Менеджмент

Кафедра тарихы

Мамбетова Сағыныш Шубайқызы
Менеджмент кафедрасының меңгерушісі
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

«Менеджмент» кафедрасы 2002 жылы «Маркетинг» кафедрасынан екі дербес кафедраларға «Менеджмент» және «Маркетинг» бөлінуі нәтижесінде құрылды.
1994 ж. – 07.02 «Экономика және менеджмент», 07.05 «Маркетинг және коммерция» (қазақ және орыс бөлімі) мамандықтарының ашылуы;
1997 ж. – 07.04 «Мемлекеттік және муниципалды басқару» мамандығының ашылуы;
1997 – кафедраның 25 жылдығы;
1998 ж. – мамандық шифрларының өзгеруі: 09.02 – «Менеджмент (әлеуметтік ссферада және салаларда)», 09.05 – «Маркетинг және коммерция»;
1999 ж. – 09.15 – «Еңбек ресурстарымен басқару» мамандығы ашылды;
2000 ж. – 07.12 – «Кәсіпорындардағы экономика және менеджмент» мамандығының ашылуы.
1994 жылдан бастап Маркетинг кафедрасында, ал 2002 жылдан 2019 жылға дейін Менеджмент кафедрасын экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, өндірісті ұйымдастырудың Халықаралық ғылымдар мен практика академиясының академигі, профессор, «2006 жылдың ең үздік университет оқытушысы» мемлекеттік грант иегері, 1400-ден астам еңбектердің, оның ішінде 64 монография, оқулықтар мен оқу құралдары, аналитикалық шолулар авторы Р.С.Каренов басқарған.
Қазіргі уақытта кафедра бакалавриаттың екі білім бағдарламасы бойынша: «6В04102 – Менеджмент», «6В04102 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» және магистратурада «7M04107201-Менеджмент», «7M04107101- Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім бағдарламалары бойынша ғылыми-педагогикалық және профильдік бағыттағы мамандар дайындайды.
Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институтының ACQUIN (Германия) аккредиттеу комиссиясының 2014 жылғы 2 желтоқсандағы шешімімен академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің «Менеджмент (бакалавр)» оқу бағдарламасы халықаралық аккредитациядан өтті.

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігінің аккредиттеу комиссиясының 2019 жылғы 10 маусымдағы шешімімен академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің «5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару (бакалавриат)» және «6M050700 – Менеджмент», «6M051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» (магистратура) білім беру бағдарламаларына мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлік берді.


Профессорлық-оқытушылық құрам
Мамбетова Сагыныш Шубайкызы

Оқытушының аты-жөні Мамбетова Сағыныш Шубаевна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының меңгерушісі
Ғылыми атағы және дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты;

 

Жетістіктер – Электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары.

Оқытылатын курстар Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент және маркетинг негіздері, Менеджменттің теориясы мен практикасы, Менеджмент-консалтинг, Жарнама менеджменті, Сапа менеджменті
Жарияланымдар Оқулықтар, монографиялар, оқу құралдары және электрондық оқу құралдары – 2; оның ішінде:

оқу құралы – 1;

электрондық оқу құралы – 1;

Ғылыми мақалалар саны –30 , оның ішінде:

– Scopus – 2;

Комитет ұсынған басылымдарда – 5;

– халықаралық конференция материалдарында – 23

Ғылыми қызығушылықтар Менеджмент және маркетинг дамуының қазіргі тенденциялары
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-1456-2020
Scopus ID 57194874284
E-mail sagynysh.2012@mail.ru
Ахметова Асель Сейтказыевна

Оқытушының аты-жөні Ахметова Асель Сейтказыевна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы мен дәрежесі
Жетістіктері – 10 электронды дәріс курсын жасаушы;

– 1 оқу құралының авторы

– біліктілікті жоғарылату курстары;

– кафедрада жоғары оқу орнынан кейінгі білім үйлестірушісі;

Оқытатын курстары Экономиканы мемлекеттік реттеу, аймақтық экономика және басқару, стратегиялық менеджмент, менеджмент, инвестициялық менеджмент, бейімдеушілік менеджмент
Жарияланымдар (соңғы 3 жыл ішінде 5 жарияланымнан көп емес) Ғылыми мақалалардың саны – 68, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 8

– республикалық конференциялардың материалдарында – 13

– халықаралық конференциялардың материалдарында – 38

– РҒЗИ ғылыми дәйексөз базасына орналастырылды – 10

Ғылыми қызығушылықтары Инновация
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-4097-2020
Scopus ID
E-mail Ahmetova.2017.86@mail.ru
Давлетбаева Назгуль Бакытовна

Оқытушының аты-жөні Давлетбаева Назгуль Бакытовна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының профессоры
Ғылыми атағы және дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты
Жетістіктер – Электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары.

– «Университеттің үздік оқытушысы 2017» атағының иегері

Оқытылатын курстар Менеджмент, Экологиялық менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы
Жарияланымдар Оқулықтар, монографиялар, оқу құралдары және электрондық оқу құралдары – 5; оның ішінде:

монография – 3;

оқу құралы – 2;

электрондық оқу құралы – 2;

Ғылыми мақалалар саны –32 , оның ішінде:

-Scopus – 3

– Web of science – 1

Комитет ұсынған басылымдарда – 10

– халықаралық конференция материалдарында – 168

Ғылыми қызығушылықтар Инновациялық  менеджмент
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-1829-2020
Scopus ID 57195505091
E-mail n.davletbaeva74@mail.ru
Дарибеков Серик Сагатбекович

Оқытушының аты-жөні Дәрібеков Серік Сағатбекұлы
Лауазымы Менеджмент кафедрасының профессоры
Ғылыми атағы және дәрежесі Доцент, экономика ғылымның кандидаты,
Жетістіктер – ҚР БҒМ БҒСБК доценті (2011 г.);

– Бакалавриат және магистратура студенттеріне арналған 15 электронды лекциялар курсын құрастырушы

– Біліктілікті арттыру курстары

Оқытылатын курстар «Әлеуметтік саланы реттеу», «Әлеуметтік менеджмент», «Инновациялық менеджмент», «Жанжалдар мен күйзелістерді басқару», «Инвестицияларды басқару», «Экономиканы мемлекеттік реттеу»
Жарияланымдар 26-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер жарияланған, оның ішінде

4 оқу және электронды оқулық,

Scopus мәліметтер базасына нөлдік импакт-факторы бар 3 ғылыми мақала,

elibrary база бойынша  5 мақала (РИНЦ) ),

7 мақала ҚР БҒМ БҒСБК басылымдарының тізіміне енген.

Ғылыми қызығушылықтар Фирма мен мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері, Көлеңкелі экономиканы қысқарту, Өңір мен мемлекеттің инвестициялық тартымдылығы
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAE-8542-2020
Scopus ID 57190605280
E-mail Seka28@mail.ru
Ержанова Салтанат Кулдасбаевна

Оқытушының аты-жөні Ержанова Салтанат Кулдасбаевна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының доценті
Ғылыми атағы және дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты;

Менеджмент магистрі

Жетістіктер – Электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары.

Оқытылатын курстар Креативтік менеджмент, Менеджмент, Персоналды басқару
Жарияланымдар Оқулықтар, монографиялар, оқу құралдары және электрондық оқу құралдары – 7; оның ішінде:

оқулық – 1;

монография – 2;

оқу құралы – 2;

электрондық оқу құралы – 2;

Ғылыми мақалалар саны –26 , оның ішінде:

-Scopus – 2

– Web of science – 1

Комитет ұсынған басылымдарда – 7

– халықаралық конференция материалдарында – 16

Ғылыми қызығушылықтар Туризмдегі кәсіпкерлік
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-1566-2020
Scopus ID 5588161300
E-mail salta_27@mail.ru
Ескерова Замира Аубакировна

Оқытушының аты-жөні Ескерова Замира Аубакировна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер – 10 электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары;

Оқытылатын курстар Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Туризм менеджменті, Басқару шешімдерін жасау, Сапа менеджменті , Менеджменттің теориясы мен практикасы
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 100, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 8

– республикалық конференция материалдарында – 20

– халықаралық конференция материалдарында – 65

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 7

Ғылыми қызығушылықтар Менеджмент, Сапа менеджменті
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-3178-2020
Scopus ID
E-mail Zamirra_e@mail.ru
Жетписбаев Куат Абибулаевич

Оқытушының аты-жөні Жетписбаев Куат Абибулаевич
Лауазымы Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер – 3 оқу құралын шығару

– 5 электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Кафедра бойынша оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) координаторы;

– Біліктілікті арттыру курстары.

Оқытылатын курстар Тәуекелдерді басқару, Кәсіпкерлік менеджмент, Корпоративтік менеджмент, Жарнамалық менеджмент, Мемлекеттің экономикалық функциялары.
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны-30, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда-2

– республикалық конференция материалдарында-8

– халықаралық конференция материалдарында-15

– РИНЦ-4 ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған

Ғылыми қызығушылықтар Тәуекел-менеджмент
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-3120-2020
Scopus ID
E-mail zhetpisbaev_kuat@mail.ru

 

Иманбекова Айнагуль Максутовна

Оқытушының аты-жөні Иманбекова Айнагуль Максутовна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер – 10 электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары;

 

Оқытылатын курстар Коммерциялық менеджмент, Ұйымдық мінез-құлық, Басқару психологиясы, Мемлекеттің экономикалық функциялары
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 51, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 3

– республикалық конференция материалдарында – 15

– халықаралық конференция материалдарында – 25

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 8

Ғылыми қызығушылықтар Кәсіпкерлік менеджмент
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-4201-2020
Scopus ID
E-mail imanbekova2006@mail.ru
Казбеков Турлыбек Бельгибаевич

Оқытушының аты-жөні Қазбеков Тұрлыбек Бельгібайұлы
Лауазымы Менеджмент кафедрасының доценті
Ғылыми атағы және дәрежесі Экономика ғылымдарының кандидаты
Жетістіктер – 10 электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Тест тапсырмаларын сараптау бойынша Ұлттық тестілеу орталығының комиссия мүшесі;

– Біліктілікті арттыру курстары;

– Республикалық студенттік ғылыми олимпиядалардың ғылыми жетекшісі;

– Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің еңбек сіңірген қызметкері.

Оқытылатын курстар Стратегиялық жоспарлау, Инновациялық менеджмент, Стратегиялық менеджмент
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 33, оның ішінде:

-Scopus – 3;

– Комитет ұсынған басылымдарда – 5

– республикалық конференция материалдарында – 2

– халықаралық конференция материалдарында – 20

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 3

Ғылыми қызығушылықтар Стратегиялық жоспарлау, Инновациялық менеджмент.
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-1510-2020
Scopus ID 57191431771
E-mail menedzhment_kafedra@mail.ru
Муканова Ардак Сериковна

Оқытушының аты-жөні Муканова Ардак Сериковна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер Біліктілікті арттыру курстары;
Оқытылатын курстар Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент, Экологиялық менеджмент, Мемлекеттің экономикалық функциялары.
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 32, оның ішінде:

– республикалық конференция материалдарында – 8

– халықаралық конференция материалдарында – 20

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған –4

Ғылыми қызығушылықтар Инвестициялық менеджмент және инвестиция
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-3180-2020

 

Scopus ID
E-mail as_ardashka_@mail.ru
Мусабекова Айнаш Орикбаевна

Оқытушының аты-жөні Мусабекова Айнаш Орикбаевна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер – 7 электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары;

– Кафедра бойынша студенттердің оқу және өндірістік іс-тәжірбиелерінің ұйымдастыру жөніндегі координаторы;

– Студенттердің аймақтық ғылыми-практикалық конференцияларына ұсынған ғылыми жұмыстарына жетекшілік ету;

 

Оқытылатын курстар Тайм-менеджмент, Ұйымдық мінез-құлық, Жобаларды басқару, Персоналды басқару
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 20, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 3

– республикалық конференция материалдарында – 3

– халықаралық конференция материалдарында – 15

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 3

Ғылыми қызығушылықтар Жобаларды басқару
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-3322-2020
Scopus ID
E-mail aynash.musabekova.82@mail.ru
Каренов Рашит Саттарович

Оқытушының аты-жөні Каренов Рашит Саттарович
Лауазымы Менеджмент кафедрасының профессоры
Ғылыми атағы және дәрежесі Экономика ғылымдарының докторы
Жетістіктер 1984 ж – «Еңбек ардагері»  медалімен марапатталды

1997-2000 ж – ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға ҚР Үкіметінің мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері

2002 ж – «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» мерекелік медальмен марапатталған

2004 ж – «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері» медалімен (төс белгісімен) марапатталған

2007 ж – «2007 жылға ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері

2013-2014 ж – ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалым және маман ҚР Үкіметінің мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері

2013 ж – Қарағанды қаласы әкімінің Құрмет грамотасымен марапатталды

2013 ж – «Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің құрметті профессоры» ғылыми атағы берілді академик З. Алдамжар»

2013 ж – «ҚарМУ-дың еңбек сіңірген қызметкері»  атағы берілді

2014 ж – «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды

2014 ж– «Х. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің құрметті профессоры» академиялық атағы берілді.

Оқытылатын курстар Менеджмент, Стратегиялық менеджмент, Халықаралық менеджмент, Жобалық менеджмент, Энергетикалық менеджмент
Жарияланымдар Оқулықтар, монографиялар, оқу құралдары және электрондық оқу құралдары – 7; оның ішінде:

монография – 2;

оқу құралы – 2;

Ғылыми мақалалар саны –55, оның ішінде:

– Scopus – 3

– Комитет ұсынған басылымдарда – 7

– республикалық конференция материалдарында – 20

– халықаралық конференция материалдарында – 22

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 3

Ғылыми қызығушылықтар Әдебиеттану, Тарихи зерттеулер, Шежіре бойынша зерттеулер
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAF-1564-2020
Scopus ID 57191432034
E-mail karenov@inbox.ru
Тусупбаева Ботакоз Саруаркызы

Оқытушының аты-жөні Тусупбаева Ботакоз Саруаркызы
Лауазымы Менеджмент кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер – 20 электронды лекциялар курсын әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары;

Оқытылатын курстар Персоналды басқару, Инвестициялық менеджмент, тайм-менеджмент, корпоративтік менеджмент, кроссмәдени менеджмент, креативті менеджмент, стратегиялық менеджмент, инновациялық менеджмент, экономикалық болжау, Менеджмент және Маркетинг негіздері (Орыс және қазақ тілдерінде).
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 100, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 1

– республикалық конференция материалдарында – 20

– халықаралық конференция материалдарында – 65

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 10

Ғылыми қызығушылықтар Цифрландыру және жаһандану жағдайында банк тәуекелдерін басқару
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-5631-2020
Scopus ID
E-mail darinaika167@mail.ru
Утегенова Жанар Магжановна

Оқытушының аты-жөні Утегенова Жанар Магжановна
Лауазымы Менеджмент кафедрасының оқытушысы
Ғылыми атағы және дәрежесі
Жетістіктер – 3 әдістемелік нұсқауды әзірлеуші;

– Біліктілікті арттыру курстары;

Оқытылатын курстар Менеджмент, экономиканы мемлекеттік реттеу, корпоративтік менеджмент, басқару шешімдерін әзірлеу, сапа менеджменті, менеджмент теориясы мен практикасы, жарнама менеджменті
Жарияланымдар Ғылыми мақалалар саны – 100, оның ішінде:

– Комитет ұсынған басылымдарда – 8

– республикалық конференция материалдарында – 20

– халықаралық конференция материалдарында – 65

– РҒЦИ ғылыми дәйексөз негізінде орналастырылған – 7

Ғылыми қызығушылықтар Менеджмент, инновациялық менеджмент, экономиканы мемлекеттік реттеу, цифрландыру
Researcher ID (Clarivate Analytics) AAJ-3254-2020
Scopus ID
E-mail Zhanar_Z_E@mail.ru
Білім беру бағдарламалары
Халықаралық ынтымақтастық

Университеттегі халықаралық ынтымақтастық жоғары білімнің біліктілігін мойындау, оқу мен алдыңғы оқу кезеңдерін үйлестіру, соның ішінде формалды емес және бейресми оқыту мақсатында өткізіледі, ол жоғары білім жүйесін дамытудың негізгі бағыттарына негізделген және Болон декларациясының орындалуын қамтамасыз етеді. Менеджмент кафедрасының оқытушыларына жетекші шетелдік зерттеушілердің (профессор Алмаз Толумбек, профессор Ю.Данек және т.б.) өздерінің зерттеу тақырыптары бойынша кеңестер алу мүмкіндігі бар.Халықаралық ынтымақтастық қызметі студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің халықаралық бағдарламаларға қатысуын жеңілдетуге бағытталған іс-шаралар бөлігі ретінде жүзеге асырылады, және Interkulturelle Weiterbildungs gesellschafteV. сияқты ұйымдармен серіктестікте жүзеге асырылды. (Германия, Дюссельдорф), Чарльз университеті (Чехия, Прага), Мәскеу мемлекеттік технологиялар және басқару университеті (Ресей, Мәскеу), Вятка гуманитарлық университеті (Ресей, Киров) және жақын және алыс шетелдердің жетекші университеттері: Ф.М. Достоевский атындағы  Омбы мемлекеттік университеті.

Менеджмент кафедрасы, атап айтқанда, келесі бағыттар бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады:

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетімен (Ресей) білім және ғылым саласындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы келісім бойынша, Ф.М.Достоевский атындағы Омск мемлекеттік университетімен (Ресей),Оренбург мемлекеттік университетімен (Ресей),Орал мемлекеттік экономика университетімен (Ресей),Экономика жоғары мектебімен (Прага),SentIstvanUniversity (Венгрия), Osteuropa-InstitutMunchen (Германия),«EducationNetwork» оқу орындарының қауымдастығымен (Қырғызстан).Халықаралық бағдарламаларға қатысу аясында ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру: мысалы, Темпус және Эразмус Мундус Еуропалық Комиссияның білім және мәдениет бағдарламалары.Шетелдік ғалымдар қонақ дәрістерін оқуға қатысты:PhD докторы, жоғары экономика мектебінің профессоры Ладислав Тылл(Прага, Чехия), Экономика ғылымдарының докторы, профессор,Экономика институтының басшы энергетикалық саясат секторы, Волошин В.И.; Экономика ғылымдарының докторы, профессор, М.В. Ломоносов атындағы ММУ Қазақстан филиалының директоры Сидорович А.В.;PhD докторы, Сцент-Иштвана университетінің профессоры (Венгрия) Лазло Ваз; А.А Кучербаева Экономика ғылымдарының докторы, Қырғыз-Ресей Славян университетінің профессоры;  PhD докторы, Wiversiteto Mihno профессоры (Португалия) Джоао Сарменто;PhD докторы, Клуж-он-Поти техникалық университетінің профессоры (Румыния); Хейлбронндағы жоғары мектептің профессоры Олаф Хенгерер(Германия).

Бағдарлама аясында кафедра оқытушылары мен магистранттары семинарларға қатысты«Келуші профессор» және АҚШ, Германия, Польша, Венгрия, Ресей, Қырғызстан, Чехия, Канада профессорларының дәрістер курстарына қатысты.Қонақ лекциялар сияқты оқыту әдісін белсенді қолданады. Соңғы 5 жыл ішінде келесі шетелдік ғалымдар шақырылды:-         Радим Валенцик, PhD, Қаржы және менеджменттің жоғары мектебінің профессоры, Прага, Чехия («Білім беру, денсаулық сақтау және зейнетақы жүйесін қаржыландыруды реформалау теориясы мен тәжірибесі» курсы);-         Ладислав Тылл, PhD, Прагадағы Жоғары экономика мектебінің профессоры, Чехия(«Entrepreneurship and competitive advantage (How to make your competitorssadкурсы);-         Владимир Рудный, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Катовицедағы экономика университетінің профессоры, Польша (Business in Eastern and Central Europein postcrisis world, Corporate finance and valuation);курсы);

  • Жоао Сарменто, PhD,  Минхо университеті, Португалия («International tourism development.Culturaltourism» курсы);
  • Жолт Хусти, PhD, Венгрия және т.б.
Ғылым және инновациялар

Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі мақсаты мемлекет пен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес білікті еңбек қызметкерлерін даярлау базасы ретінде білім берудің фундаментализациясы негізі ретінде ғылыми зерттеулерді дамыту және қолдау болып табылады. Ғылыми зерттеулер саласындағы негізгі міндеттер:

  • оқытушылар мен студенттердің ғылыми және шығармашылық қызметін дамыту;;
  • іргелі зерттеулердің жаңа білімді құрудың, жаңа технологиялардың негізі ретінде басымдықты дамуы;
  • білім мен тәрбие мәселелерін шешуге ғылымның ықпалын күшейту;

·           Басым міндеттерді шешу үшін жоғары білімнің ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді пайдалану;

  • Ғаламдықғылым мен білім жүйесіне ену және бірлескен ғылыми нәтижелер алу мақсатында халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейту.

Кафедраның ғылыми қызметі ҚарМУ-нің 2019 жылға дейінгі стратегиялық жоспарына сәйкес келеді.Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының Университеттің 2011 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі Стратегиялық жоспары аясында оқу процесіне «Жаңа менеджменттің жаңа идеялары мен тұжырымдамалары» тақырыбында ғылыми жұмыстар жүргізілді.

Ғылыми-зерттеу саласындағы стратегия кафедраның ғылым үшін өзекті және күрделі/пәнаралық міндеттерді сәтті шеше алуымен, қазіргі қоғамның сұранысына ие инновациялық нәтижелер алу мүмкіндігімен анықталады.

Жарияланым түрлері бойынша кафедраның ПОҚ жарияланымдарының динамикасы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Барлығы
Оқулықтар мен оқу құралы 1 2 1 2 2 6 10
ЭлектрондыОқулықтар 2 2 1 1 2 2 10
Конференциялар 82 88 90 90 95 105 550
Монографиялар 5 1 1 2 2 2 13
Импакт-фактор 3 7 6 5 9 11 41
ККСОН 15 12 5 8 9 7 61
ҚРбасқа журналдарындағы Жарияланымдар 1 2 3 6

Белсендіғылымижұмыстардытәжірибеліоқытушыларэ.ғ.к., доцент Мамбетова С.Ш. жүргізеді, э.ғ.к., доцент Ержанова С.К., э.ғ.к., доцент Қазбеков Т.Б., э.ғ.м., аға оқытушы Ескерова З.А., э.ғ.м., аға оқытушы Ахметова А.С.Соңғы алты жылда жас ғалымдардың жарияланымдарының жалпы саны 260,8 б.т. болатын 550 ғылыми мақаланы құрады. Оның ішінде шетелдік ғылыми журналдарда жарияланған 12 ғылыми мақала, оның ішінде 18 ғылыми-зерттеу институты негізінде импакт-факторы бар журналдарда жарияланған. ИФ – 0.187. KKSON ұсынған журналдарда жалпы көлемі 40,5 б.т. болатын 61 мақала жарияланды.

1-сурет кафедраның ПОҚ ғылыми жарияланымдарының динамикасы

Есеп беру кезеңінде орыс және орыс тілдерінде «Ғылым мен туғанхалқының 75 жылдығына арналған өмір» атты 1 монографиясы жарыққа шықты, 1 Орыс тіліндегі «экономика және менеджменттің 50 классикасы» тақырыбындағы биографиялық анықтамалық, 2 оқулық «Жобаларды баскару» қазақ тілінде, және «Риск менеджмент» орыс тілінде, «Ақпаратты басқару» 3 электронды оқулық орыс тілінде, ағылшын тілінде «Стратегиялық менеджмент», қазақ тілінде «Менеджмент теориясы мен практикасы».Қазіргі уақытта ұжым «Қазіргі менеджменттің жаңа идеялары мен тұжырымдамалары» бастамашыл тақырыбымен жұмыс жасауда. Кафедрада келісім-шарт негізінде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми тақырыптар жоқ.Кафедра оқытушыларының ғылыми жұмысының нәтижелері монографияларда, ғылыми мақалалар жинақтарында, ғылыми мақалалар, рефераттарда, аналитикалық шолуларда жарияланады, бұл зерттеу қызметін, бітіруші кафедрада көрсетілетін білім беру қызметінің сапасын анықтайды.100% магистранттар кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарына магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ғылыми жарияланымдарды жариялау аясында қатысады.Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметі ҚР МЖМБС 5.03.011-2006 талаптарына толық сәйкес келеді және университеттің «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару» ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының маңызды кемшілігі – гранттықжәне келісімшарттық жобалардың болмауы.

Тәрбие жұмысы

Менеджмент кафедрасының тәрбие жұмысы кафедраның тәрбие жұмысы жоспарына және кураторлардың жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі.
Кафедрада тәрбие жұмысы:

1 қазан Қарттар күніне орай 1-3 курс студенттері мен кураторлар қайырымдылық, білім беру мақсатында қарттар үйіне барды.Наурыз мейрамы кафедра студенттері арасында сайыс ретінде аталып өтілді. Менеджмент кафедрасы ұлттық тағамдармен дастархан жайып, ұлттық стильде киініп, ежелгі қазақтарды пайдалануға ықпал етті. Студенттер қарым-қатынас жасауға, курстар арасындағы достықты нығайтуға мүмкіндік алады.
20.03.2019 ж.экономика және құқық факультетінің ұйымдастыруымен барлық оқытушылар мен студенттер Гран-при алды.ҚарМУ-да әр түрлі қызмет салаларында студенттердің тұлғасын жүзеге асыру үшін. Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттер Мәдениет сарайында әртүрлі үйірмелер бар. Студент жастарға әлеуметтік қызмет көрсету мақсатында университетте тиісті жағдайлар жасалған, жайлы жатақханалар бар, санаторий-профилакторий, студенттік тұрмыстық кешен жұмыс істейді.
Экономика факультетінде “Жастар ісі комитеті”атты студенттік жастар ұйымы жұмыс істейді.
Есеп беру кезеңінде кафедра студенттері ЖІК-мен “Студенттер қатарына қабылдау”, “студенттер күні”, “Соңғы қоңырау”сияқты іс-шараларды ұйымдастыруда белсенді түрде өзара іс-қимыл жасады.
2018-2019 оқу жылының бірінші жарты жылдығында 1 курс студенттері Студенттік Парламент пен пікір-сайыс клубының жұмысына белсене қатысты.
Кафедраның барлық кураторлары студенттер туралы мәліметтер бар жұмыс журналдарын жүргізеді(демографиялық мәліметтер, ата-аналар туралы мәліметтер, келген студенттердің мекен-жайы). Жоспарда: оқу-тәрбие жұмысы; мәдени-бұқаралық жұмыс; әлеуметтік жұмыс; бұқаралық спорт түрлерін дамыту және салауатты өмір салтын насихаттау; атаулы күндер мен оқиғаларға арналған жалпыуниверситеттік іс-шаралар қарастырылады.
2019 жылдың қыркүйек айында мн-11, МН-12 және ГМУ-11, ГМУ-12 топтары студенттерінің декан, кафедра меңгерушісі және кураторлармен кездесуі өтті. Кездесу барысында кредиттік оқыту технологиясы, студенттердің шығармашылық-мәдени өмірі бойынша сұрақтар талқыланды. Кураторлық сағаттар, білім күніне арналған, онда таңдалған топтар старосталары және өткізілді: “студенттердің Құқықтары мен міндеттері университет. 1-курс студенттері кураторлармен бірге ҚарМУ-дың тарих мұражайына барды. Е. А. Бөкетов с 01.10 бойынша 10.10. 2019 жылы.
Кафедра оқытушылары 15 топ кураторлары болып табылады. Топ тәлімгерлері сабаққа қатысу және үлгерімге бақылау жасады: емтихан сессияларының қорытындысы бойынша кураторлық сағаттар өткізілді. 12.09.2019 ж. “ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың “Қазақстан жолы — 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ” Жолдауын насихаттау және түсіндіру” атты іс-шараға Менеджмент кафедрасының барлық тобының студенттері белсенді қатысты.
Түрлі жоспарлы мәдени-көпшілік шаралар өткізіледі: халық мерекелері (” Қош келдің, Наурыз”), байқаулар (“Жас талап”» – “Жастар әуендері”,” Жыл Студенті”,” ҚарМУ ең үздік студенттік тобы”,” Сұлтандар сайысы мен арулар сындары”, фестивальдар (Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне арналған” Біз бір старана, бір халық “фестивалі, екі тілде КВН, вокалдық шеберлік байқауы, әскери-патриоттық әндер байқауы), атаулы күндерге арналған концерттер (“Білім күні”,” Мұғалімдер күні”,” Қарттар күні”,” ҚР Тәуелсіздік күні”,” 8 наурыз”,” 8 наурыз”,” 8 наурыз”,” 8 наурыз”,” 8 наурыз”, “Наурыз” 7 мамыр – батыр күні”, ” 9 мамыр – Мерекелік қойылымдар мен спектакльдер, мерейтойлық кештер.  Іс-шаралар жоспары аясында Қарму. тәуелсіз Қазақстан: Тарих, Қазіргі заман, болашақ “тақырыбында кураторлық сағат өткізілді. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты мерекелік іс-шараға шақырылды.
“Менеджмент” кафедрасының ПОҚ кесте бойынша №3 жатақханада және бас корпус бойынша кезекшілік атқарды
ЖОО-да спорт және жаттығу залдары, тир, халықаралық стандартты жүзу бассейні, коньки және шаңғы базасы, мини-футбол ойнауға арналған спорт алаңы бар заманауи спорт базасы бар. Дамыған спорттық инфрақұрылым спортты толыққанды дамытуға және кең ауқымды студенттік аудиторияны спорттық-бұқаралық жұмысқа тартуға мүмкіндік береді.
Біздің студенттер жыл сайын Қазақстанның ЖОО студенттері арасында қысқы және жазғы универсиадаларға қатысады.  Жыл сайын “Салауатты университеттер” жобасын іске асыру аясында іс-шаралар, “Денсаулық фестивалі” республикалық акциясы, “Жастар СӨС таңдайды!”.
Жыл сайын 16 спорт түрінен студенттер арасында Спартакиада өткізіледі. Тегін негізде түрлі спорттық және сауықтыру секциялары жұмыс істейді
Біздің кафедра студенттері университеттің оқу корпустары мен жатақханаларына іргелес аумақты абаттандыру мен көгалдандыруға, “таза бейсенбі” іс-шараларына қатысады.»