геоэкономика, Трансұлттық корпорацияның экономикасы. Экономика транснациональных корпорации. Халықаралық бәсекелестікке қабілеттілік.

 

Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер 1. Сертификат ФДО-ға “Қазіргі микро-және Макроэкономиканың өзекті мәселелері” тақырыбы бойынша берілді. Е. А. Букетова, 04 наурыз 2017ж 2.Alma Almaty Management UNIVERSITY “кәсіпкерлік білім беру” тақырыбы бойынша оқуды сәтті аяқтағаны туралы Сертификат. 2017 3.”Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, ЖОО оқытушысын оқуға дайындау” тақырыбы бойынша курстардан өту (ҚарМУ им.Е. А.Букетова 14 қыркүйек 2019ж.). 4.”Кәсіпкерлік негіздері” курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту”жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курсынан өту (Нұр-сұлтан 2019ж.). 5.Миколас Ромерис университетінің (Литва) профессоры, Phd докторы Саулюс Нефастың қонақ дәріскері “organization activity planning organizational, economic and financial aspects” курсынан өтуі (25.11.2019-20.12.2019). 6.”Халықаралық экономикалық қатынастар және Халықаралық бизнес: қазіргі заманғы қаржылық – кредиттік, сауда, валюталық-кредиттік, инвестициялық, еңбек аспектілері”біліктілігін арттыру курсынан өту. 2019 жылғы 4-14 қазан аралығында 72 сағат көлемінде. Сертификат Ν 000414 Астана қаласы.
Жариаланымдар (соңғы 3 жылдағы ғылыми мақалалар) -210-ден астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде 2 монографияның бөлімшесі ,

10 оқу құралы, 4 электрондық оқу құралы

Ғылыми мақалалар саны -20, оның ішінде: – жоғары рейтингтік басылымда-3

– БҒСБК ұсынған басылымдарда-4

– республикалық конференция материалдарында-5

– халықаралық конференция материалдарында- 7

– шетелдік конференция материалдарында-1

Ғылыми қызығушылықтар Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар мәселелері, Сыртқы экономикалық қызмет, Халықаралық бизнес, Халықаралық маркетинг
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF- 6081-2020
Scopus ID 57190605427
E-mail n.erboz@bk.ru
Райханова Гульнур Аманкелдиевна

Оқытушының аты-жөні Райханова Гульнур Аманкелдиевна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының доценті
Ғылыми атағы және дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Жетістіктер 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейін 3 оқу құралы шығарылды: «Экономикалық зерттеулер әдіснамасы» (бірлескен авторлық, 2018). Халықаралық макроэкономика  2019).  Қазіргі экономикалық ой  2019).

3 электрондық оқу құралы: 1. Экономикалық зерттеулер әдіснамасы Эл. оқу құралы .

2. Халықаралық макроэкономика  Электрондық оқулық Куәлік 2019 жылғы «16» қазан No 58363.

3. Қазіргі экономикалық ой  Электрондық оқулық Куәлік 2020 жылғы «6»наурыз No 8685

1. Сертификат№ 462017 «Актуальные проблемы современной микро-и макроэкономической теории»

2.  Сертификат№34/02 «Management of Innovative Progects» 72 hours

3. Сертификат№19-101 « The impact of new technoiogies on financial development in the context of integration» 72 academic hours

4.Сертификат№0000113 «Деловые связи» Атамекен

5. Сертификат № 000166 «Основы предпринимательства» Атамекен (80 часа)

6. Сертификат «Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy» Tolymbekov

7.  Сертификат «Organization activity planning: organizational, economic and financial aspects» Saulius

8. Сертификат «IT project management» Ruslana.

9. «Экономика предприятия: инвестиционная, инновационная и торговая деятельность»

10. «Международные экономические отношения и международный бизнес: современные финансово-кредитные, торговые, валютно-кредитные, инвестиционные, трудовые аспекты»

11. «Управление проектами и  проектный инжиниринг. Социальное,

цифровое и венчурное предпринимательство»

12. «Бизнес администрирование  и планирование деятельности предприятия: стратегии бизнеса,

бизнес-анализ и консалтинг»

13. «УПРАВЛЕНИЕ В HR: ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ

14. «Обучение повышению конкурентоспособности в цепочке добавленной стоимости продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности»

оқытылатын курстар қолданбалы бизнес, халықаралық макроэкономика, макроэкономика, Экономикалық саясат.
Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 басылымнан артық емес) Соңғы 3 жылдағы ғылыми мақалалар саны-30
Ғылыми қызығушылықтар кәсіпкерлік ,кәсіпкерлік қызмет, кәсіппен айналысу
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-6220-2020
Scopus ID 57197807219
E-mail gulnurraihaova@mail.ru

 

Райымбеков Бағдат Хабиболлаұлы

 

Оқытушының А.Т.Ж. Райымбеков Бағдат Хабиболлаұлы
Лауазымы экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының доценті
Ғылыми атағы мен дәрежесі доцент, экономика ғылымдарының кандидаты
Жетістіктері – Еңбек Қызыл Ту ордені Қарағанды политехникалық институтының машина жасау факультетінде оқыды (күндізгі жоғары білім) 1976-1981 ж.ж. “машина жасау технологиясы, металл кесетін станоктар мен аспаптар” мамандығы бойынша, ЖВ № 221068 дипломы.

– 1985-1988 Қарағанды Еңбек Қызыл Ту орденді политехникалық институтының күндізгі аспирантурасында 08.00.21 – “экономика, өнеркәсіпті және оның салаларын басқаруды жоспарлау және ұйымдастыру” мамандығы бойынша оқыды»

 

– 06.03.2003 жылы – білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің Алғыс хаты жарияланды

-1999 жылдан 2014 жылға дейін – “Болашақ” Қарағанды университетінің деканы, проректоры»

– 2017 жылғы 11 желтоқсанда ҚР БҒМ “Құрмет грамотасымен” марапатталған.

Оқитын курстары Кәсіпорын экономикасы, Өндірісті ұйымдастыру, қолданбалы бизнес, бизнесті басқару және кәсіпорын қызметін жоспарлау, бизнесті зерттеу, Жобаны басқару және жобалық талдау, жобаларды басқару теориясы, дағдарысқа қарсы бизнесті басқару, бизнес стратегиялары және заманауи бизнес-модельдер, жобаларды басқару технологиясы, жобалық тәуекелдер және оларды басқару әдістері
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер – 2014 ж. – “инновациялар экономикасы” және “дағдарысқа қарсы менеджмент” бағдарламалары бойынша ҚарМТУ-да 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстары»

– 2018 ж. – Қарағанды қаласының “ГорКомТранс” ЖШС жоспарлау бөлімінде 72 сағат көлемінде тағылымдама

– 2018 ж. – жоба менеджерлері Одағының “Жобаларды басқару практикасы” бағдарламасы бойынша оқыту курсы. Сертификат №UР-0028

– 2019 ж. – “кәсіпкерлік негіздері “курсы оқытушыларының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту” курсы, көлемі 80 сағат.

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес)  

1. “the pharmaceutical sector of Kazakhstan’ s economy: trends and problems” атты мақаласы International Journal of Environmental and Science Education (SCOPUS Impact Factor: 0.471) журналында жарияланды. – 2016. – VOL. 11. – NO. 12. P. 5086-5093 // http://www.ijese.net/makale/689

2. International Journal of Economic perspectives (SCOPUS Impact Factor: 0.282) (ISSN:1307-1637) Volume 11, Issue 2, P. 9-17 журналында “Strategic Development of the Food Sector of the Republic of Kazakhstan” атты мақала жарияланды. June 2017 // http://www.econ-society.org/ijep_contents_11.2.php

3. Entrepreneurial education as an important direction of

economic education in modern conditions журналында Ғылым және Қазақстан өмірі. – 2019. – №6/3. – Б.149-153.

4. The features of transformation of economic education in business вопросы экономических наук. – 2019. – №3(97). – Б. 45 – 47. // https://elibrary.ru/item.asp?id=38171003

Ғылыми қызығушылығы  

микро және макро деңгейдегі басқару мәселелері, кәсіпорындардағы экономикалық проблемалар, кәсіпкерлік, жаңа білім беру технологиялары, жоғары білімді жетілдіру, практикалық оқытуды енгізу, бизнесті жоспарлау және т. б.

Researcher ID

(Clarivate Analytics)

AAF-9461-2020
Scopus ID 57190606419
ORCID ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail RBH2006@yandex.ru
Мукашев Темербай Абугалиевич

Оқытушының аты-жөні Мукашев Темербай Абугалиевич
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының доценті
Ғылыми атағы мен дәрежесі   э.ғ.к.,  доцент
Білім – 1973- 1978 жж. – Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы — Материалдық-техникалық жабдықтау экономикасы мен жоспарлау; біліктілігі – экономист
Жетістіктер  – «Болашақ» Қорының халықаралық стипендиясының иегері. Сертификат № 1597/06.01 – 05.07.2010 ж.

– II Еуразиялық экономикалық жастар форумының Гран-при иегерлері, ҚарМУ студенттерінің «Жаһандану жағдайындағы ұлттық экономика модельдері» ғылыми жобасының ғылыми жетекшісі (Екатеринбург  қ. – Астана қ., 2011 ж.).

– 2017 ж. – жыл сайынғы СҒЗЖ республикалық конкурстың жеңімпазы Полевой С., МЭ-42 тобының ст., ғылыми жетекшісі. ҚР БҒМ Министрінің дипломы.

– 2015 ж.  ҚР БҒМ ҒК грантты тақырыбының орындаушысы. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0115RK00986 ҚР БҒМ ҒК

Оқылатын курстар «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау», «Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру», «Іскери зерттеулер», «Корпоративтік бизнес әкімшілігі», «Шағын және орта бизнестің экономика және ұйымдастыруы», «Акционерлік қоғамдағы экономика және басқаруы» ж.б.
Біліктілігін арттыру

туралы мәліметтер

– 2016 – 2017. жж. – М.В Ломоносов атындағы ММУ қасындағы Электрондық білім беру ресурстарының Дамыту орталығында “Қазіргі экологиялық мәселелер және тұрақты даму” 80 сағаттық біліктілікті арттыру курстары. 22.03.2017 ж. № 11217а9023 ММУ біліктілігін арттыру туралы куәлігі.

– 2017 ж. – «Қазіргі экономикалық теорияның өзекті мәселелері» курсы. Е.А. Букетов ат. КарМУ ҚБФ. (36 акад. сағ.). Сертификат № 459017 – 04.03.2017 ж.

– 2018 ж. – «Микроэкономикалық және макроэкономикалық теорияның қазіргі мәселелері»  курсы. ТОО “AZ Development”. (36 акад. сағ.). Сертификат № 00474 – 12.04.2018 ж.

– 2018 ж. – «Университет оқытушысын қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқуға дайындау» курсы. Е.А. Букетов ат. КарМУ БАФ. (36 акад. сағ.). Сертификат № 858019 – 26.10.2019 ж.

– 2019 ж. – «Атамекен» ҚР ҰКП «Кәсіпкерлік негіздері» жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған біліктілікті арттыру курстары. 80 сағат көлемінде. Сертификат № 000161.

– 2019 ж. – «Кәсіпорын экономикасы: инвестициялық, инновациялық және сауда қызметі» оқу курсы. (72 акад. сағ.). Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологиялар қауымдастығы. Қарағанды қ. Сертификат №007 – 19.09.2019 ж.

– 2019 ж. – «HR кадрлардағы менеджмент: экономика, ұйымдастыру және еңбекті нормалау» оқу курсы. (72 акад. сағ.). Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологиялар қауымдастығы. Қарағанды қ. Сертификат №751007 – 21.12.2019 ж.

– 2019 ж. – «Бизнесті басқару және кәсіпорынды жоспарлау: бизнес стратегиялары, бизнесті талдау және кеңес беру» оқу курсы. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологиялар қауымдастығы. Қарағанды қ. (72 акад. сағ.). Сертификат №38631 – АСТ – 26.11.2019 ж.

– 2019 ж. – «Халықаралық экономикалық қатынастар және халықаралық бизнес: қазіргі заманғы қаржылық-несиелік, сауда, валюта-несиелік, инвестициялық, еңбек аспектілері» оқу курсы. (72 акад. сағ.). Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологиялар қауымдастығы. Қарағанды қ. Сертификат №000416 – 14.10.2019 ж.

– 2019 ж. – «Жобаларды басқару және жобалау. Әлеуметтік, цифрлық және венчурлық кәсіпкерлік» оқу курсы. (72 акад. сағ.). Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологиялар қауымдастығы. Қарағанды қ. Сертификат №126 – 31.10.2019 ж.

– 2019 ж. – «IT project management» оқу курсы. (72 акад. сағ.). Wyzsza Szkola Humanitas. Poland.  Қарағанды қ. Сертификат №13127, 25.11. -20.12.2019 ж.

Жарияланымдар (соңғы

3 жылда 5 жарияланымнан артық емес)

1. Strategic Development of the Food Sector of the Republic of Kazakhstan – International Journal of Economic Perspectives (SCOPUS Impact Factor: 0.282) (ISSN:1307-1637) Volume 11, Issue 2, P.9-17. June 2017 // http://www.econ-society.org/ijep_contents_11.2.php (Raimbekov B.H., Ospanov G. M., Shakeev S. S.).

2. Акционерлік қоғамның экономика және басқаруы . Электрон. оқулық.  Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің авторлық құқығына No 1879 куәлік (2018 ж.).

3. “Цифрлық Қазақстан” мемлекеттік бағдарламасының іске асырудың негізгі бағыттары” атты мақаласы. Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы. .- 2018. – № 2. – 31 – 39 б. (Т.Б. Казбековпен қос.).

4. Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласының қазіргі жағдайын бағалау. — Қараганды университетінің хабаршысы.  Экономика сериясы. — 2018. — №3 (88) – 20-27 б.  (С.С. Дарибеков қос.).

5. Formation of the organizational economic mechanism for managing enterprises of the mineral resource complex. – ҚЭУ хабаршысы: экономика, философия, педагогика, құқықтану .— 2019. — №4 – 61-65 б.

 

Ғылыми қызығушылықтары

 

Кәсіпкерлікті дамыту, қоршаған ортаны басқару, инновациялық даму, аймақтық экономика, экономиканың минералды-шикізаттық секторы.

Researcher ID

(Clarivate Analytics)

 

AAF-6048-2020

 

Scopus ID 57190607728

 

E-mail timur-iro @mail.ru
Гелашвили Николай Николаевич

Оқытушының А.Т.Ж. Гелашвили Николай Николаевич
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының доценті
Ғылыми атағы мен дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты
Жетістіктері Негізгі жетістіктері:

Ғылыми сапарлар мен тағылымдамалар:

Ғылыми жобаларды іске асыруға қатысу:

ҚР БҒМ Ғылым комитетінің тапсырысы бойынша “қазіргі заманғы экономикалық жүйелердегі Әлеуметтік кәсіпкерлік: Қазақстандағы тұжырымдама, типология, даму механизмдері” іргелі зерттеу»

Кәсіби ғылыми ұйымдарға мүшелік:

Ғылыми жобаларды рецензиялау / сараптау тәжірибесі:

Оқитын курстары Халықаралық инвестициялық қызмет. Халықаралық қаржы нарықтары. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер 1. “Технологияларды коммерцияландыру бойынша Мамандар Альянсы” ҚБ “Технологияларды коммерцияландыру негіздері” семинары, 2016ж.

2. “Оқытушының Коуч-құзыреті және оларды қалыптастыру құралдары” семинары, 2017ж.

3. “Cien: business and competitive intelligence” базасында кәсіпкерлерді ақпараттық оқыту семинары, 2018ж.

4. “Экономикалық пәндерді ағылшын тілінде оқыту әдістемесі” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курстары, Сертификат №166019, 14.01.2019 ж.

5. “Атамекен “ҚР ҰКП базасында” кәсіпкерлік негіздері “курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту” жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру Курсы, Сертификат№ 000169, 2019ж.

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) 73 Жарияланымдар

1. Проблемы развития социального предпринимательства в Республике Казахстан: пути решения и инструменты// Вестник Карагандинского университета. Серия «Экономика». – 2019. – №4. – С.180-187.

2. Институциональная поддержка социального предпринимательства: практика и возможности для Казахстана// Экономика: стратегия и практика. – 2020. -№1. – С.71-87

3. Sustainable development of economy via socialy oriented activities// Journal of security and sustainability issues. – 2020. – №9. – 1405-1419

 

Ғылыми қызығушылығы жаңа білім беру технологиялары, әлеуметтік экономика, бизнесті жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру, маркетингтік зерттеулер
Researcher ID

(Clarivate Analytics)

AAF-6176-2020
Scopus ID 57194508547
ORCID ID 0000-0002-7115-2007
Идентификатор РИНЦ
E-mail Kargu2020@bk.ru
Сабыржан Али
Оқытушының А.Т.Ж. Сабыржан Али
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының доценті
Ғылыми атағы мен дәрежесі – экономика ғылымдарының кандидаты
Білімі — 1991-1995 — Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы — маркетинг және коммерция; квалификациясы – экономист

— 2005-2007 — Қарағанды мемлекеттік университеті, аспирантура мамандығы 08.00.05 — экономика және халық шаруашылығын басқару (салалар және қызмет сферасы бойынша)

Жетістіктері Қауымдастырылған профессор атағы, 2018-2019 оқу жылы
Оқитын курстары Экономикалық теория, Әлемдік экономика, Банк ісі, Валюталық операциялар, Халықаралық қаржы-несиелік қатынастар, Әлемдік қаржылық нарықтар
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер “Ағылшын тілі” курсы сертификаты, Институт Языка “Ипка”, Прага қ., Чехия Республикасы (30 шілде 2008ж.);

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» курсы сертификаты, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы (4 мамыр 2014ж.);

«Корпоративтік менеджмент» курсы сертифкаты, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы (29 мамыр 2014ж.);

«Қаржыларды басқару» курсы сертификаты, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы (26 қыркүйек 2014ж.);

«Жоғарғы рейтингті журналдарда мақалалар жариялау» семинарының сертификаты, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы (4 апреля 2015ж.).

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 20-дан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер басылымға шықты, соның ішінде ең маңыздылары:

1) Development of the System of Investment Support of Projects in the Industrial – Innovative Development of Kazakhstan. International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – Vol. 11. – Issue 12.

2) The Experience of Foreign Countries in Monetary System Development. Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2016. – Issue 5 (19).

3) Банк қарызы шартын құқықтық реттеудің кейбір сұрақтары. Вестник Карагандинского университета. Серия право. -2017. -№2 (86).

4)  Проблемы моделирование банковских кризисов. Вестник КазНУ. Серия экономика. -2016. -№6 (118).

Ғылыми қызығушылығы Ақша-несие жүйесі мәселелері
Researcher ID

(Clarivate Analytics)

Scopus ID
ORCID ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail alisher-aliev-79@mail.ru
Рахимжанова Раушан Амангельдиевна

Оқытушының аты-жөні Рахимжанова Раушан Амангельдиевна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты
Білімі –        1991-1996.- Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы-Қаржы және несие; біліктілігі-экономист

–        2001-2005-Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 08.00.05 – Экономика және халық шаруашылығын басқару мамандығы бойынша аспирантура.

Жетістіктері – ҚР аудитор куәлігі

– ҚММУ ішкі аудит басшысы ретінде жұмыс істеді.

– “АССА DipIFR” курсының сертификаты

– Кәсіпкер

Оқылатын курстар Өндірісті ұйымдастыру, инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлау, Бизнес тиімділігін талдау, Сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу, Еңбекті ұйымдастыру, Еңбек экономикасы
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер “Кәсіпорын экономикасы: инвестициялық, инновациялық және сауда қызметі” оқыту курсынан өткені туралы Сертификат (72 сағат). Қазақстан, Қарағанды, “басқару мен өндірістің заманауи технологиялары Қауымдастығы” ЗТБ (19 қыркүйек 2019 ж.)

“Халықаралық экономикалық қатынастар және Халықаралық бизнес: қазіргі заманғы қаржы-кредит, сауда, валюта-кредит, инвестициялық, еңбек аспектілері” оқыту курсынан өткені туралы Сертификат (72 сағат). Қазақстан, Қарағанды, “басқару мен өндірістің заманауи технологиялары Қауымдастығы” ЗТБ (14 қазан 2019 ж.)

“Жобаларды басқару және жобалық инжиниринг: әлеуметтік, цифрлық және венчурлық кәсіпкерлік” оқыту курсынан өткені туралы Сертификат (72 сағат). Қазақстан, Қарағанды, “басқару мен өндірістің заманауи технологиялары Қауымдастығы” ЗТБ (31 қазан 2019 ж.)

“Бизнесті басқару және кәсіпорын қызметін жоспарлау: бизнес стратегиялары? Бизнес-талдау және консалтинг ” (72 сағат). Қазақстан, Қарағанды, “басқару мен өндірістің заманауи технологиялары Қауымдастығы” ЗТБ (26 қараша 2019 ж.)

“HR-де басқару: Экономика, еңбекті ұйымдастыру және нормалау”оқыту курсынан өткені туралы Сертификат. Қазақстан, Қарағанды, “басқару мен өндірістің заманауи технологиялары Қауымдастығы” ЗТБ (21 желтоқсан 2019 ж.)

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Жарияланған ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің саны-20-дан астам, оның ішінде:

1. Қазақстан Республикасындағы салық жүктемесі / / Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика Сериясы. – 2016. – № 2 (82). – Б.248-253. (бірлескен авторлықта: Чаплинск А., Асанова М. К., Шевякова а. л.)

2. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың фискалдық тосқауылдарын төмендету / / жаңа экономикалық саясат – өңірдің тұрақты дамуының негізі: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары – Қарағанды: Қазтұтынуодағы ҚЭУ баспаханасы, 2016. – .С. 184-186. – http://www.keu.kz/images/stories/Science/151219/Tom_2_sec_5-7.pdf (бірлескен авторлықта: Асанова М. К.)

3. Questions of cluster interaction of tourism development along the silk road // Journal of Environmental Management and TourismVol 10 No 6 (2019): JEMT Volume X Issue 6(38) Fall 2019 https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/4185 (авторлық бірлестікте: Saduov, A., Mukanov, B., Asanova M., Raimbekov, B.)

4. Интеграцияландырылған есепті дайындау бойынша қолданылатын әдістемелік нұсқаулықтар / / Статистика, учет и аудит. – 2020. – № 2 (77). – Б.160-165. (бірлескен авторлықта: Мусипова л. к., Ундерис Е.)

Ғылыми қызығушылықтары Кәсіпкерлікті дамыту, еңбек қатынастары, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары, бизнес-талдау
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-6537-2020
ORCID ID
Scopus ID 55776205100
Идентификатор РИНЦ
E-mail orymbekova.raushan@mail.ru
Гордеева Елена Анатольевна

Оқытушының А.Т.Ж. Гордеева Елена Анатольевна
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының доценті
Ғылыми атағы мен дәрежесі Философия докторы (PhD)
Білімі –    2016ж.-2019ж.– Академик Е. А. Бөкетоватындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 6D050600 мамандығы бойынша философия докторы (PhD);

–    2014ж.-2016ж. – Қазақ технология және бизнес университеті, «Экономика» мамандығы, экономика магистрі;

–    2006ж. – 2008ж. – Балқаш гуманитарлық-техникалық университеті, «Қаржы» мамандығы, қаржы бакалавры;

–    1995ж. – 2000ж. – О. А. Байқоңыроватындағы Жезқазған университеті, «Өнер кәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы, «Инженер-құрылысшы» біліктілігі.

Жетістіктері –    Әлемдік экономика бойынша халықаралық олимпиаданың жеңімпаз командасының жетекшісі;

–    European Commercial Law (Еуропалық сауда құқығы), TYYLCO Ltd., Prague, Czech Republic issues this, 14.05-14.06.2018ж.;

–    «Экономика» бағыты бойынша тағылымдама, Омбы мемлекеттік университеті. Ф. м. Достоевский, 09-25. 03. 2016 ж.;

–     Ғылыми жобаны іске асыруға қатысу: Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық өсу тетігінде жастар кәсіпкерлігін дамыту мен жандандырудың форсайт-моделін әзірлеу.

Оқитын курстары Бизнес-зерттеу; Business-planning of investment processes; Real investment; жобалық инжиниринг; кәсіпорынның қызметін Стратегиялық талдау және жоспарлау; экономика негіздері; Экономикалық ілімдердің тарихы; халықаралық еңбек ұйымы; халықаралық көлік және коммуникация жүйесі; ақылы қызметтер экономикасы; Business administration and business planning; IT кәсіпкерлік пен цифрлық экономикадағы Инноватика; жобаларды басқарудағы Инноватика; дизайн-ойлау; сыртқы экономикалық қызметтегі тәуекелдер; ақылы қызметтер экономикасы.
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер Бизнес-зерттеу; Business-planning of investment processes; Real investment; жобалық инжиниринг; кәсіпорынның қызметін Стратегиялық талдау және жоспарлау; экономика негіздері; Экономикалық ілімдердің тарихы; халықаралық еңбек ұйымы; халықаралық көлік және коммуникация жүйесі; ақылы қызметтер экономикасы; Business administration and business planning; IT кәсіпкерлік пен цифрлық экономикадағы Инноватика; жобаларды басқарудағы Инноватика; дизайн-ойлау; сыртқы экономикалық қызметтегі тәуекелдер; ақылы қызметтер экономикасы.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер 1.  «HR басқару: Экономика, еңбекті ұйымдастыру және нормалау», 10-21. 12. 2019 ж., №751013;

2.  «Ұйымдастырушылық белсенділік жоспары: ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық жобалар», 25.11 – 20.12.2019 ж.;

3.  «IT project management», 25.11 – 20.12.2019 ж.;

4.  «Бизнесті басқару және кәсіпорын қызметін жоспарлау: бизнес стратегиялары, бизнес-талдау және консалтинг», 13-26. 11. 2019 ж., №38637-АСТ;

5.  «ЖОО оқытушысын қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқытуға дайындау», 21-26. 10. 2019 ж. 36 сағат көлемінде, №872019;

6.  «Халықаралық экономикалық қатынастар және Халықаралық бизнес: қазіргі заманғы қаржы-кредит, сауда, валюта-кредит, инвестициялық, еңбек аспектілері», 4-14.10.2019, 72 сағат көлемінде, №000422;

7.  «Жобаларды басқару және жобалық инжиниринг. Әлеуметтік, цифрлық және венчурлық кәсіпкерлік», 21-31. 10. 2019, 72 сағат көлемінде, №132;

8.  «Кәсіпорын экономикасы: инвестициялық және сауда қызметі», 9-19.09.2019 ж., №013;

9.  Практикалық кәсіпкерлік. Бизнес модельдеу, «УЦ про бизнес» ЖШС, 02.11.2018 ж.

10.   The validity of this certificate is 5 years, Independent agency for accreditation and rating 03.10.2017 ж.;

11.   MiniMBA: жеке тиімділік. Көшбасшылық. Операциялық менеджмент. Персоналды басқару. Экономика. Қаржылық менеджмент. Жобаларды басқару), «Самэлглобал Консалтинг» ЖШС, 16.05-16.07.2016 ж.;

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 15-тен астам ғылыми және оқуәдістемелік еңбектері жарық көрді, олардың ішінде ең маңыздылары:

1.     State programming of innovation development of economy: Macrostructural priorities, institutional and economic specification. Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2017. –  Vol. 8, Issue 6(28). – P. 1769-1780 (бірлескен автор: Esengeldin B., KhusainovaZh.);

2.     World experience in effective state programming of innovation development and the possibility of its adaptation in Kazakhstan . Қарағанды университетінің хабаршысы. «Экономика» Сериясы. – 2018. – № 1(89). – С. 131-143;

3.     Criteria of efficiency of state programs of innovative development of the economy. Қарағанды университетінің хабаршысы. «Экономика» Сериясы. – 2018. – № 4(92). – С. 115-121;

4.     Efficiency evaluation of implementation of state programs in the system of the state control and audit: the operating approaches in Kazakhstan and foreign experience . Education and Science without borders. – 2018. – №17 (1). – Vol. 9. – P. 18-22;

5.     Ұлттық инновациялық жүйенің тұжырымдамалық негіздерінің және инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламаларының компоненттерінің генезисі. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы кәсіпкерліктің институционалдық-экономикалық парадигмалары: Қазақстан үшін жаңа мүмкіндіктер: Республика материалдары. ғылыми-практ.конф. (2019 жылғы 5-6 сәуір)./ ҚарМУ. Е.А. Бөкетов. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2019. – Б.179-183.

Ғылыми қызығушылығы Қазақстан Республикасының инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламаларын әзірлеу, іске асыру және жаңғырту тетігі.
Researcher ID

(Clarivate Analytics)

AAF-5863-2020
Scopus ID 57195760235
ORCID ID 0000-0001-9638-6777
Идентификатор РИНЦ SPIN-код автора: 7042-6756
E-mail gordelena78@mail.ru
Базарбаев Марат Кабдулович

Оқытушының аты-жөні Базарбаев Марат Кабдулович
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Білім Саяси экономия, 1979, С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер –           «Қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен ЖОО оқытушысын оқытуға даярлау» тақырыбы бойынша курстар өтілді (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2019 ж.).

–           «Кәсіпкерлік негіздері» курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курстар өтілді (Нұр-Сұлтан, 2019 ж.)

–           Миколас Ромерис университетінің (Литва) профессоры, Phd докторы Саулюс Нефастың «Organization activity planning organizational, economic and financial aspects» атты дәрістер курсы өтілді (25.11.2019-20.12.2019).

–           Delta Халықаралық университетінің профессоры, Phd докторы Алмаз Толымбектың «Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy»  атты дәрістер курсы өтілді (18.11.2019-13.12.2019).

Оқытылатын курстар Экономикалық теория, Экономикалық ілімдер тарихы, Микроэкономика, Микро және макроэкономика, История мировой экономики
Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 басылымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 23, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 2

– Scopus базасынан шетелдік басылымда – 1

– ҒДРИ базасындағы материалдарда – 5

– республикалық конференция материалдарында – 3

– халықаралық конференциялар материалдарында – 5

– шетел конференциялар материалдарында – 7

Ғылыми қызығушылықтар Экономикалық ғылымның әдіснамасы, экономикалық парадигмаларды талдау, нарық экономиканының социализациясы
Researcher ID (Clarivate Analytics)
Scopus ID
E-mail Prepod2016@inbox.ru
Мусина Светлана Тахировна

 

Оқытушының А.Т.Ж. Мусина Светлана Тахировна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білімі -1992-1996-Қарағанды мемлекеттік университеті. Академик Е. А. Бөкетов, мамандығы-Қаржы және несие; біліктілігі-экономист

— 2013-2015-Қарағанды мемлекеттік университеті. Академик Е. А. Бөкетов, 6М011500 – құқық және экономика негіздері мамандығы бойынша магистратура; академиялық дәрежесі-педагогика ғылымдарының магистрі

— 1992-1996-Қарағанды мемлекеттік университеті. Академик Е. А. Бөкетов, мамандығы-Қаржы және несие; біліктілігі-экономист

— 2013-2015-Қарағанды мемлекеттік университеті. Академик Е. А. Бөкетов, 6М011500 – құқық және экономика негіздері мамандығы бойынша магистратура; академиялық дәрежесі-педагогика ғылымдарының магистрі

Жетістіктері Негізгі жетістіктері:

 

 

Ғылыми сапарлар мен тағылымдамалар:

 

Ғылыми жобаларды іске асыруға қатысу:

 

 

 

Халықаралық жобалар:

 

– Қарқынды ағылшын тілі курсы, Джипка тіл мектебі, Прага, Чехия, желтоқсан 2018 жыл

 

Қазіргі уақытта – Қазақстан Республикасы БҒМ қаржыландыратын гранттық жобаның жетекшісі:

 

 

 

Кәсіби ғылыми ұйымдарға мүшелік:

 

 

 

Ғылыми жобаларды рецензиялау / сараптау тәжірибесі:

 

Оқитын курстары Экономикалық теория, Макроэкономика, Экономикалық саясат, Economic policy
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер “Макроэкономика” тақырыбы бойынша Coursera платформасында курстан өткені туралы Сертификат (10 апта). Ұлттық зерттеу университеті Экономика жоғары мектебі. (7 шілде 2020 ж.)

ҚарМУ “Экономикалық пәндерді ағылшын тілінде оқыту әдістемесі” тақырыбы бойынша оқудан өткені туралы Сертификат.Е. А. Бөкетова (14 қаңтар 2019 ж.)

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 20-дан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер жарық көрді, олардың ішінде ең маңыздылары:

1. Trade cooperation between Kazakhstan and Germany / / Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы. – 2018. – № 3(91). – Б.97-104 (бірлескен авторлықта: Асанова М. К., Бухман К).

2. Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердегі BRICS countries at the present stage // Kazakhstan economic relations of Kazakhstan. – М., 2018. – №3 шығарылым (20). -Б.26-29 (бірлескен авторлықта: Никкель Л.).

Ғылыми қызығушылығы Халықтың еңбек көші-қоны
Researcher ID

(Clarivate Analytics)

Scopus ID
ORCID ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail mussina.74@mail.ru
Ескендир Несип Нуралықызы

Оқытушының аты-жөні Ескендир Несип Нуралықызы
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білімі — 1996-2000-Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы-Маркетинг және коммерция; біліктілігі-экономист

— 2009-2010-Қарағанды мемлекеттік университеті, 6М050900 – Менеджмент мамандығы; академиялық дәрежесі-экономика ғылымдарының магистрі.

Жетістіктері
Оқылатын курстар Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, еңбек нарығының экономикасы, Халықаралық инвестициялық қызмет, Кәсіпорынның инвестициялық қызметі, инвестициялық жобаларды бизнесті жоспарлау
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер – “Корпоративтік басқару негіздері” (2009 ж. директорлар институты); – – – “Оқытушыларды оқыту” шеберлік сыныбы (2009 ж. Алматы қ.), “Даму” Даму Қоры»;

– “Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқыту әдістемесі”(2012 ж.Е.);

– “Аймақтық экономика” (2012 ж. Астана);

– “Халықаралық экономика “(2012 ж.);

– Topic:” Theoryandexperienceofthereformoffinancingeducationsystem, healthcareandpensionsystem ” (2013 Қарағанды қ.).

– 2009 жылдың қазан айында Экономика жоғары мектебінде (Прага, Чех Республикасы) орыс және ағылшын тілдерінде “Микроэкономика” пәні бойынша тағылымдамадан өтті.

– 2014 жылы “Өрлеу” Біліктілікті арттыру ұлттық орталығында біліктілікті арттыру курсынан өтті»,

– “лекторлық шеберлік мектебі”семинары аясында дәрістердің толық курсын тыңдады.курстан өткені туралы Сертификат. Қарағанды қ. (28-31 қаңтар).

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) За последнее 3 года опубликовано более 20 научных и учебно-методических трудов, из них наиболее значимые:

1. Қазақстан Республикасында ірі кәсіпорындардың инновациялық қызметінің белсенділігін арттыруды  жетілдіру жолдары//Materials of the IV International Scientific-Practical Conference «Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time». In two volumes.

Volume I – Sapporo, Japan: Regional Academy of Management, 2019.-P.369-374.

2. Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының ағымдағы жағдайы және оны реттеуде туындайтын мәселелерді талдау// Қарағанды университетінің Хабаршысы. – Экономика сериясы – 2018.- № 3(91). – Б. 122-129

3. Қазақстан Республикасында жастар арасындағы жұмыссыздықпен күресті жетілдіру //Trends of modern science – 2018: Materialy of the XIV international scientific and practical conference. (May 30 – June, 2018). – Vol. 8. – Sheffield: Science and education ltd, – 2018.Р. 49-57.

4. Қазақстанда еңбек кµш-қонының даму үрдісінің мәселелері мен болашағы//Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2018: Materialy XIV Mezinarodni vedecko – prakticka conference. – Vol. 4. – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2018 – S.3-9

 

5. Білім беру жүйесіндегіэкономикалық теория негіздері пәнінің алатын орны//Наука и жизнь Казахстана.-Педагогика:-2018.-№2/3 (57).-С-107-111.

Ғылыми қызығушылықтары Еңбек нарығы, инновациялық кәсіпкерлік, инвестиция
Researcher ID (Clarivate Analytics)
ORCID ID
Scopus ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail Esk_nesip@mail.ru
Перова Нина Сергеевна

Оқытушының аты-жөні Нина Сергеевна Перова
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білім – 2000-2005-Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. А. Букетова, мамандығы — Саяси экономия; біліктілігі-экономист, Экономикалық теория оқытушысы
Жетістіктер
Оқылатын курстар – 2012-2014-Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті, мамандығы-экономика( ғылыми-педагогикалық бағыт); біліктілігі-экономика ғылымдарының магистрі

– 2017-Қазіргі уақытқа дейін-Минск қаласындағы Беларусь мемлекеттік университетінің аспиранты.

Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер Халықаралық келіссөздер жүргізу технологиясы. Coursera-да ұсынылған МГИМО онлайн курсы( Ресей СІМ Мәскеу мемлекеттік Халықаралық қатынастар институты). 25.04.2020

Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects an online non-credit course authorized by McMaster University and University of California San Diego and offered through Coursera.17.05.2020

“Ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі өнімдерінің қосылған құн тізбегіндегі бәсекеге қабілеттілікті арттыруға оқыту” тақырыбындағы семинарға қатысу туралы Сертификат қаңтар 2020 . “Орталық Азия”ЕО қаржыландыратын бағдарламасы аясында Массимо Ферлини, Мұхтархан Бияров, Құндаш Бексейітовамен берілді.

“IT Project Management” курсын өткені туралы Сертификат (25.11.2019-20.12.2019; PhD, профессор Руслана Селезневамен берілді; Қарағанды қаласы, Қазақстан)

“HR-де басқару: Экономика, еңбекті ұйымдастыру және нормалау. 10 желтоқсан. Қазіргі заманғы басқару және өндіріс технологиялары қауымдастығы. Қарағанды

“Social Trust” әлеуметтік кәсіпкерлік курсын өткендігі туралы Сертификат . Қарағанды. 2019

“Бизнесті басқару және кәсіпорын қызметін жоспарлау: бизнес стратегиялары , бизнесті талдау және консалтинг”тақырыбы бойынша оқудан өткені туралы Сертификат. 13-26 қараша. Қазіргі заманғы басқару және өндіріс технологиялары қауымдастығы. Қарағанды

“Organization activity planning: organizational, economic and financial aspects” курсын өткені туралы Сертификат (25.11.2019-20.12.2019; PhD, Saulius Nefas қауымдастырылған профессоры берген; Қарағанды қаласы, Қазақстан)

“Жобаларды басқару және жобалық инжиниринг. Әлеуметтік, сандық және венчурлық кәсіпкерлік”. 31 қазан. Қазіргі заманғы басқару және өндіріс технологиялары қауымдастығы. Қарағанды

“Кәсіпорын экономикасы: инвестициялық, инновациялық және сауда қызметі”тақырыбы бойынша оқудан өткені туралы Сертификат. 19 қыркүйек. Қазіргі заманғы басқару және өндіріс технологиялары қауымдастығы. Қарағанды.

Тақырып бойынша курстан өткені туралы Сертификат: Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, университет оқытушысын оқуға дайындау. ҚарМУ. Е. А. Бөкетова 14 қыркүйек

Кәсіпкерлік негіздері “курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту” жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курсынан өткені туралы Сертификат. Қарағанды. (шілде-тамыз 2019.)

Science Direct және Scopus көмегімен зерттеудің тиімділігін арттыру үшін тренингтен өту туралы Сертификат. 3 маусым 2019 жыл. Elsevier Орталық Азия бойынша өңірлік директоры-Tayfun Basal берген.

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 49, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда-3

– республикалық конференция материалдарында -6

– халықаралық конференция материалдарында -30

– РҒДИ-10 ғылыми дәйексөз алу базасында орналастырылған

 

Ғылыми қызығушылықтары

 

Цифрлық экономика, ЕАЭО

РҒДИ идентификаторы SPIN-код: 9746-5768, AuthorID: 1083804
E-mail Perova_ns@mail.ru
Жартай Жанибек Маратұлы

Оқытушының аты-жөні Жартай Жанибек Маратұлы
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білімі – 2004-2008 – академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – Құқық және экономика негіздері, біліктілігі – құқық және экономика негіздерінің бакалавры;

– 2010-2012 – Қарағанды “Болашақ” университеті, мамандығы – Экономика, біліктілігі – экономика ғылымдарының магистрі;

– 2012-2014 – академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – Құқық және экономика негіздері, біліктілігі – педагогика ғылымдарының магистрі;

– 2013-2015 – академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – Шетел тілі: екі шетел тілі, біліктілігі – білім беру бакалавры;

– 2018 – қазіргі уақытқа дейін – академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – Экономика; біліктілігі – 3 курс докторанты

Жетістіктері – “Buketov Business and Innovation Hub” технологияларды коммерцияландыру кеңсесінің басшысы;

– экономика факультеті деканының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары;

– академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ студенттері мен магистранттары ғылыми қауымдастығының төрағасы;

– академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ бюджеттік комиссиясының мүшесі;

– академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ-да білім алушылардың жағдайын жақсарту жөніндегі комиссия мүшесі;

– “2017 жылғы “ЖОО үздік оқытушысы” атағының иегері;

– “2020 жылдың үздік жас ғалымы” атағының иегері;

– Enactus Kazakhstan 2017 жылдың үздік эдвайзері ретінде “Turan” сауда белгісімен “Asia Waters” компаниясының атаулы шәкіртақысының иегері;

– академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ,  облыс және ҚР БҒМ өткізетін конференциялардың, олимпиадалардың және басқа да іс-шаралардың ұйымдастыру комитетінің ұйымдастырушысы және қатысушысы;

– стартап тәлімгері;

– 2017 және 2019 жылдары Беларусь Республикасында “Жастар және кәсіпкерлік” стартап-жобаларының халықаралық конкурсында 1-орын және 3-орын; 2018 жылы Армения Республикасында “Start-Up Project” стартап-жобаларының халықаралық конкурсында 3-орын алған ҚарУ тобының жетекшісі;

– “Raimbek Group” (1 000 000 теңге) компаниясы мен “ZherSu” корпорациясының (1 000 000 теңге), “Saryarqa Bolashagy 2019” аймақтық инновациялық идеялар конкурсының (500 000 теңге) гранттарының иегері болып табылатын Enactus Buketov University тобының эдвайзері;

– “G-Global үздік штабы” республикалық байқауында “Жаңа Жібек жолы” тақырыбындағы “Үздік жарияланым” номинациясы бойынша G-Global халықаралық хатшылығының грамотасының иегері;

– “Құқық және экономика негіздері” мамандығы бойынша Республикалық пәндік олимпиадада жүлделі орындарға ие болған Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ тобының ғылыми жетекшісі (2013 – 2 орын, 2014 – 3 орын, 2015 – 3 орын, 2016 – 2 орын, 2017 – 1 орын, 2018 – 1 орын, 2019 – 2 орын);

– “Әлемдік экономика” мамандығы бойынша Республикалық пәндік олимпиадада жүлделі орын алған Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ тобының ғылыми жетекшісі (2020 – 1 орын);

– экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға эдвайзері;

– IT-21 (IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика) және ПиУП-12 (Кәсіпкерлік және жобаларды басқару) топтарының кураторы.

Оқылатын курстар International Trade and World Goods Markets, Foreign Trade Policy, Economy of the firm, Globalization and Regionalization, International Trade in Services, Innovative Entrepreneurship, International Entrepreneurship: Regional Aspects, Әлемдік экономика және т.б.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер – “Youth entrepreneurship as a factor of increasing the competitiveness of the national economy: synergistic effects and growth mechanisms” тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру туралы сертификат (140 сағат, Ұлттық экономика жоғары мектебі, Кутно қ., Польша, 2020 ж.);

– “Project Management: The Basics for Success” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру сертификаты (72 сағат, University of California, Калифорния қ., АҚШ, 2020 ж.);

– “Әлемдік экономика” тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру сертификаты (72 сағат, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан, 2018 ж.);

– “Experience and challenges of internationalization of higher education in Japan” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру туралы сертификаты (72 сағат, Цукуба университеті, Токио қ., Жапония, 2018 ж.);

– “Regional economic integration and digital economy in the countries of the European Union” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру сертификаты (72 сағат, Генрих Гейне атындағы Дюссельдорф университеті, Дюссельдорф қ., Германия, 2018 ж.).

Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 161, оның ішінде:

– нөлдік емес импакт-факторы бар жоғары рейтингті басылымдарда – 4

– Комитет ұсынған басылымдарда – 10

– республикалық конференция материалдарында – 56

– халықаралық конференция материалдарында – 82

– РҒДИ орналастырылған ғылыми дәйексөз алу базасында – 9

Ғылыми қызығушылықтары Жастар кәсіпкерлігі, стартаптар, жобаларды басқару, IT-кәсіпкерлік, цифрлық экономика, smart city
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-2934-2020
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4676-4140
Scopus ID 57190138159
Идентификатор РИНЦ SPIN-код: 9746-5768, AuthorID: 1083804
E-mail zhartayzh@gmail.com
Газизова Майя Ривелевна

Оқытушының А.Т.Ж. Газизова Майя Ривелевна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі магистр
Жетістіктері Негізгі жетістіктері:

Қарағанды облысы әкімінің аппараты жанындағы “Қоғамдық келісім” КММ ұйымдастырған Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі бойынша Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың үздік ғылыми жобасына байқауда 3-орын

Ғылыми сапарлар мен тағылымдамалар:

2017 – Прага қаласындағы (Чех Республикасы) Jipka мектебіндегі халықаралық тілдік тағылымдама

2019 – Erasmus + “Әлеуметтік кәсіпкерліктің батырлары” жобасы аясында Аргентинада халықаралық тағылымдама.

Ғылыми жобаларды іске асыруға қатысу:

Халықаралық жобалар:

2019-2020-Erasmus + “Әлеуметтік кәсіпкерлік батырлары” халықаралық жобасы»

Оқитын курстары Қолданбалы бизнес, Economic policy, Foreign trade policy, кәсіпорын экономикасы
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер  “Методология научных исследований и котики” тақырып бойынша COURSERA платформасында курстан өткені туралы сертификат Tomsk State University and E-Learning Development Fund,

“Введение в данные”,  тақырып бойынша COURSERA платформасында курстан өткені туралы сертификат Новосибирский государственный университе

“Стартап фабрикасы: hard-ware индустриясындағы алғашқы жаһандық тәжірибе” іс-шарасының қатысушысы ұйымдастырушы УрФУ акселераторы

“Кәсіпкерлік негіздері “курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту” жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курсын өту

Миколас Ромерис (Литва) университетінің профессоры, Phd докторы Саулюс Нефастың қонақ оқытушы “Organization activity planning organizational, economic and financial aspects” курсын өтуі

Delta Халықаралық университеті (АҚШ) университетінің профессоры, PhD докторы Алмаз Толымбек қонақ оқытушы “Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy” курсын өту

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) Entrepreneurial education as an important direction of economic education in modern conditions: SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN. International science journal. – 2019. – №6/3 – P.149-153

World experience of activization the development of youth entrepreneurship as an effective way of fight against unemployment among youth: Education and Science without borders. – 2018. – Vol. 9. – № 18. – P. 17- 21

The features of transformation of economic education in business: Вопросы Экономических Наук. –Москва: ООО “Издательство “Спутник+” – 2019. – № 3 (97) – С. 45-47

 

Ғылыми қызығушылығы Еңбек экономикасы, әлеуметтік кәсіпкерлік, еңбек нарығы, әлеуметтік саясат
Researcher ID

(Clarivate Analytics)

Scopus ID
ORCID ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail Gazizova-maiya@mail.ru
Жарасбаева Айнур Жанбыртаевна

Оқытушының аты-жөні Жарасбаева Айнур Жанбыртаевна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білімі — 2002-2007 — Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы-Экономикалық теория; біліктілігі-экономист

— 2011-2013 – Болашақ университеті, мамандығы – Экономика; біліктілігі және академиялық дәрежесі-экономика ғылымдарының магистрі

Жетістіктері
Оқылатын курстар Экономикалық теория негіздері, Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Қолданбалы бизнес, Әлемдік экономика, Халықаралық бизнес және т.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер –             – “Кәсіпкерлік негіздері “курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту” жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курсынан өту (Нұр-сұлтан 2019).

–             -Миколас Ромерис университетінің (Литва) профессоры, Phd докторы Саулюс Нефастың қонақ дәріскері “Оrganization activity planning organizational, economic and financial aspects” курсынан өтуі (25.11.2019-20.12.2019).

–             -Delta Халықаралық университеті (АҚШ) университетінің профессоры, PhD докторы Алмаз Толымбек қонақ дәріскері “Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy” курсынан өтуі (18.11.2019-13.12.2019).

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны -22, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда-2

– республикалық конференция материалдарында-5

– халықаралық конференция материалдарында-10

– шетелдік конференция материалдарында-5

Ғылыми қызығушылықтары Ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық мәселелері
Researcher ID (ClarivateAnalytics)
ORCID ID
Scopus ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail jar-aika84@mail.ru
Таттымбетова Куаныш Танатаровна

Оқытушының аты-жөні Таттымбетова Куаныш Танатаровна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білім – 1996-2000-Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. А. Букетова, мамандығы — Бухгалтерлік есеп және аудит; біліктілігі-экономист.

– 2009-2011 жж. – Астана қаласының Қазақ инженерлік-техникалық академиясы. Мамандығы – Бағалау (ғылыми-педагогикалық бағыт); біліктілігі – экономика ғылымдарының магистрі

Жетістікте – 2 оқулықтың авторы;

– электрондық форматтағы 20 курстың әзірлеушісі;

– Ұлттық тестілеу орталығы тест тапсырмаларын сараптау жөніндегі комиссияның мүшесі;\

– халықаралық студенттердің ғылыми жұмыстары мен байқауларының жетекшісі;

– стартап-тәлімгер;

– кафедрада қашықтықтан оқыту технологиясына жауапты;

– біліктілікті арттыру

Оқылатын курстар «Кәсіпорын экономикасы», «Ақылы қызметтер экономикасы», «Өндірісті ұйымдастыру», «Шағын бизнесті ұйымдастыру және экономикасы», «Экономика негіздері», «Кәсіпорынның ақша-тарифтік саясаты», «Кәсіпорын қызметін жоспарлау»,  «Қолданбалы бизнес».
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

 

«Дәріс оқу шеберлігінің мектебі» Е.А. Бөкетов атындағы КарМУ (26.10.2012- 31.05.2014, тәмамдағаны туралы сертификат

«Theory and experience of  financing education system, health care and pension system» (02.09.2013-17.09.2013ж Е.А. Бөкетов атындағы КарМУ чех профессоры Радим Валенчик) тәмамдағаны туралы сертификат

«Мектеп және гимназиялардағы, колледждердегі гуманитарлық бағыттағы пәндерді оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері» тақырыбында олимпиада өткізу бойынша ұйымдастырушылық жұмыстарға қатысты (30.11.2013ж), тәмамдағаны туралы сертификат

«Қазақстандағы демократиялық азаматтылықты тәрбиелеу саласындағы білім беру саясатын және адам құқығы саласындағы білім беруді қолдау» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Европалық одақ және Европа кеңесінің бірлескен бағдарламасы шеңберінде өткізілген  «Оқу орындарында басқарудың демократикалық ықпалы» тақырыбында халықаралық конференцияға қатысқаны үшін сертификат алды (25-26 маусым 2014 ж)

«Заманауи менеджмент және өндірістік технологиялар қауымдастығы» курсын аяқтағаны туралы куәлік (Қарағанды ​​қ. 9-19 қыркүйек, 2019 ж., 72 сағат) тәмамдағаны туралы сертификат;

Еуропалық Одақ қаржыландыратын «Central Asia Invest IV» бағдарламасын аяқтағандығы туралы сертификат (Қарағанды ​​қ., 28-31 қаңтар 2020 ж., 32 сағат) тәмамдағаны туралы сертификат

 

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 36, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда-5

– республикалық конференция материалдарында -12

– халықаралық конференция материалдарында -13

– Ресейдің ғылыми дәйексөз индексі базасында орналастырылған ғылыми мақалалар саны – 6

 

Ғылыми қызығушылықтары

 

«Қазақстан Республикасы халқын жұмыспен қамтуды реттеуде шағын және орта кәсіпкерліктің рөлі мен алғышарттары»

РҒДИ идентификаторы
E-mail t_k_t_77@mail.ru
Рахимжанова Гульнар Канатовна

Оқытушының А.Т.Ж. Рахимжанова Гульнар Канатовна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білімі — 2002-2007 — Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандық — экономикалық теория; біліктілік– экономист

— 2012-2014 – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандық – 6М011500 –Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі; академиялық дәреже – педагогика ғылымдарының магистрі

Жетістіктері – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 23 жылдығына байланысты университет өміріне белсенді қатысқаны және жетістіктері үшін экономика факультеті деканының грамотасымен марапатталды (2014 ж.).

– “Құқық және экономика негіздері” мамандығы бойынша ХІ республикалық олимпиаданың жеңімпаз командасының жетекшісі, 2017-2018 оқу жылы.

Оқитын курстары Микроэкономика, Макроэкономика, Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі, қолданбалы бизнес, Фармацевтика өндірісі экономикасын ұйымдастыру, Институционалдық экономика, Экономикалық ілімдер тарихы, Экономикалық әлеуметтану
Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер  «Organization activity planning: organizational, economic and financial aspect (72 сағат)» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курстарын өту туралы сертификат. (25 қараша — 20 желтоқсан 2019 ж.)

«Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy (72 сағат)» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курстарын өту туралы сертификат. (18 қараша — 13 желтоқсан 2019 ж.)

«Обучение конкурентоспособности в цепочке добавленной стоимости продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности  (32 сағат)» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курстарын өту туралы сертификат. (28-31 қаңтар 2020 ж.)

«Развитие профессиональных компетенций преподавателя курса «Основы предпринимательсва (80 сағат)» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курстарын өту туралы сертификат

«Подготовка преподавателя вуза с применением дистанционных образовательных технологии» (36 сағат)» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курстарын өту туралы сертификат .  (9-14 қыркүйек 2019 ж.)

Басылымдар  (соңғы 3 жылдағы 5 басылымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 20-дан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер жарық көрді, олардың ішінде ең маңыздылары:

1.  Features of using abbreviations and reductions in English and Russian languages in teaching economic disciplines. – Education and science without borders. – 2017 –  vol 8. – №16 (2/2017). –  Р.50-53.

2.  «Экономикалық пәндерді оқыту үрдісіндегі студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың ролі мен маңызы. – Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018 –  №2-9(34). – С.117-122.

3.  «ЖОО-дағы оқыту үрдісінде студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету тетіктері. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық көпшілік журнал.- 2018 –  №3 (58). – Б.163-166

4.  Социальные гарантии и минимальные социальные стандарты в системе социальной защиты населения Республики Казахстан. – Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади : Матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2017. –С.352-355

5.  Economy of knowledge as factor of ensuring development of the country. – Материалы  Международной научно-практической конференции «Инновационные направления интеграционных процессов в Евразии». – 2017. Астана. – С.492-494.

Ғылыми қызығушылығы Әлеуметтік экономика, әлеуметтік экономика, халықты әлеуметтік қорғау, әлеуметтік стандарттар мен кепілдіктер, экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі, білім экономикасы
Researcher ID (Clarivate Analytics)
ORCID ID
Scopus ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail rgk84@mail.ru
Темирбаева Динара Махамбетовна

Оқытушының аты-жөні Темирбаева Динара Махамбетовна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Білімі — 1999-2003 – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандық 5В050700-Менеджмент; квалификация мен академиялық дәрежесі – экономист-менеджер

— 2008-2010 — Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандық Мемлекеттік және жергілікті басқару; академиялық дәреже – экономика ғылымдарының магистрі

Жетістіктері
Оқитын курстар Қолданбалы бизнес, Микроэкономика және макроэкономика, Еңбекті ұйымдастыру, Экономикалық саясат
Квалификацияны көтеру туралы мәліметтер “Кәсіпкерлік негіздері” жоғары оқу орындары оқытушыларының біліктілігін арттыру курсынан өткені туралы Сертификат (80 сағат). Атамекен ҚР ҰКП. (2019 ж.)

“Ұйым қызметін жоспарлау: ұйымдастырушылық-экономикалық және қаржылық аспектілер”біліктілікті арттыру курсынан өткені туралы Сертификат. Миколас Ромерис университетінің профессоры, Литва, 25.11.-20.12.2019

“Экономиканың нақты және қаржы секторларының ұйымдарын дамытуды басқару”біліктілігін арттыру курсынан өткені туралы Сертификат. Дельта Халықаралық университетінің профессоры, АҚШ, 18.11.-13.12.2019

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 10-нан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер жарық көрді, олардың ішінде ең маңыздылары:

1. INCOME DISTRIBUTION PECULIARITIES OF HOUSEHOLDS WITH CHILDREN: A CASE STUDY. — ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. – ISSN 2345-0282 (online) http://jssidoi.org/jesi/
2020 Volume 7 Number 4 (June)

2. Домохозяйства с детьми в Казахстане: модели воспроизводства и динамика доходов // Экономика Центральной Азии. – 2019. – Том 3. – № 4. – doi: 10.18334/asia.3.4.41223.

3. Analysis of social support for households with children in Kazakhstan

Вестник КарГУ. – 2019. – №4 (96). – С.119-125

https://economy-vestnik.ksu.kz/apart/2019-96-4/14.pdf

4. Классификация моделей и механизмов семейной политики в развитых странах.- Вестник КарГУ. – 2017. – №3(87). – С.201-208.

5. Доходы домохозяйств с детьми в Казахстане: тенденции и особенности распределения. – Доклады НАН РК. – 2017. – №3. – С.233-243.

Ғылыми қызығушылықтар Балалары бар үй шаруашылықтарының әл-ауқаты, әлеуметтік экономика
Researcher ID (ClarivateAnalytics)
ORCID ID 0000-0003-2815-0011
Scopus ID
РИНЦ идентификаторы
E-mail dina130707@mail.ru
Базарбаева Лейля Маратовна

Оқытушының аты-жөні Базарбаева Лейля Маратовна
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Білім Саяси экономия, 2005, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Экономика, 2014, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (магистратура)

Ғылыми атағы және дәрежесі Экономикалық ғылымдарының магистрі
Жетістіктер –           «Қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен ЖОО оқытушысын оқытуға даярлау» тақырыбы бойынша курстар өтілді (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2019 ж.).

–           «Кәсіпкерлік негіздері» курсы оқытушысының кәсіби құзыреттілігін дамыту жоғары оқу орындары оқытушысының біліктілігін арттыру курстар өтілді (Нұр-Сұлтан, 2019 ж.)

–           Миколас Ромерис университетінің (Литва) профессоры, Phd докторы Саулюс Нефастың «Organization activity planning organizational, economic and financial aspects» атты дәрістер курсы өтілді (25.11.2019-20.12.2019).

–           Delta Халықаралық университетінің профессоры, Phd докторы Алмаз Толымбектың «Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy»  атты дәрістер курсы өтілді (18.11.2019-13.12.2019).

Оқытылатын курстар Экономическая теория, История экономических учений, Макроэкономика, История мировой экономики, Экономикалық қауіпсіздік, Региональная экономика
Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 басылымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 23, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 1

– Scopus базасынан шетелдік басылымда – 2

– ҒДРИ базасындағы материалдарда – 5

– республикалық конференция материалдарында – 3

– халықаралық конференциялар материалдарында – 5

– шетел конференциялар материалдарында – 7

Ғылыми қызығушылықтар Экономикалық ғылымның әдіснамасы, экономикалық парадигмаларды талдау, нарық экономиканының социализациясы
Researcher ID (Clarivate Analytics)
Scopus ID
E-mail Leila.8383@inbox.ru
Кожабатчина Гульнур Мараткызы

Оқытушының аты-жөні Кожабатчина Гульнур Мараткызы
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білім – 2001-2005- Д.А.Қонаев атындағы университет, «Қаржы және несие» мамандығы бойынша, біліктілігі Экономист

– 2009-2011 – Қарағанды мемлекеттік университеті. Е. А. Букетова, мамандығы — Экономика; біліктілігі- экономика ғылымдарының магистрі

Жетістіктер – 7 курсты электрондық форматта әзірлеуші;

– Кафедрадағы кәсіби тәжірибеге жауапты;

Оқылатын курстар Экономикалық теория, қолданбалы бизнес, Аймақтық экономика, Кәсіпорын экономикасы, институционалдық экономика, Экономикалық саясат, әлеуметтік экономика
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер .1         28.01.2020-31.01.2020 “Агрокомп-Өзбекстан мен Қазақстандағы азық-түлік және ауыл шаруашылығы өнеркәсібі кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін құндылықтар жасау, тұрақты даму және эко-инновациялар тізбегін жетілдіру арқылы арттыру” жобасы шеңберінде “ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі өнімдерінің қосылған құн тізбегінде бәсекеге қабілеттілігін арттыруға оқыту” курсынан өту туралы Сертификат»

2.         “Халықаралық экономикалық қатынастар және Халықаралық бизнес: қазіргі заманғы қаржы-кредит, сауда, валюта-кредит, инвестициялық, еңбек аспектілері” курсын өткені туралы Сертификат, 04.04.-14.04.2019, қазіргі заманғы басқару технологиялары және өндіріс қауымдастығы

3.         “Жобаларды басқару және жобалық инжиниринг. Әлеуметтік, цифрлық және венчурлық кәсіпкерлік”, 21.10-31.10.2019, қазіргі заманғы басқару және өндіріс технологиялары қауымдастығы

4.         “Бизнес-әкімшілендіру және кәсіпорын қызметін жоспарлау: бизнес стратегиясы, бизнес-талдау және консалтинг” курсынан өткені туралы Сертификат, 13.11-26.11.2019, басқару мен өндірістің заманауи технологиялары қауымдастығы

5.         “HR-де басқару: экономика, Еңбекті нормалауды ұйымдастыру” курсынан өту туралы Сертификат, 10.12-21.12.2019, басқару мен өндірістің заманауи технологиялары қауымдастығы

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 22, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда-2

– республикалық конференция материалдарында -6

– халықаралық конференция материалдарында -13

 

Ғылыми қызығушылықтары

 

Еліміздегі кіші және орта кәсіпкерліктің даму болашағы мен мәселелері

РҒДИ идентификаторы
E-mail kozhabatchina@mail.ru
Ақмолда Маржан Нұралықызы

Оқытушының аты-жөні Ақмолда Маржан Нұралықызы
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білімі — 2004-2009 — Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 050606-химия мамандығы; квалификациясы – химия

бакалавры

— 2009-2011 – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,  050509 –қаржы мамандығы; квалификациясы және академиялық дәрежесі –экономика және бизнес бакалавры.

— 2016-2017 — Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 6М050900 – қаржы мамандығы бойынша магистратура; академиялық дәрежесі  – экономика ғылымдарының магистрі.

Жетістіктері
Оқылатын курстар Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Қолданбалы бизнес, Халықаралық экономика, кәсіпорынның инвестициялық қызметі.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер “Лекторлық шеберлік мектебі”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат. Қарағанды (қаңтар 2019ж.)

“Бизнестің жол картасы-2020” бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында “Іскерлік байланыстар”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат. Қарағанды. (8-19 шілде 2019 ж.)

“Кәсіпкерлік негіздері”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат. Қарағанды (тамыз 2019ж.)

“Кәсіпорын экономикасы: инвестициялық, инновациялық және сауда қызметі”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат. Қарағанды (9-19 қыркүйек 2019 ж.)

“Халықаралық экономикалық қатынастар және Халықаралық бизнес: заманауи қаржы-несие, сауда, валюта-несие, инвестициялық, еңбек аспектілері”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат. Астана қ. (4-14 қазан 2019ж.)

“Жобаларды басқару және жобалық инжиниринг. Әлеуметтік, сандық және венчурлық кәсіпкерлік”. Қарағанды (21-31 қазан 2019 ж.)

“Бизнесті басқару және кәсіпорын қызметін жоспарлау: бизнес стратегиялары, бизнес-талдау және консалтинг”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат.  Қарағанды (13-26 қараша 2019ж.)

“Ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі өнімдерінің қосылған құн тізбегіндегі бәсекеге қабілеттілікті арттыруға оқыту”тақырыбы бойынша курстан өткені туралы Сертификат. Қарағанды қ. (28-31 қаңтар).

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Соңғы 3 жылда 20-дан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер жарық көрді, олардың ішінде ең маңыздылары:

1. Қазақстан Республикасында ірі кәсіпорындардың инновациялық қызметінің белсенділігін арттыруды  жетілдіру жолдары//Materials of the IV International Scientific-Practical Conference «Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time». In two volumes.

Volume I – Sapporo, Japan: Regional Academy of Management, 2019.-P.369-374. (в соавторстве Ескендир Н.Н., Темирбаева Д.М. )

2. Қазақстан экономикасы үшін шетелдік инвестициялардың қажеттілігі, оларды тарту жолдары мен тәсілдері. Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития: Материалы международной научно-практической конференции. (18-19 октября 2018 года).- Т.2 – Караганда, 2018. – С. 32-35 (в соавторстве Ескендир Н.Н., Кожабатчина Г.М., Талғат Б.Ж.)

3. Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының ағымдағы жағдайы және оны реттеуде туындайтын мәселелерді талдау// Қарағанды университетінің Хабаршысы. – Экономика сериясы – 2018.- № 3(91). – Б. 122-129  (в соавторстве Ескендир Н.Н.,Талгат Б.Ж.)

4. Қазақстан Республикасында жастар арасындағы жұмыссыздықпен күресті жетілдіру //Trends of modern science – 2018: Materialy of the XIV international scientific and practical conference. (May 30 – June, 2018). – Vol. 8. – Sheffield: Science and education ltd, – 2018.Р. 49-57. в соавторстве Ескендир Н.Н.)

5. 4. Қазақстанда еңбек кµш-қонының даму үрдісінің мәселелері мен болашағы//Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2018: Materialy XIV Mezinarodni vedecko – prakticka conference. – Vol. 4. – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2018 – S.3-9 (в соавторстве: Ескендир Н.Н.)

Ғылыми қызығушылықтары Еңбек нарығы, инновациялық кәсіпкерлік, инвестиция
Researcher ID (Clarivate Analytics)
ORCID ID
Scopus ID
Идентификатор РИНЦ
E-mail jannur84_@mail.ru
Есентай Арайлым Есентайқызы

Оқытушының аты-жөні Есентай Арайлым Есентайқызы
Лауазымы Экономика және Халықаралық бизнес кафедрасының оқытушысы
Ғылымиатағы мен дәрежесі
Білім – 2011-2015-Бакалавр: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, «Кәсіптік оқыту» мамандығы;

-2016-2018- Бакалавр: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Экономика» мамандығы;

-2018-2020- Магистратура: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Іскерлік әкімшіліктендіру» мамандығы.

Жетістіктер -Кәсіподақ ұйымы атынан Алғыс хат
Оқылатын курстар «Экономикалық теория», «Қолданбалы бизнес», «Фармацевтикалық іс экономикасын ұйымдастыру».
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер Сертификат  «Заманауи микро және макроэкономикалық теорияның өзекті мәселелері» тақырыбы бойынша курс. 2017 ж. 27.02-04.03
Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны – 4, оның ішінде:

– республикалық конференция материалдарында -1

– халықаралық конференция материалдарында -3

Ғылыми қызығушылықтары Цифрлық экономика
E-mail yessentaeva_a.e@mail.ru
Есполова Жұлдыз Маратқызы

Оқытушының аты-жөні Есполова Жұлдыз Маратқызы
Лауазымы Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Білім -2014-2018- Бакалавр: Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, “Әлемдік экономика» мамандығы;

-2018-2020- Магистратура: Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, “Әлемдік экономика” мамандығы.

Жетістіктер
Оқылатын курстар “Экономикалық теория”,” Қолданбалы бизнес”,” Фармацевтикалық іс экономикасын ұйымдастыру”,” Кәсіпкерлік және стартаптар”,”Микроэкономика”,” Дизайн-ойлау”,”Өндірісті ұйымдастыру”.
Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер –        Сертификат «Management of the organization in the real and financial sectors of economy». 2019г. 18.11-13.12

–        Сертификат  «Organization activity planning: organizational, economic and financial aspects». 2019г. 25.11-20.12

Жарияланымдар (соңғы 3 жылда 5 жарияланымнан артық емес) Ғылыми мақалалар саны-3, оның ішінде:

– республикалық конференция материалдарында -2

– халықаралық конференция материалдарында -1

Ғылыми қызығушылықтары Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар, халықаралық бизнес
E-mail zhuldyzmaratqyzy@mail.ru
Білім беру бағдарламалары
Халықаралық ынтымақтастық

Халықаралық ынтымақтастық

ғылым мен білімнің әлемдік жүйесімен интеграциялау мақсатында халықаралық ғылыми-зерттеу ынтымақтастықты кеңейту және алудың бір бөлігі ретінде бірлескен зерттеулер нәтижелері шетелдік әріптестерімен бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асырылды:

1) Прага (Чехия) Жоғары қаржы және басқару мектебімен ынтымақтастық;

2) Прага қаласында (Чехия) Жоғары экономика мектебімен ынтымақтастық;

3) Беларусь мемлекеттік университетімен (Минск, Беларусь Республикасы) ынтымақтастық.

4) Беларусь мемлекеттік сауда-экономикалық ынтымақтастық университеті (Минск қаласы)

5) Мәскеу инновациялық университеті (Мәскеу)

6) Халықаралық бизнесті дамыту Альянсы (Монреаль)

Бірлескен ғылыми жобалар келесі тақырыптар бойынша өткізілді:

– «Халықаралық туризм – Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің нысаны» (Л. Тхил (HSE), Ж. М. Шайекина, Г.М. Оспанов);

– «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік сектордың реформасы» (R.Valenchik (VShFiU) Zh.S.Husainova, ҚР Andarova, ТП Pritvorova, D.E.Bektleeva, Б.Н. Akmoldina, Ж.М Жартай, Н.Н. Ескендір, М.Г.Газизова, Г.К. Рахимжанова);

– «Еуразиялық интеграция спектрінде Қазақстан мен Беларусь: ынтымақтастық, экономикалық әсерлер, мәселелері және даму механизмдері» (EA Semak (БСУ), JM Zhartay);

– «Өмірді басқарудың ұйымдық және экономикалық механизмі: аймақтық аспект» (Е.М.Карпенко (Б.У.), Н.С. Перова).

Мұндай оқыту әдісін белсенді дәріс ретінде қолданды. 2013-2016 оқу жылында келесі шетелдік ғалымдар шақырылды:

– Радим Valenchik, PhD, қаржы және менеджмент жоғары мектебінің профессоры, Прага, Чехия (курс «білім беру жүйесінің, денсаулық сақтау және зейнетақы жүйесін қаржыландыру реформалардың теориясы мен тәжірибесі»);

– Ладислав Tõll, PhD, Прагада экономика жоғары мектебінде доцент, Чехия (курс «Кәсіпкерлік және бәсекелестік басымдылығы (сіздің бәсекелестердің қайғылы жасауға қалай);

– Владимир Рудный, PhD, профессор PhD, Катовице экономика университетінің профессоры, Польша (Шығыс курсы Бизнес және Орталық Еуропа дағдарыстан кейінгі әлемнің, Корпоративтік қаржы andvaluation жылы);

– Джоа Сарменто, PhD, Минхо университеті, Португалия («Халықаралық туризмді дамыту, мәдени туризм» курсы);

– Зольт Хусти, PhD, Венгрия және т.б.

Ғылым және инновациялар

Кафедраның ПОҚ ғылыми-зерттеушілік қызметінің негізгі мақсаты бұл білім берудің негізі ретінде қарастырылатын ғылыми зерттеулерді, мемлекеттің және қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес квалификацияланған еңбек қызметкерлерін дайындау базасын қолдау және дамыту болып табылады.
Ғылыми зерттеулер саласындағы негізгі міндеттерге жатқызуға болады:

  • профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің ғылыми-шығармашылық қызметін дамыту;
  • жаңа білімді қалыптастыру, жаңа технологияларды меңгеруі ретінде іргелі зерттеулердің басым дамуы;
  • білім беру және білім беру мәселелерін шешуге ғылымның әсерін күшейту;
  • Өндірісті жаңартудың және әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді енгізудің басым міндеттерін шешу үшін жоғары мектептің ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді пайдалану;
  • ғылыми-техникалық және ұйымдық ұйымдармен және өнеркәсіптік кәсіпорындармен ғылыми және техникалық жұмыстың жаңа, прогрессивті нысандарын ең маңызды ғылыми-техникалық тапсырмалар мен операциялардың көмегімен дамыту;
  • әлемдік ғылым мен білім беру жүйесіне ықпалдастыру үшін халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейту және бірлескен ғылыми нәтижелерді алу.Кафедраның ғылыми қызметі 2020 жылға дейін университеттің стратегиялық жоспарына сәйкес келеді.

2013-2015 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары шеңберінде, 2011 жылдан бастап 2014 жылға дейін «Әлеуметтiк нормалар мен нормаларды әдiстемелiк қағидалар мен әдiстемелiк, жiктемелiк және тетiктер, өмiр сүру сапасының ұлттық стандарттарын әзiрлеу», «Облыстың кадрлық әлеуетiн дамыту: еңбек нарығы, жұмыспен қамту, әлеуметтiк қорғау» тақырыптарында ғылыми жұмыс жүргiзiлдi. ; білім беру үрдісіне нәтижелерді енгізу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, зерттеу және дамыту саласындағы жоғарғы мектептің міндеттерін іске асыру шеңберінде кафедра оқытушылары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы конкурстарына қатысып, бастамашыл тақырыптарды жүзеге асырады. Сонымен, Притворова, Т.П. және .Бектлеева Д.Е.. «Үйде қарттар мен мүгедектерге арналған арнаулы әлеуметтік қызметтерді дамыту: экономикалық модельдер мен оларды жүзеге асыру тетіктері» атты ғылыми жобаға қатысуда (ҚР БҒМ №1581 «Экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардағы іргелі және қолданбалы зерттеулер» ). Мамраева Д.Г. 2015 жылдан 2017 жылға дейін «Инновациялық процесті тиімді басқару тетігін әзірлеу және мәселелерді анықтау мақсатында Қазақстан Республикасында инновацияларды коммерциализациялау процесін зерттеу» тақырыбына жетекшілік етеді (тапсырыс беруші ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті). Хусаинова Ж.С. 103 Ю-14 «Кәсіпкерлікке арналған оқыту семинарын өткізу» шарттық тақырыбындағы (Тапсырыс беруші – АҚ «Қазагромаркетинг» )  және кафедра доценттері Ақмолдина Б.Н., Райханова Г.А. бірге «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасына өзгертулер енгізу бойынша оқыту семинарына қатысты (Тапсырыс беруші – Серіктестік және бизнес институты »).

Кафедраның ПОҚ «бас технологиялық ауысулар жағдайында ұлттық экономиканың құрылымдық-инновациялық және институционалды жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздері мен механизмдері» тақырыбы көтеріліп жатқандығын атап өту қажет. 2012-2017 жылдар аралығындағы осы тақырыптар бойынша жұмыс нәтижелері кафедраның жинақтары болып табылады. Наурыз 2018 жылдан бастап кафедра қызметкерлері ҚР БҒМ ғылым Комитетінің келесі тақырыптар бойынша 3 гранттық жобаларына қатысады: «Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму механизмінде жастар кәсіпкерлігін дамытудың және жандандырудың алдын-ала моделін әзірлеу» (жетекшісі – доцент Хусаинова Ж.С.); «Қазіргі экономикалық жүйелердегі әлеуметтік кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, типологиясы, Қазақстандағы даму механизмдері» (жетекшісі – профессор Притворова Т.П.); «Қазақстанның туристік және рекреациялық әлеуетін кешенді көпфакторлы бағалау және бәсекеге қабілетті аймақтық туристік өнімдерді дамыту стратегиясын әзірлеу» (жетекшісі доцент Мамраева Д.Г.). Ғылым мен шығармашылықты дамыту аясында кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі нәтижесі –  баспа қызметі болып табылады. 2012 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде жарияланым саны 56 данадан 150-ге дейін 3 есеге өсті (1-сурет).

1-сурет – 2012-2013 жж және 2018-2019 оқу жылына кафедраның баспа қызметі көрсеткіштерінің динамикасы

Суреттен 2012 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде кафедра ПОҚ өнімділігі өскендігін көруге болады. 2012-2013 оқу жылында кафедраның 1 оқытушысы үшін 2 басылым болса, 2018-2019 жылдары – 6 басылым.

Оң нәтижелер баспа беттерінде баспа қызметін талдауда да байқалады. Мысалы, 2012-2013 оқу жылында. баспа беттерінде жарияланымдардың көлемі 55,9 болса, ал 2018-2019 оқу жылында  – 197,05 б.п. болды.

Сурет 2 – 2012-2017 жылдарға арналған кафедраның баспа қызметі көрсеткіштерінің динамикасы (баспа беттерінде)

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының жарияланым түрлерінің контексіндегі баспа қызметін динамикасы 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1

Жарияланым түрі бойынша баспа қызметінің динамикасы

Жарияланым түрлері 2012 ж. 2017 ж.
б.б саны б.б саны
Импакт-факторлы журналдардағы жарияланымдар 0,6 1 8,3 12
Алыс және жақын шет елдердегі журналдардағы жарияланымдар 1,85 4 2,7 8
ҚР басқа басылымдарында жарияланымдар 39 10 194,82 18
ККСОН ұсынған журналдардағы жарияланымдар 5,4 11 4 8
Жақын және алыс шет елдердегі конференциялар материалдарында жарияланымдар 1,9 5 4,4 15
Қазақстан Республикасының конференциялар материалдарында жарияланымдар 6,54 25 17,51 53

Факультеттің ғылыми жұмысының оң нәтижесі импакт-факторы бар журналдардағы жарияланымдардың өсуі болып табылады (Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ) (3-сурет).

3-сурет – 2012-2013 ж.ж. 2018-2019 оқу жылындағы жарияланымдардың түрлері бойынша баспа жұмыстарының динамикасы

Егер 2012-2013 оқу жылында 0,6 баспалық импакт-факторы бар журналда 1 басылым жарияланса, 2018-2019 оқу жылында барлық көлемі 5,3 баспа парақ 20 жарияланым шығарылды. Профессор-оқытушылар құрамының алыс және жақын шет елдердің басылымдарында мақалаларды жариялау белсендігі өсті. Егер 2012-2013 оқу жылында көлемі 1,85 баспа парақ болатын 4 мақала жарияланса, 2018-2019 оқу жылында жалпы көлемі 4,1 баспа парақ болатын 11 мақала жарияланды. Кафедраның оқытушыларының жақын және алыс шет елдердегі конференцияларға қатысуы 10 есеге өсті. Ең маңызды ғылыми және техникалық проблемаларды бірлесіп шешу мақсатында ғылыми ұйымдармен және өнеркәсіптік кәсіпорындармен ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жаңа, прогрессивті нысандарын дамыту шеңберінде жақсы дәстүр дәстүр бойынша кафедрада жыл сайын ғылыми семинарлар мен дөңгелек үстелдер өткізіліп отырады.

Тәрбие жұмысы

2018-1019 жылдары кафедрада атқарылған тәрбиелік жұмыстарға тоқталып өтсек:
1 қазан «Қарттар күніне» орай қайырымдылық, тәрбиелік мақсатта 1-3 курс студенттері мен кураторлары қарттар үйіне барып мерекелік іс – шара өткізілді.18.03.2019 ж. кафедра студенттері арасында Наурыз мейрамы конкурс ретінде атап өтілді. Ұлттық тағамдармен стол жасап, ұлттық нақышта киініп, көне қазақтардың қолданған заттарын насихаттады. Студенттер өзара тіл табысып, курстар арасында достық қарым қатынас нығайды.
20.03.2019 ж. экономика және заң факультеті ұйымдастырған Наурыз шарасына барлық кафедра мүшелері және студенттер қатысып гран при жүлдесін ұтып алды.Кафедраның тәрбие жұмысы университеттегі тәрбие құраушысын реттейтін ЖОО-ішілік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады. Жастар бағдарламасы негізгі 5 бағыт бойынша жүргізіледі: оқу-тәрбиелік, мәдени-бұқаралық, әлеуметтік,  жаппай спорт түрлерін дамыту және салауатты өмір салтын насихаттау, жалпы университеттік.

Тәрбие жұмысын ұйысмдастыру Қазақстан Республикасының жастар саясатын өткізу саласындағы бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыруға септігін тигізеді.

Жатақханаға мұқтаж студенттер университет жатақханаларында орындармен қамтамасыз етіледі.

Кафедра басшылығы ҚП басқару алқалы органдарында студенттердің өкілділігін қамтамасыз етеді. Жастар ісі жөніндегі комитеттің және оның мүшелерінің басты міндеттері жас ұрпақтың патриоттық, кәсібилік, жауапкершілік сезімін қалыптастыру, қоғамдық өмірдің түрлі салаларында студенттерді жан-жақты дамыту және жандандыру үшін жағдай жасау болып табылады. Жастар жөніндегі комитеттің мүшелері болып табылатын студенттер қалалық мектептерде мансаптық бағыттағы жұмысқа белсене араласып, мектеп түлектерін университеттің оқу және қоғамдық өміріне жағдаймен таныстырады. Жастар жөніндегі комитет студенттік өзін-өзі басқарудың онкүндігін өткізуді ұйымдастырады.

Университетте студенттердің өздігінен білім алуына қажетті жағдайлар жасалған:

– Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттер, мерзімді басылымдар қоры бар ғылыми кітапхана;

– электронды кітапхана және қол қойылға толық мәтінді отандық пен шетелдік мәліметтер базалары;

– ақысыз Интернеттің болуы;

– спорт залдарына қол жетімділік;

– Республикада ұйымдастырылатын спорттық жарыстар мен пәндік олимпиадаларға қатысу мүмкіндігі;

– студенттік өзін-өзі басқару оргнадарына қатысу мүмкіндігі;

– ғылыми мақала жариялау мүмкіндігі;

– студенттер мен магистранттардың университеттік ғылыми конкурстарғы қатысу мүмкіндігі;

– университетт жанындағы шығармашылық клубтар мен спорттық секциялар жұмысына қатысу мүмкіндігі.

Мамандықтың студенттері мен магистранттары «Өзін-өзі басқару апталығына» белсене қатысып, ЭХБ кафедрасының меңгерушісі, арнайы пәндер бойынша мұғалімдерді алмастырады.

Студенттік өзін-өзі басқару – әлеуметтік маңызы бар мақсаттарға жету үшін шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыруда тәуелсіздікті дамытуды қамтамасыз ететін студенттер мен магистранттар командасының өмірлік белсенділігін ұйымдастырудың нысаны. Студенттік өзін-өзі басқару белсенді бірлескен қызметті ұйымдастырады, болашақ мамандарды еңбек ұжымдарымен өзара әрекеттесу үшін дайындайды. Өзін-өзі басқаруға қатысу әрбір студентке және магистрантқа оқу үдерісіне саналы түрде және жауапкершілікпен қатысуға мүмкіндік береді, пәннің және академиялық көрсеткіштердің жақсаруына ықпал етеді, тұлғаның коммуникативтік, ұйымдастырушылық және шығармашылық қасиеттерін дамытуға ықпал етеді.

Студенттік өзін-өзі басқарудың мақсаты өзінің қабілеттерін жүзеге асыру, белсенді азаматтық ұстаным, профессор-оқытушылар құрам мен студенттердің өзара әрекеттестігі, университеттің қоғамдық өміріне араласу, салауатты өмір салтын насихаттау, кәсіби қызметке дайындық.

Экономика және халықаралық бизнес кафедрасында оқу үрдісі мен сабақтан тыс жұмыс студенттердің тұлғалық өзін-өзі анықтауы, студенттердің шығармашылығы, олардың қабілеттерін жүзеге асыру, қоғам өміріне бейімделу, азаматтық санасын, жалпы мәдениетті, салауатты өмір салтын қалыптастыру, мазмұнды демалысты ұйымдастыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру арқылы студенттер арасында кәсіби рөлдерді даярлауға бағытталған. Экономика және халықаралық бизнес кафедрасында тәрбие жұмысы келесі негізгі қағидаларға негізделді: студенттік жастардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, жастар мәселелерін шешуде демократизм тәсілдері, білім беру мен тәрбиенің бірлігі, қоғамдық даму қажеттілігімен байланыс, оқу-тәрбиелік үрдістің тиміділігін қамтамасыз ететін қолайлы әлеуметтік-психологиялық климатты құру.Осы тұрғыда жұмыстың әртекті формалары мен түрлері қолданылады –  қазақ халқының ұлы тұлғаларына арналған шығармашылық кештерді ұйымдастыру, шығармашылық интеллигенцияның танымал өкілдерімен кездесулер, саяси, әлеуметтік, экономикалық мәселелер бойынша тілдік дебаттар, тақырыптық интеллектуалды сайыстар, флэш-мобтар. Осының барлығы патриотизм сезімін қалыптастырады, белсенді өмірлік ұстанымы бар адамды тәрбиелейді, көп мәдениетті, толерантты тұлғаның дамуына ықпал етеді, студенттің шығармашылық әлеуетін дамытады, салауатты өмір салтын насихаттайды.Жоспарланған тәрбие жұмысының сенімді нәтижесі – факультет студенттерінің интеллектуалды, шығармашылық жарыстар мен жобаларда, спорт жарыстарында, спортакиадаларда, кубоктарда, дебаттық турнирлерде, пәндік олимпиадаларда, «Жас талап», «Студенттерге арнау», «Кафедра күні», «Мистер және мисс университет», «Жыл студенті – 2017» конкурстарныда жарқын жеңіске жетуі болып табылады..

Жыл сайын студенттер мен магистранттар түрлі студенттік қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың, университеттің алқалы органдарының жұмыстарына қатысады, көркемөнерпаздар үйірмелерімен айналысады, үнемі экономика факультетіне арналған аумақты тазарту үшін сенбілікке барады


«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі мен «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған «Жас кәсіпкер мектебі» жобасы бойынша кафедраның студенттері қатысты.Кафедрада біздің құрметті Роза Қабыкенқызының 70 жылдығына және Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының күніне арналған 2016 жылдың 18 қарашасында 5В050600 – «Экономика», 5В051300 – «Әлемдік экономика» және 5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» мамандықтарының 1-2 курс студенттерінің қатысуымен «Даешь молодежь!»  интеллектуалды ойыны өткізілді.Бұл шара жоғары ұйымдастырушылық, зияткерлік және шығармашылық деңгейде өтті.Enactus – әлемнің 36 елінен 69 мыңнан астам студенттерді біріктіріп, адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік жобаларды іске асырумен айналысатын ең ірі халықаралық коммерциялық емес ұйым.4 жыл бойы қызмет етуі барысында Қарағанды университетінің Enactus командасы Enactus қозғалысының амбициялы, бәсекеге қабілетті және мақсатты қатысушысы ретінде көрсетіп, 2013 жылы «Үздік әлеуметтік жоба», «Үздік инновациялық жоба» екі номинациясына ие болды. 2014 жылы ҚарМУ Enactus командасы Лигада 2-ші орынды иеленді, 2015 жылы Лигада 1 орын алады. 2016 жыл команда үшін өнімділігі кем болмады, команда Лигада екі 1 орынды иеленіп, Республикадағы 46 университеттер арасында Финалда 4-ші орынға ие болды.

Құрамында 22 студент бар EnactusҚарМУ команда: оның ішінде 19 студент экономика факультетінен, 3 студент биология-география факультетінен 2017 жылдың 27-28 сәуірінде Алматы қ. өткен Enactus Kazakhstan National EXPO 2017 Әлеуметтік және бизнес-жобалар республикалық кокурсына қатысты. Конкурс нәтижесі – 42 команда ішінен Лигадағы 3-ші орын  және 1 000 000 тг. Көлеміндегі ақшалай сыйлық.

Карибаева А.Б., Жаусанова Д.Т., Асан С. құрамындағы ШЗҚ-дағы РМК Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ командасы 2017 жылдың 17-19 мамымырда Белоруссияда (Гомель қ.) өткен «Жастар және кәсіпкерлік – 2017» ІХ Халықаралық чемпионатында І дәрежелі дипломмен марапатталғандар. Ғылыми жетекшілер: Хусаинова Ж.С., Жартай Ж.М. Командаға 1 000 000 теңге көлемінде ақшалай сыйақы берілді.

MЭ-32 тобының студенті Жусанова Диана «TURAN» сауда маркасы бар «AsiaWaters» компаниясынан ENACTUS стипендия конкурсының жеңімпазы болып табылады.

6M011500 – Құқық және экономика негіздері мамандығының 1 курс студенті (2018-2019) Полевой Сергей Владимирович Елбасы – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қорының стипендиясының иегері атанды.