Есеп және аудит кафедрасы

Кафедра тарихы

«Статистика және есеп» кафедрасы «ұ.ң жылы құрылған. Құрылу кезеңінен басында кафедра Ә.Ә.Әлімбаев, А.П.Тельнов, Л.В.Савина сияқты білікті тәжірбиелік мамандармен толықтырылды. Кафедра құрамы экономика факультетінің түлектері жас маман Л.А.Попова және Н.И.Кругловамен және тәжірбиелі жұмыскерлер доценттер Б.А.Ақанов, В.К.Сайбель, А.М. Зеваков, А.Ж.Султангазиндермен, сонымен қатар аға оқытушылар Б.С.Бейсенгалиева, Б.Б. Бейсенгалиевтермен толықтырылды.

1985 жылы «Бухгалтерлік есеп, бақылау және шаруашылық қызметті талдау» мамандығы бойынша экономикалық кадрларды дайындау басталды және түлек шығарушы кафедра болды. 1989 жылы «Өнеркәсіптегі бухгалтерлік есеп», «Ревизия және бақылау» және «Бюджеттік мекемедегі бухгалтерлік есеп» мамандықтары бойынша бірінші түлектерді шығарды.

1990 жылы жаңа мамандықтардың ашылуына байланысты «Статистика және есеп» кафедрасының негізінде екі кафедра құрылды:

  • «Өнеркәсіптегі бухгалтерлік есеп» – кафедра меңгерушісі доцент Л.И. Иванова;
  • «Экономикалық талдау және статистика» – кафедра меңгерушісі доцент Н.А. Карамзин.

1997 жылдың қазан айында экономика факультетінің құрылымын оңтайландыруға байланысты «Статистика және экономикалық талдау» және «Өнеркәсіптегі бухгалтерлік есеп»кафедрасы біріктірілді. Кафедраның жаңа атауы «Бухгалтерлік есеп және аудит» деп аталды.

Әр жылдары кафедраны келесі доцентер басқарды: э.ғ.к., доцент Попова Л.А. (1994 – 1998 жж.), э.ғ.к., доцент Бопиева Ж.К. (1998 – 2002), э.ғ.к., доцент Воробьева С.М. (2002 – 2004), э.ғ.к., доцент Омашева А.Б. (2004 – 2008), э.ғ.к., доцент Сагинов Н.А. (2008 – 2014), 2014 жылдан бастап кафедраны э.ғ.к., доцент Э.Ж. Сыздыкова басқарды.

Қазіргі уақытта кафедра бакалавриаттың 5В050800 – «Есеп және аудит» және 5В080900 – «Бағалау» мамандықтары бойынша және магистратураның 6M050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша мамандар дайындайды.

Профессорлық-оқытушылық құрам

Амиркулова Марал Битимовна
Мамандығы 1988-1993жж. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «математика» мамандығы бойынша маман.

2007-2009жж.  Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «050508 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалавр (үздік диплом).

2010-2012жж. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6М050800– Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистр (үздік диплом).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі 27 жыл.
Оқылатын курстар Эконометрика, Қолданбалы статистика және эконометрика, Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, 1С Бухгалтериясы, Мәліметтерді талдау және экономиканы болжау, Квалиметрия, Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер, Көп өлшемді статистикалық әдістер, Қазақстан Республикасының ұлттық бағалау стандарттары.
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

1. Біліктілікті жоғарылату курсы «Информатика», 2006ж.;

2. Біліктілікті жоғарылату курсы «Применение математических методов в экономике», 2007ж.;

3. Сертификат «Основы корпоративного управления», 2009ж.;

4. Біліктілікті жоғарылату курсы «Разработка и использование мультимедийных и интерактивных средств в учебном процессе и методика преподавания в условиях кредитной технологии обучения», 2010ж.;

5. Біліктілікті жоғарылату курсы «Профессионально ориентированный английский язык», 2010ж.;

6. Біліктілікті жоғарылату курсы «Интенсивные курсы изучения английского языка», 2010ж.;
7. Сертификат «Разработка финансовой стратегии предприятия и принятие управленческих решений», 2011ж.;

8. Сертификат «International Economics. Globalization», 2011ж.;

9. Сертификат «Управленческий учет», 2015ж.;

10. Сертификат «Effective audit system», 2016ж.;

11. Сертификат «Бухгалтерский учет+1С:8.2», 2016ж.;

12. Сертификат «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля», 2017ж.;

13.Сертификат «Strategic Management, Leadership, and Softskills», 2018г.;

14.Сертификат «Методика преподавания экономических дисциплин на английском языке», 2019г.;

15.Сертификат «Financial accounting6 analysis and audit of business for practical use», 2019г.;

16.Сертификат «Подготовка преподавателя вуза к обучению с применением дистанционных образовательных технологий», 2019г.;

17.Сертификат «Organization activity planning: organizational, economic and financial aspects», 2019г.

18.Сертификат «IT project management», 2019г.

 

Ғылыми қызығушылқтары Кәсіпорынның шығындарын басқаруды компьютерлендіру
Ғылыми жетістіктер: 2015-2020 жылдар аралығында 16-ге жуық  ғылыми-әдістемелік жұмыстар жарияланды, соның ішінде:

–     Анализ себестоимости каждого товара по методике АВС, 2015;

–     Автоматизация процесса управления затратами предприятия, 2016;

–     Этапы реформирования системы регулирования инвестиционной деятельности в Казахстане, 2016;

–     Особенности государственного регулирования индустриально-инновационного развития в Казахстане, 2016; https://elibrary.ru/item.asp?id=26433607

–     Инновационные подходы в системе управления регионом, 2016, РИНЦ;

–     Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитке көшу тенденциялары және шетелдік тәжірибе, 2017, РИНЦ;

–     Оценка недвижимого имущества: стандарты Республики Казахстан и Российской Федерации, 2017;

–     Анализ цен жилой недвижимости в Казахстане, 2017;

–     Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығына әсер ететін негізгі экономикалық факторлардың талдауы, 2017;

–     Анализ и оценка модели оптимизации финансовой устойчивости, 2018; https://elibrary.ru/item.asp?id=34953192

–     Analysis of the main economic factors and prices on the real estate market in Kazakhstan. http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2018_Economy_2_90_2018.pdf

–   Анализ состава и структуры имущества организации и источников его формирования, 2018

–   Прогнозирование вероятности банкротства предприятия, 2019

–   «Мақсат» ЖШС мысалында кәсіпорынның қаржылық жағдайын және рентабельдігін талдау, 2020 ж.

–   Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін талдауды автоматтандыру, 2020 ж.

–   Жылжымайтын мүлік объектілерін салыстырмалы түрде бағалау процесін автоматтандыру, 2020

Нарық тәжірибесі дерлік
Байланыс мәліметтері: maral_1970@mail.ru

Атабаева Асия Кайрошовна
Мамандығы 1987 – 1992  жж. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Математик. Оқытушысы» мамандығы бойынша маман.

2005-2007 жж. Қонаев атындағы университеті, «Экономика» мамандығы бойынша бакалавр.

2011 – 2013 жж. Қарағанды университеті «Болашак», «Экономика» мамандығы бойынша магистр.

 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі 20 жыл.
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, Экономико-математикалық модельдеу,  Деректерді талдау және экономиканы болжау, 1С:Бухгалтерия,  Экономикалық талдау, Статистика, Әлеуметтік-экономикалық статистика, Эконометрика, Мемлекеттік сатып алулар.

 

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–        Біліктілікті жоғарылату курсы «Intensive course of English language», 2013;

–        FATIH Университетте ғылыми тәжірибе «Hukuk meslegine ilgili bilimsel staji basariyla yaptigi icin» сертификаты (Турция, Стамбул), 2014;

–       «1C:Профессионал» сертификаты (Астана), 28.05.2015;

–       «Learning and teaching in higher education» сертификаты (Instituto Superior de Engenharia do Porto, Порто, Португалия), 18.11.2015 – 26.11.2015;

–       «Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов РК» сертификаты (АО «Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «Өрлеу», Алматы), 05.11.2015 – 26.11.2015;

–       «Профессиональный бухгалтер» сертификаты (Астана, «Арип» Консалт-центр ЖШС), 01.10.15-01.12.15;

–         «Effective Audit System» сертификаты (Венгрия), 2016;

–         Интенсивті ағылшын тілі курсы (А2), ҚарМУ, 2017;

–         «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля», сертификаты 11.11.17.

–         «Intensive course of english language» сертификаты, КарМУ, уровень Pre-Intermediate (2018).

–          «Государственные закупки РК» сертификаты  (Карағанды, «Uniservice kz» ЖШС) 14.03.2018ж

 

Ғылыми қызығушылқтары Кәсіпорынның шығындарын басқаруды компьютерлендіру
Ғылыми жетістіктер: 50-ге жуық ғылыми және әдістемелік еңбектер, 3 оқулық, 3 электронды оқулық, оның ішінде 2014 жылдан 2018 жылға дейін

–         Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан А.А. Атабаева.- Халықаралық ғылыми журналы «НАУКА И МИР», Волгоград. – 2014. – № 3 (7), С. 16-19.

–         The role of the market providing of stable work at the companies А.А. Атабаева. – Халықаралық ғылыми журналы «Education and Science without borders», № 10 (2), Volume 5. – Czech Republic, Prague. 2014. – s.13-16. http://esjournal.cz/index.php?page=_4_10#

–         Социальное неравенство – проблемы и пути решения. – Наука, Образование, Общество: тенденции и перспективы: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (28 қараша 2014 года). ЧастьV. Москва: Изд-во «АР-Консалт», 2014. – С.111-112.

–         Электронды оқулық «Статистика», 2015;

–         Dynamics analysis and investment structure in the Republic of Kazakhstan. –  Қарағанды университетінің хабаршысы.  – «Экономика» сериясы. –  2015.- №2(78). – С.67-72.

http://economyvestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2015_Economy_2_78_2015.pdf

–         Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау. – Проблемы  и  перспективы развития  науки  в  начале  третьего  тысячелетия  в  странах Европы и Азии:  X Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Переяслав-Хмельницкий. – 2015. – С.62-65.

–         Оқу құралы «Компьютеризация бухгалтерского учета», 2016;

–         5В090800-Бағалау мамандықтың студенттеріне арналған кәсіби тәжірибе бойынша нұсқаулар. – Караганды: Полиграфист, 2016. – 48 с.

–         Особенности государственного регулирования  индустриально-инновационного развития в Казахстане. – Воспроизводственный потенциал региона: Проблемы количественных измерений его структурных элементов: VI Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Уфа: ИдельПресс, 2016. – C.281-288.

–         Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жағдайды талдау. – Қарағанды университетінің хабаршысы.  – «Экономика» сериясы. – 2016. – №3(83).- С.40-46.

http://economyvestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2016_Economy_3_83_2016.pdf

–         Бухгалтерлік есептегі ақпараттық технологиялар. – Оқу құралы.- Алматы: CyberSmith, 2017. – 244 с.

–         Электронды оқулық «Компьютеризация бухгалтерского учета», 2017;

–         «Анализ влияния основных экономических факторов на рынок недвижимости в Казахстане» (г.Казань, РИНЦ «Экономика және басқару мәселелері»), 2017;

–         Процессы и механизмы инвестиционного рынка. – Настоящие исследования и развитие: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (15-22 января 2018г.). – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018. –  С. 36-38г.

–          «Статистика» пән бойынша электронды оқыту бағдарламасы. – Куәлік № 1079 от 13.04.2018г.

–          Analysis of the main economic factor and prices on the real estate market in  Kazakhstan. –  Қарағанды университетінің хабаршысы.  – «Экономика» сериясы.  –  2018.- №2(90). – С.218-225.

http://economyvestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2018_Economy_2_90_2018.pdf

 

Нарық тәжірибесі дерлік Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері
Байланыс мәліметтері: atabaeva@list.ru

Бердиходжаева Мейрамгүл Сайлауовна
Мамандығы 1994-1998 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы.

2012-2014 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6М050800 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистр

2015-2017 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, мамандығы «Құқықтану»

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі 22 жыл.
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1, Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит, Аудит, Практикалық аудит, ҚСҚЕХС сәйкес есеп және қаржылық есептілік және басқалары, Мемлекеттік аудит
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

– «Введение в международный финансовый учет» семинары, сертификат

– «Методика обучения новой системе бухгалтерского учета и отчетности в государственных учреждениях в соответствии с МСФООС по методу начисления» семинары, Астана, 25.02.2011, № 00013

– Ұлттық тестілеу орталығы, «Основы теории и методики педагогических измерений» авторлық курсы, Астана қ.

– Прага (Чехия) жоғары экономика мектебінде ғылыми тәжірибе.

– «Актуальные вопросы применения трудового законодательства» семинары, Астана, Сертификат

– «Изменения в трудовом законодательстве РК», «Юридический минимум для бухгалтера. Правовое регулирование ответственности бухгалтера» «Изменения в Налоговом законодательстве РК в 2016 г.» Изменения и дополнения в МСФО», Астана қ.

– Семинар «Effective Audit System», сертификат

– Кәсіби бухгалтер – Сертификат

– «Налоговое законодательство – обзор текущей ситуации и планируемых изменений. Вопросы юридической ответственности Бухгалтера», Астана, сертификат

– «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля» семинары – сертификат

– Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирования экономических показателей, 2018

– Организация и проведение государственного аудита на основе системы управления рисками, г.Астана – сертификат

Ғылыми қызығушылқтары Кәсіпкерлік субъектілерін есепке алу және аудит
Ғылыми жетістіктер: 60-ға жуық ғылыми-әдістемелік жұмыстар, 2 оқу құралы, 1 оқу-әдістемелік құрал, 1 электрондық оқулық, 5 әдістемелік нұсқаулар жарияланды, оның ішінде 2015-2018 жылдарда:

1.       Счет-фактура как один из основных документов выполнения операции. – Научный альманах. – Тамбов, 2015.

2.       Мемлекеттік аудит экономиканы басқару құралы ретінде. –  2016.

3.       Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есептің дамуы мен қалыптасуы //Международный научный журнал «Вопросы экономики и управления». 2017.

4.       Салық салу объектісі ретінде жеке табыс салығы – Қарағанды университетінің хабаршысы. – Экономика сериясы. – 2017. – http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2017_Economy_1_85_2017.pdf

5.       Бухгалтерлік есептегі ақпараттық технологиялар – Алматы: CyberSmith, 2017. – 244 б.

6.       Дипломалды тәжірибеден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар – 2016 ж

7.       Счет-фактура как один из основных документов выполнения операции, 2016. –https://elibrary.ru/download/elibrary_25078506_87818581.pdf

8.       Блокчейн технологиясы және бухгалтерлік есеп – Қарағанды университетінің хабаршысы. – Экономика сериясы. – №3(95)/2019. – Б.307-314

Нарық тәжірибесі дерлік Қазақстанның кәсіби бухгалтері
Байланыс мәліметтері: meiramgul7878@mail.ru

Кабдыбай Ассель Кабдысулатовна
Мамандығы 1997-2001 жж. «Экономика и менеджмент на предприятии», Қарағанды бизнес, басқару және құқық университеті,
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының кандидаты, Қауымдастырылған профессор (доцент)
Жұмыс өтілі Педагогикалық -7 жыл, жалпы – 18 жыл.
Оқылатын курстар Экономикалық талдау, қаржылық есептілік талдауы, бизнесті бағалау, статистика
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет: – «Особенности проведения экономического анализа предприятия по методике Альт-Инвест» біліктілікті жоғарылату сертификаты, 2017 ж., Мамыр, Қарағанды қаласы.

– «Современные направления в статистических методах исследования социально-экономических явлений» атты қосымша біліктілік сертификаты, 2017ж., Маусым, Қарағанды қаласы.

–    «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля» біліктілікті көтеру сертификаты, 2017 ж., Қараша, Астана қаласы

-«Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирования экономических показателей» біліктілікті көтеру куәлігі, 2018 ж., Сәуір  Брянск қаласы.

-«Финансовый учет, анализ и аудит бизнеса для практического применения» біліктілікті көтеру сертификаты, 2019 ж., Қантар, Астана қаласы.

-«Методика преподавания экономических дисциплин на английском языке» біліктілікті көтеру сертификаты, 2019 ж., Қантар, Қарағанды қаласы.

– «Подготовка преподавателя к обучению с применением дистанционных технологий» біліктілікті көтеру сертификаты, 2019 ж., Қазан, Қарағанды қаласы.

-«Management of the organizations development in the real and financial sectors of economy» біліктілікті көтеру сертификаты, 2019 ж., Желтоқсан, Қарағанды қаласы

-«Гармонизация учёта, аудита и анализа в условиях цифровизации экономики: современные тенденции и перспективы» біліктілікті көтеру сертификаты, 2020 ж., Сәуір, Қарағанды қаласы

Ғылыми қызығушылқтары Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы
Ғылыми жетістіктер: 45 ғылыми-әдістемелік еңбектері, 2 оқу құралы, оның ішінде 2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде:

-Проблемы структурной оптимизации экономики региона // Қазіргі қоғамның әлеуметтік-экономикалық проблемалары: 1-2 маусымда III халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Прага. – 284б.

-Методические подходы к диагностике экологического состояния города // Вестник регионального развития. – №3-4 (39), 2015.– б.34-39.

-Характеристика последствий упразднения сельских районов в результате проведенной в 1996-1997 годах административно-территориальной реформы в Акмолинской области // Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіздік: тарих, қазіргі заман, болашақ» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары: Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей, 2016. – б.583-585.

http://semgu.kz/files/mnpk/nezav-1.pdf

-The analysis and classification of problems of environmental protection of the urbanized territory of Kazakhstan // ҚарМУ хабаршысы. Экономика сериясы. –2017. – № 3. – б. 109-121. http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2017_Economy_3_87_2017.pdf

-Оценка результативности и влияния природоохранной деятельности региона на возможность ассимиляции окружающей среды // Вестник сибирского университета потребительской кооперации.– №3(21), 2017.– 25-34.

– Public-private partnership development in Kazakhstan: a case study based on international benchmarking // Economic annals-XXI – №174(11-12).–2018.– p.51-57

– Оценка стратегического управления развитием туристской отрасли в Республике Казахстан // Экономика: стратегия және практика – № 1 (14). –2019.– б.97-108

– Problems and prospects of online loan development in Кazakhstan // Статистика, есеп және аудит. – 2020 №2,б.193-197

Нарық тәжірибесі дерлік 2002-2013 жж Экономист, Аймақтық даму ғылыми-зерттеу институты
Байланыс мәліметтері: kabdybay@mail.ru

Калымбетов Умырбек
Мамандығы 1968 – 1972 Саратов ауыл шаруашылық институты, «Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп» мамандығы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Жұмыс өтілі 40 жыл
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп негіздері, Ревизия және қаржылық бақылау, Қаржылық есеп 1, 2, Аудит 1, 2, Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ҚЕХС), Жылжымайтын мүлікті бағалау, Жерді бағалау және жер тізілімі, Зияткерлік меншікті және материалдық емес активтерді бағалау, Жылжымайтын мүлік кадастры жүйесі.
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет: «Управленческий учет» сертификаты, 2015

Обновить сертификаты

Ғылыми қызығушылқтары Инвестицияларды талдау және бағалау;

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау;

ҚЕХС-ын, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік стандарттарын енгізу және қолдану тәжірибесі.

Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметін ғылыми негіздеу және практика

Ғылыми жетістіктер: 15-тен астам ғылыми және әдістемелік еңбектер, 1 оқулық, 1 электронды оқулық, оның ішінде 2015 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде:

– Объединение предприятий на основе метода покупки (2014 ж. Қазан);

– Қазақстан-2050 стратегиясы: адами фактордың кейбір қырлары (03.2014 Халықаралық конференция G-global);

– IFRSPS in the budjet statement system of Kasakhstan (Халықаралық конференция «Шекарасыз ғылым және білім» 01.2014);

– «Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіне жаңа көзқарастар»: «Еуропада және Азияда үшінші мыңжылдықтың басындағы ғылым дамуының мәселелері мен келешегі» атты XI Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференциясының материалдары, 27-28 ақпан 2015 ж., Переяслав-Хмельницкий, Украина;

– «Орталық Қазақстан өңіріндегі халықтың өмір сүру деңгейі – тұтыну қабылеті аспектілерін талдау»: Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференцияның материалдары. Наурыз 2015, Тамбов-Ресей. RISC (автор: З.С. Мұхамбетова, Қарағанды КЭУ).

Обновить список статей (период с 2014 по 2018) и к некоторым самым значимым статья указать ссылку на то, где находится она в интернете

Нарық тәжірибесі дерлік «Райхан» өндірістік кооперативінің құрылтайшысы және төрағасы Жезқазған қаласында – 9 жыл: 2000 жылдан 2009 жылға дейін

Кәсіби медиатор – 2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін

Кәсіпорындардың аудит және бақылау қызметіне қатысу – шақыру бойынша (жеткілікті кәсіби және тәжірибелік тәжірибе);

Кәсіпорындардың дәрменсіз борышкерлерін қаржылық сауықтыру және жою (банкроттық) бойынша шараларға қатысуы (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің тиісті куәлігі).

Байланыс мәліметтері: umen1955@mail.ru

Ламбекова Айгерім Нұрланқызы
Мамандығы – 2007-2010 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «050800 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалавр (үздік диплом),

– 2010-2012 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «5В050800 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистр (үздік диплом).

– 2016-2019 Нархоз Университеті, «6D050800- Есеп және аудит» мамандығы бойынша PhD.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі 9 жыл
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1, Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит, Аудит, Практикалық аудит, Мемлекеттік мекемелерде есепке алу ерекшеліктері
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–      “Economic problems of today is world» сертификаты (Чехия), 02.11.2010-12.11.2010;

–       «Вопросы учета, налогообложения и трудовых отношений в Республике Казахстан» сертификаты, 25.11.2011;

–       «Современные модели учета затрат и калькулирования себестоимости» транскрипты, 25.10.2011;

–      «English proficiency index for students» сертификаты, 23.01.2013;

–      «Қазақстан республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының біліктілігін арттыру бағдарламасы» АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» сертификаты, 2015;

–      «Fundamentals of European tax law» сертификаты, 2016;

– Сертификат профессионального бухгалтера – «Арип» Консалт-центр, выданное комитетом финансового контроля МФРК, 04.05.2016;

– «Advanced course in Modern methods in scientific writing of research articles and Ph.D. dissertations» Орталық Богемия университетінің сертификаты (Чехия)13.06.2017-      «Modern Methods in Scientific Writing of Research Articles» сертификаты, 09.06.2017;

–      «Data visualization» сертификаты, 15.09.2017;

–      «Количественный анализ текста» сертификаты, 13.12.2017;

– «New approaches and Technologies in Research Methodology», Woosong University International Solbridge School of Business (Оңтүстік Корея), 09.07.2018.

Ғылыми қызығушылқтары Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі  банктеріңің ішкі аудиті жүйесін жетілдіру
Ғылыми жетістіктер: 40 ғылыми-әдістемелік жұмыс, 1 оқу-әдістемелік жинақ, 2015 жылдан 2020жылға дейінгі кезеңде жарияланған:

– «Риск-ориентированный внутренний аудит в банках второго уровня» XVIII Международная научно-практическая конференция Современная экономика: Актуальные вопросы, достижения и инновации Пемза қ, РФ

– «Development of Internal Audit », Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Issue 4(34), Румыния

– «Халық Банк» Акционерлік қоғамының қаржылық тұрақтылығын талдау ішкі аудит жүйесінің тиімділігін арттыру құралы ретінде (2017) Вестник  Карагандинского Университета г. Караганда,  № 2(86)/2017 http://economyVestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2017_Economy_2_86_2017.pdf-

– Екінші деңгейлі банктердегі ішкі аудит:  мәні және оның маңызы (РИНЦ, 2017) https://moluch.ru/th/5/archive/51/1747/

– Анализ эффективности системы внутреннего аудита АО «Халык Банк» Современные исследования основных направлений технических и общественных наук Материалы международной научно-практической конференции 02 марта 2017 года, Казань 2017 http://kazan.ruc.su/upload/KAZAN_UPLOAD/NIR/kazan-konferentsii/2_Sbornik_sekcii_Buh_ucheta_2-3_marta_2017.PDF

– Need of using of information technology in inner audit in the banks of the second Level. Доклады Национальной Академии Наук Республики Казахстан г Алматы , http://rmebrk.kz/journals/3925/87671.pdf

– A.N. Lambekova Development of Internal Audit // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – Romania: «ASERS», 2017.– 8(30). – P.2483 – 2489. DOI:10.14505/jarle.v8.8(30).19 (Q2,70 % процентиля )

– Efficiency of internal audit: large data analysis // Доклады Национальной академии наук РК.– Алматы: «Национальная академия наук РК», 2017.– №6. – С.11–14.

– A.N. Lambekova Contents, objectives and tasks of internal control in banks// Reports of the National Academy of Sciences Of the Republic of Kazakhstan.– Almaty: «National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan», 2017.– №3. – P.24 – 27.

– A.N. Lambekova Need of using of information technology in inner аudit in the banks of the second level// Доклады Национальной академии наук РК.– Алматы: «Национальная академия наук РК», 2018.– №2 (318). – С.131 – 134.

– А.Н. Ламбекова Теоретические аспекты внутреннего аудита в банковской системе Республики Казахстан// Алматинская Академия Экономики и Статистики, 2019.- №1 (72) – С.35–38.

– A.N. Lambekova Internal audit of banks: methodological model for reducing credit risk (Logit model)// Bulletin of the Karaganda University, 2020.– №1 (97). – С.66 – 74. DOI 10.31489/2020Ec1/66-74

– A.N. Lambekova The role of management accounting techniques in determining the relationship between purchasing and supplier management: A case study of retail firms in Kazakhstan//Uncertain Supply Chain Management. –Canada: 2020.– 8(1). – P.149 – 164. DOI: 10.5267 / j.uscm.2019.7.008  ( Q2, 94 % процентиля )

Нарық тәжірибесі дерлік Қазақстанның кәсіби бухгалтері
Байланыс мәліметтері: Aygerim.lambekova@mail.ru

Садуакасова Мархабат Берикболовна
Мамандығы 1994-1998 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Квалификация – экономист,

«Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы.

2011 – 2013 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6М050800 – Экономика» мамандығы бойынша магистр

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі 20 жыл
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1, Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит, Статистика
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–       Чехияда ғылыми тәжірибе. «The economy of multinational companies» курсы 2013;

–       English Proficincy Index for students – ҚарМУ, 2013ж.;

–       Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері сертификаты, 2016ж.;

–       Effective audit system, 2016 ж.;

–    Современные педаогические техологий, 2016;

–    Современные инновационные методы преподавания финансовых дисциплин, 2016;

–    Интенсивный курс английского языка (В1), 2017;

– Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля, 2017;

– Учет основных средств, 2017;

– Налоговая безопасность в 2017г, 2017;

– Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирования экономических показателей, 2018.

Ғылыми қызығушылқтары Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есебі, салық салу және аудит
Ғылыми жетістіктер: 50-ге жуық ғылыми және әдістемелік еңбектер, 1 оқулық, 1 электронды оқулық, оның ішінде 2014 жылдан 2018 жылға дейін:

–           Бухгалтерлік есеп (ОӘК). Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 84 б.

–           Статистика (ОӘК). Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 68 б.

–           Бухгалтерлік есеп және аудит (ОӘК). Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 85 б.

–           Бухгалтерлік есеп негіздері (ОӘК). Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 68 б.

–           Қаржылық есеп 1 (ОӘК). Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 60 б.

– Счет-фактура как один из основных документов выполнения операции, 2016. – https://elibrary.ru/download/elibrary_25078506_87818581.pdf

– Ақша қаражаттарын жоспарлаудың және талдаудың қолданыстағы тәжірибесі, 2016 http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2016_Economy_1_81_2016.pdf

– Составление бизнес плана и его значение для хозяйственной деятельности предприятия, 2016.- https://elibrary.ru/download/elibrary_27320225_60919930.pdf

Салық салу объектісі ретіндегі жеке табыс салығы, 2017 http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2017_Economy_1_85_2017.pdf ;

– Статистический анализ доходов населения страны.2018.- https://elibrary.ru/download/elibrary_35073570_74597909.pdf

– Цифрландыру жетістікке жетудің жолы ретінде // «Цифрландыру жағдайында заманауи туристік индустрияның дамуының негізгі тенденциялары мен ерекшеліктері» э.ғ.д., профессор С.Қ.Сұрағанованы еске алуға арналған халықаралық ғылыми конференциясының еңбектер жинағы, 23 ақпан 2018ж. –Астана, 2018.

Нарық тәжірибесі дерлік Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері
Байланыс мәліметтері: marhabat77@mail.ru

Ситенко Диана Анатольевна
Мамандығы 1998 – 2002 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Экономикадағы ақпараттық жүйелер» мамандығы.

2002-2004 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Менеджент» мамандығы бойынша магистр

2008-2012 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Экономика» мамандығы бойынша PhD

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: PhD (2013), қауымдастырылған профессор (2018)

 

Жұмыс өтілі 15 жыл
Оқылатын курстар Эконометрика, Статистика, Экономикадағы статистикалық әдістер, Тереңдетілген эконометрика, Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы шет тілі, Тереңдетілген басқарушылық есеп
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–   Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research (2013)

– «Взаимодействие университета и бизнеса в процессе коммерциализации знаний» тақырыбы бойынша ғылыми тәжірибе (Рига, Латвия, 2017)

– ErasmusMundus ғылыми тағылымдамасы: «Региональное влияние университета: институциональный и дисциплинарный контекст» (Сан-Себастьян, Испания, 2016 -2017жж.)

– «Innovation capacity of Universities in terms of Triple Helix concept» – тақырып бойынша ғылыми тағылымдама (Рига, Латвия, 2015)

–   Innovation Management  (Алматы, Қазақстан, 02.11.2015-07.11.2015)

–   Know your audience. Persuasive Proposals. Academic collaboration (Қарағанды, Қазақстан 19.10.2015 – 21.10.2015)

–   «Fundamentals of European tax law, Tourist tax, Agreements between Italy and RK belong OECD model, Principle of non-discrimination in EU» (Қарағанды, Қазақстан 06.05.2015 – 06.11.2015)

–   Commercialising Research projects (Қарағанды, Қазақстан, 13.04.2016)

–   TOEFL ibt (2017)

– Инновациялық гранттарға өтінімдердің сапасын арттыру мақсатында мақсатты аудитория арасында семинар (Қарағанды, Қазақстан 23.09.2016)

– British Council Researcher Connect (Қарағанды, 28-30.11.2017)

– ҚарМУ-дің алдыңғы қатарлы факультеті. Е.А. Букетова “Основы подготовки документов в системе LaTeX”. (22-24.01.2018, Сертификат №881018)

– «Doing a PhD in Germany: key facts and proposal writing» Тақырып бойынша ҚазГЮУ DAAD семинары (г. Астана, 01.10.2018)

Ғылыми қызығушылқтары Ұлттық инновациялық жүйе, өңірлік инновациялық даму
Ғылыми жетістіктер: 65 монографиялық және ғылыми-әдістемелік еңбектері (Thomson Reuters-3, Scopus-8, ККСОН-21), 2 монография, оның ішінде 2015 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде:

2015 – 0571 / GF4 ҚР БжҒМ гранттық қаржыландыру жобасында мердігер ретінде қатысуы «Разработка механизма активизации инновационно-изобретательской деятельности вузов как фактора развития национальной инновационной системы Республики Казахстан»

 

Негізгі жарияланымдар:

1. Ситенко Д.А. Активизация инновационной деятельности в Республике Казахстан: институты, механизмы, интеграционные союзы.- Монография. – 2015, Арко и К. – 222 с.

2. Sitenko D., Dimante D. Organization of research activity of the university in the transition to innovation economy // Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы. – №1(81). – 2016. – Б.118-124.

3. Interaction of elements of the national innovation system of Kazakhstan at the regional level. //New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy: Proceedings of International Conference, Riga, Latvia, 2016. -P.668-680. (Thomson Reuters).

4.Yessengeldin, B., Mukhamediyeva, G., Sitenko, D., Zhumanova, A. Problems and perspectives of energy security of single – Industry towns of the Republic of Kazakhstan // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – 8(1). – P.116-121 (Scopus)

https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/5661

5. Abayev A., Yessengeldin B., Sitenko D., Akbayev Ye. Possibilities of Solar Energy Utilization for the Development of Rural Areas of the Republic of Kazakhstan // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – 8(2). – P.89-94. (Scopus)

https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/5853

6. Sitenko D.A.The innovation activity of higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. – Karaganda: KarSU Publ., 2018. — 113 p. (монография)

Кәсіби жетістіктер 04.16.2013 – PhD докторы дәрежесі берілді

2013 ж. – К.К. Қаракесов атындағы сыйақысы тағайындалды (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ)

2014, 2016 ж. – Латвия үкіметінің ғылыми зерттеулер үшін грантын алды

2015 – Талантты жас ғалымдарға арналған ҚР БжҒМ стипендиясы

2016 – Эрасмус Мундус гранты ғылыми зерттеулер үшін берілді (Испания, г. Сан-Себастьян)

2018 – Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы (БҒМ ҚР)

Нарық тәжірибесі дерлік
Байланыс мәліметтері: daesha@list.ru

Сыздыкова Динара Ибадоллаевна
Мамандығы – 2003-2007 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «522430 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалавр (үздік диплом).

– 2007-2009 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6N0509– Қаржы» мамандығы бойынша магистр (үздік диплом).

– 2010-2012 Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «5В011900 – Шет тілі» мамандығы бойынша білім бакалавры (үздік диплом),

– 2014-2017 Варна тегін университеті «Черноризец-Храбр» (Варна, Болгария), 3.8 Экономика, «Экономика және менеджмент» докторантурасы бойынша «Доктор» ғылыми-педагогикалық дәрежесі.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: PhD, аға оқытушы.

 

Жұмыс өтілі Педагогикалық – 10 жыл, барлығы – 13 жыл.
Оқылатын курстар Статистика, Ұлттық шоттар жүйесі, Эконометрика, Экономикалық талдау, Қаржылық есептерді талдау, Қаржылық талдау, Advanced management accounting, Advanced econometrics, Бухгалтерлік есеп және аудит саласында шет тілі.
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–   «Personnel management» 08.09.2014-19.09.2014;

–   «Learning and teaching in higher education» (Newcastle University, Newcastle, Great Britain) 01.06.2015 – 10.06.2015;

–    «Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов РК», 10.06.2015;

–   «Fundamentals of European tax law, Tourist tax, Agreements between Italy and RK belong OECD model, Principle of non-discrimination in EU» 06.11.2015;

–   «Know your audience, Academic collaboration, Persuasive proposal», 21.10.2015;

–   «Бухгалтерский учет +1С:8.2», 16.01.16;

–   «6th International week «Internet Communication Management», 29.04.16;

–   «Erasmus+ mobility for teaching», 29.04.16;

–   «Современные инновационные методы преподавания финансовых дисциплин», 26.03.16;

–   «Effective Audit System», 04.06.16;

–   «Research management and administration», 30.09.16;

–   «Основы современного бизнеса: менеджмента, маркетинга, поведенческой экономики HR и GR на базе опыта США и России», 02.12.16;

–   «Интенсивный курс изучения английского языка (уровень В2)», 23.06.17;

–   «Новые пути межкультурной коммуникации», 11.10.17;

–   «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля», 11.11.17;

–   «Особенности проведения экономического анализа деятельности предприятия по методике Альт-Инвест», 16.01.2018;

–   «Современные направления в статистических методах исследования социально-экономических явлений», 27.01.2018;

–   «Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирования экономических показателей», 25.04.18.

–   Сертификат «Projects and programmes”, г.Караганда, 01.06.2018г.

–   Сертификат “Strategic Management. Leadership and softskills”, г.Караганда, 22.11.2018г.

–   Прагадағы Jipka тілдік мектебіндегі ағылшын тілі курстары (Чехия, 03.12.2018-20.12.2018)

–   Сертификат “Financial accounting, analysis and audit of business for practical use”, г.Астана, 26.01.2019г.

Ғылыми қызығушылқтары Компанияның қаржылық жағдайын талдау
Ғылыми жетістіктер: 50-ден астам ғылыми және әдістемелік еңбектер, 1 оқулық, 1 электронды оқулық, 1 электронды оқыту бағдарламасы, оның ішінде 2014 жылдан 2018 жылға дейін:

1. Financial accounting (advanced) – Оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017ж.

2. Financial accounting (advanced). – электронды оқулық (компьютерлік бағдарлама), Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 25.12.2017 жылғы № 3184 авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

3. Статистика – электронная обучающая программа. – компьютерлік бағдарлама, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 13.04.2018 жылғы №1079 авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

4. Устойчиво развитие на въгледобивните предприятия в рказахстан чрез проектно управление на конкурентоспособността // Устойчивое развитие. – Варна: Международная ассоциация «Устойчивое развитие», 2017. https://docs.wixstatic.com/ugd/b0836d_19305d1362ee41a1ad645e274a932c08.pdf

5. Diversification of non-standard employment types in a post-industrial economy // Education and science without borders.– Vol. 8. – №16. – 2017. http://esjournal.cz/index.php?page=_4_16#

6. Қаржылық есеп беруді халықаралық стандарттарын шоғырландырылған қаржылық есеп беруді құруда пайдалану қағидалары // Қарағанды университетінің хабаршысы, серия: Экономика.– №4(88). – 2017. http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2017_Economy_4_88_2017.pdf

7. Проблемы моделирования банковских кризисов // ҚазҰУ хабаршысы, Экономика сериясы. – №6(118). – 2016. http://be.kaznu.kz/index.php/math/issue/view/78

8. Management mechanism of employment road map – 2020 in Kazakhstan // Education and science without borders. – Vol. 7. – №14. – 2016.

http://esjournal.cz/index.php?page=_4_14

9. Current problems of knowledge economy formation in modern conditions // Қарағанды университетінің хабаршысы, серия: Экономика.– №2(82). – 2016.

http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2016_Economy_2_82_2016.pdf

10. Exploitation of Natural Resources in Kazakhstan: Judicial Practice for Foreign Investment // Journal of East Asia and International Law. –  2019. – Volume 12(1). – P. 169-179. (SJR – 0.16) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100211321&tip=sid&clean=0)

Нарық тәжірибесі дерлік 2005-2008 жж. «Абсолют құрылыс компаниясы» ЖШС – Директор.
Байланыс мәліметтері: nochochek@mail.ru

Сыздыкова Эльмира Жаслановна
Мамандығы  – Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, «Экономика және өндірісті басқару» мамандығы,

– Алматы экономика және статистика академиясы, мамандығы «Есеп және аудит»

– Т.Рысқұлов ат. ҚазЭУ, «Экономика және халықшаруашылығын басқару» мамандығы бойынша (аспирант)

Ғылымидәрежесі, ғылымиатағы: Экономика ғылымдарының кандидаты, кафедра меңгерушісі
Жұмысөтілі Педагогикалық – 20жыл, жалпы –  22жыл.
Оқылатынкурстар Статистика, әлеуметтік-экономикалық статистика, макроэкономикалық статистика, ұлттықшоттаржүйесі
Біліктіліктіжетілдіружайындағымәлімет:

 

–       Экономика крупных городов, 22.02.2007;

–       Энергетическая экономика, 28.05.2010;

–       Региональная экономика,мамыр 2013;

–       Проведение качественных исследований с использованием платформ ScienceDirect и Scopus, 04.03.2014;

–       Управление персоналом, қазан2014;

–       1С Бухгалтерия 8.2, шілде 2015;

–       Управленческий учет, қараша 2015;

–       Применение электронного обучения и дистанционных технологий при организации учебного процесса в образовательной организации высшего образования, мамыр 2016;

–       Эффективная система аудита, маусым 2016;

–       Сертификат профессионального бухгалтера РК, сәуір 2017;

–       Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля, Қараша2017;

–       Особенности проведения экономического анализа деятельности предприятия по методике Альт-Инвест, 2018;

–       Современные направления в статистических методах исследования социально-экономических явлений, 2018.

–       G-Global платформасындағы халықаралық онлайн-конференцияға қатысу: Қазақстан Республикасының қаржы-несиелік жүйесінің ерекшеліктері: 2018 жылы төртінші индустриалды революцияның әлемдік тенденциялары.

–       Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы жоо оқытушысын оқытуға дайындау, қыркүйек 2019.

Ғылымиқызығушылқтары Қоғамның әлеуметтік-экономикалық процестерін статистикалық зерттеу, бухгалтерлік есеп, талдау, бағалау, мемлекеттік аудит.
Ғылыми жетістіктер: 110-дан астам ғылыми және әдістемелік еңбектер жарияланды, оныңішінде 3 оқулық, 2 электронды оқулық, 1 электронды оқыту бағдарламасы, оның ішінде 2015 жылдан 2018 жылға дейін:

–     Статистика – электронная обучающая программа. – компьютерлік бағдарлама, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 13.04.2018 жылғы №1079 авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

–     Кадровый потенциал как составляющая гудвилла предприятия, 2015;

–     Оценка конкурентоспособности продукции угольной промышленности, 2016;

–     Численность занятых как показатель оценки производительности труда на примере промышленности Республики Казахстан, 2017;

–     Актуальные вопросы аудита консолидированной финансовой отчетности, 2018;

–     Методика анализа ликвидности активов и платежеспособности строительной организации, 2018 // http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm;

– Analysis of the main economic factors and prices on the real estate market in Kazakhstan, 2018 // http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/series.php

–     Development of internal audit // Journal of Advanced research in law and economics. – 2018 (Scopus)  https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/2211

Нарық тәжірибесідерлік Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері
Байланыс мәліметтері: add1401@mail.ru

Темирбекова Ляззат Асановна
Мамандығы 1989-1994 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Экономикалық қызметті есепке алу, бақылау және талдау» мамандығы бойынша экономист

2011 – 2013 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6М050800 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистр

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі Педагогикалық – 22 жыл, барлығы – 25жыл.
Оқылатын курстар Басқару есебі 1, Басқару есебі 2, Экономикалық талдау, Қаржылық талдау, Статистика, Эконометрика, Бухгалтерлік есептің негіздері, Қаржылық есеп 1, Стратегиялық есеп, Бақылау, Адам ресурстарын бағалау және басқару.
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–       Финансовый учет, управленческий учет и аудит (ИПБ Шотландии), 1997;

–       Управленческий учет (ЮСАИД КАРАНА), 1999;

–       Анализ финансовой отчетности (ЮСАИД ПРАГМА), 2002;

–       Financial Accounting II, 2002;

–       Certified Accounting Practitioner, 2007;

–       Professionaly oriented English language, 2010;

–       Современные модели учета затрат и калькулирования. Управленческий учет. Продвинутый курс, 2011;

–       International Economics. Globalisation (Prague), 2011;

–       Разработка финансовой стратегии предприятия и принятие управленческих решений;

–       «Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ, «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС» курстың оқытушысы (Астана), 2012;

–       Прагадағы қаржы және менеджмент университетінде ғылыми тәжірибе (Чехия), 2012;

–       Theory, Practice and Application of International Business: With Special Reference to Kazakhstan Economy, 2013;

–       Fundamentals of European tax law, Tourist tax, Agreements between Italy and RK belong OECD model, Principle of non-discrimination in EU, 06.11.2015;

–       Management accounting, 2015;

–       Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері, 2016;

–       Бухгалтерский учет +1С:8,2, 2016;

–       Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының мұғалімдеріне арналған біліктілікті арттыру бағдарламасы («Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығы »АҚ, Алматы қ.), 05.23.2016 – 18.18.2016;

–     Effective audit system, 2016;

–       Intensive course of english language (level B1), 2017;

–       Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля, 2017.

–       Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирования экономических показателей, 2018

–       Государственные закупки, 2018.

Ғылыми қызығушылқтары Адам капиталын өлшеудің көрсеткіштері, шығындарды басқару, қаржылық есеп беру нысандарын дайындау және оларды талдау, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және өндіріс шығындарын есептеу әдістері
Ғылыми жетістіктер: 130-ден астам жарияланым, соның ішінде 6 оқу құралы жарияланды: Статистика, Әлеуметтік-экономикалық статистика, Шаруашылық қызметті экономикалық талдау, Анализ финансовой отчетности, Управленческий учет 1, Экономикалық талдау; 6 әдістемелік нұсқау, 3 электронды оқулық – Управленческий учет 1, Әлеуметтік экономикалық статистика, Экономикалық талдау

Оның ішінде 2015 жылдан 2020 жылға дейін:

– Обзор состояния бухгалтерского учета и аудита в Казахстане, 2015;

– Внедрение управленческого учета для эффективной деятельности предприятия, 2015;

– Бюджетирование, 2015. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_23606896_91151559.pdf

– Счет-фактура как один из основных документов выполнения операции, 2016. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_25078506_87818581.pdf

– Ақша қаражаттарын жоспарлаудың және талдаудың қолданыстағы тәжірибесі, 2016

http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2016_Economy_1_81_2016.pdf

– Эволюция развития контроллинга, 2016;

– Қаржылық есептілік негізінде кәсіпорынның қаржылық талдаудың маңыздылығы, 2016;

– Экономическая эффективность как обобщающий показатель деятельности предприятия, 2016;

– Составление бизнес плана и его значение для хозяйственной деятельности предприятия, 2016.- https://elibrary.ru/download/elibrary_27320225_60919930.pdf

– Порядок составления финансовой отчетности государственных учреждений, 2017;

– Мемлекттік мекемелерде еңбекақының және ұсталымдардың синтетикалық есебі, 2017. https://moluch.ru/th/5/archive/51/1750/

– Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін құру, 2017.-

Салық салу объектісі ретіндегі жеке табыс салығы, 2017 http://economy-vestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2017_Economy_1_85_2017.pdf ;

– Составление бизнес плана и его значение для хозяйственной деятельности предприятия, 2017;

– Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығына әсер ететін негізгі экономикалық факторлардың талдауы,2018;

– Отчет о движении денежных средств как источник информации для анализа,2018.-

– Статистический анализ доходов населения страны.2018.- https://elibrary.ru/download/elibrary_35073570_74597909.pdf

– Қазақстанның экономикалық моделінің ерекшелігі, 2018;

– Классификация денежных потоков, 2018.-;

– Отчет о движении денежных средств, 2018. – https://elibrary.ru/download/elibrary_32665758_51374184.pdf

– Қазақстанның экономикалық моделінің ерекшелігі, 2018;

– Классификация денежных потоков, 2018.-;

– Modern management issues receivables in enterprises // https://economy-vestnik.ksu.kz/apart/srch/2018_economy_3_91_2018.pdf

– Methodical aspects of the quality services,2019

– Адами капитал экономикалық даму факторы,2018

– Аудит эффективности в мировой практике,2019

– About the need for electronic money,2019

– Блокчейн технологиясы жəне бухгалтерлік есеп //https://economy-vestnik.ksu.kz/apart/2019-95-3/37.pdf

– Internal audit of banks: methodological model for reducing credit risk (Logit model)// https://economy-vestnik.ksu.kz/apart/2020-97-1/7.pdf

Нарық тәжірибесі дерлік 2000 жылдың шілдесінде «Corona» ЖШС-де қаржы-аналитикалық бөлімінде талдаушы ретінде жұмыс істеді, ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы бюджетті құрды, филиалдардағы ақша қозғалысы туралы есептерді талдады.

Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері

Байланыс мәліметтері: adiya77@mail.ru

Хишауева Жанат Тулегеновна
Мамандығы – 1994-1999 ҚарМТУ, Экономист, Экономика және менеджмент (Үздік диплом),

– 2008 Экономика ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Жұмыс өтілі Педагогикалық – 20 жыл.
Оқылатын курстар Экономикалық талдау, Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–    Сертификат «Инженерная педагогика». 06-29.05.2015ж.

–     Сертификат «Методы принятия управленческих решений». Бағдарлама жетекшісі Заруба Н.А. с.ғ.д., профессор, Т.Ф.Горбачев атындағы Кузбасс мемлекеттік университетінің ММБ кафедрасының меңгерушісі. 21-29.12. 2015ж.

–    Сертификат «In Recognition completing the Master Class of Storytelling. Steven James Author-Speaker. Mark Reimschisel BMI-Executive Director». 28.10.2015.

–    Сертификат «Современные информационные технологии в сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе». 27.01.2016ж.

–    Сертификат «Бизнес -Советник» для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой, организованное Министерством национальной экономики РК и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». 16-17.06.2016ж.

–    Сертификат «The Effect and future Prospect of the West development of China». 22 -23.11. 2016.

–    Сертификат по основам предпринимательской деятельности. 06-29.06.17ж.

–    Сертификат «Economy and International Economic Relations of Poland, History, culture and Language of this country». 16- 27.02.2017.

–    Сертификат «Предпринимательское образование». 22-24.05. 2017ж.

–    Сертификат «1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет+практика в программе «1С:Бухгалтерия 8.3 для Казахстана». 28.11.2017ж. -04.01.2018ж.

–    Сертификат ЭСФ и «Виртуальный склад». 15.07.2018ж.

–   Сертификат «Налоговый учет». 09 -20.07.2018ж.

Ғылыми қызығушылықтары Еңбек нарығын мемлекеттік реттеу, Экономиканың бәсекеге қабілеттілігі

 

Ғылыми жетістіктері: Опубликовано более 45 научных статей, 7 учебных пособий, 3 электронных учебных изданий. В том числе в период с 2014 по 2018 годы:

1. Казахстан и Россия: контуры сотрудничества и экономическая необходимость интеграции. //Проблемы экономики, №1.2014. С.91-96., -Москва, 2014ж.

2.Роль государственного регулирования экономики в условиях глобализации. /Збірник тез доповідей Одинадцятоі Міжнародноі науково-практичноі конференціі молодих вчених. Економічний і соціальний розвиток Украіни в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізаціі. -Тернопіль, ТНЕУ,13-14 березня 2014 року. С.238-239.

3.Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Китая: развитие и перспективы. /«Жібек жолының экономикалық зонасы: Қытай мен Орта Азияның ынтымақтастықта дамуы» ІІ халықаралық форум материалдары, 14 мамыр 2014 ж. –Қарағанды: ҚарМТУ, 2014ж. С.216-218.

4.Программа развития моногородов как инструмент развития территорий. /Collections of Materials of the 3rd  International Scientific Conference. Problems and prospects of territories,  socio-economic development. April 29 – May 3, 2014. -Opole, Poland. С. 130-132.

5.Проблемы и перспективы жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан./ «Ғылым, білім және өндіріс – «Қазақстан-2050» стратегиясының жетекші факторлары» (Сағынов оқулары №6) Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері. 26-27 маусым  2014ж. 3 бөлім. –Қарағанды: ҚарМТУ, 2014ж. С.376-378.

6.  «Маркетинг в условиях устойчивого развития» бірінші халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары. –Днепропетровск-Коттбус, 25-26 желтоқсан 2014 ж.

7. «Маркетинг». 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы. –Қарағанды, 2014ж.

8. Инновационная экономика Казахстана в региональном аспекте. «Қазіргі кездегі экономиканың, менеджменттің және қаржының өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері. -Өскемен, 2015ж.

9. «Конкурентоспособность Казахстана в глобальной экономике». «Жастар және қазіргі заманның жаһандық мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері.. –Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2015ж.

10. «Конкурентоспособность Казахстана в мировой экономике и резервы ее повышения. //Экономика және статистика. №2 2015ж.

11.  «Конкурентоспособность экономики Казахстана в рейтингах IMD». Қарағанды университетінің хабаршысы.Экономика сериясы. №3 (79) 2015ж. Б.43-52.

12. «Региональная экономика Казахстана: проблемы и пути их решения». Тұран университетінің хабаршысы. №3 (67) 2015ж. Б.20-26.

13. «Проблемы развития моногородов Казахстана». «Ғылым, білім, өндірістің интеграциялануы- Ұлт жоспарын жүзеге асыру негізі» (Сағынов оқулары №7) Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері..Бөлім V.10-11 желтоқсан 2015ж.С.149-151.

14. «Позиция Казахстана в рейтинге Doing Business и резервы ее повышения». «Жаңа экономикалық саясат – аймақтың тұрақты дамуының негізі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері.

15 «Стратегическое планирование регионального развития РК». Қарағанды университетінің хабаршысы.Экономика сериясы. №4 (80) 2015ж. Б.43-52.

16. «Стратегиялық жоспарлау және мемлекеттік басқарудағы бюджеттік процестер». Оқу құралы.–Қарағанды,2016ж.

17. «Қазақстан аймақтарының инновациялық әлеуетін бағалау». Қарағанды университетінің хабаршысы.Экономика сериясы.№2 2016ж. Б.118-125.

18. «Модернизация государственной службы как направление совершенствования системы государственного управления». /Ұлттық экономиканың тұрақты дамуы: механизмдері, детерминанттары, болашағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 18 қараша 2016ж., Қарағанды, 2016ж.Б.316-319.

19. «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Казахстане».  Вестник «Туран». №4(72) 2016г. С.23-28.

20. Мемлекеттік басқару теориясы. Оқу құралы. –Караганда, 2016г.

21. Strategic Development in the Food Sektor of Kazakhstan«International Journal of Economic Perspectives»,2017 Volume 11, Issue2, 9-17.

  1. Impact of Small and Medium Enterprises on the Economy. Journal of Applied Economic Sciences. – 2018. – Volume XIII. -Issue 8(62). – P. 2437-2445. (Scopus)

23. The role of management accounting techniques in determining the relationship between purchasing and supplier management: A case study of retail firms in Kazakhstan. //Uncertain Supply Chain Management. July 23 2019. (Scopus)

Байланыс мәліметтері: zhanat-t2007@mail.ru

Шакеев Саян Саятович
Мамандығы 1996-2000 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Есеп және аудит» мамандығы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
Жұмыс өтілі 17 жыл
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есептеме 2, ҚЕХС, Аудиторлық есеп, Қаржылық есеп пен есеп берудің келешектегі мәселелері, Халықаралық және ұлттық аудит стандарттары, Қаржылық жобаларды талдау,
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

– аспирантураның күндізгі бөлім 2002-2005жж.;

– «Карана» корпорациясы «Управленческий учет», Алматы, 7-25 тамыз 2000ж.;

– Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Біліктілікті арттыру институты «Международные стандарты бухгалтерского учета и налогообложения в зарубежных странах», Алматы, 16-24 қазан 2002;

– «Прагма» корпорациясы «Финансовый учет1», Қарағанды, 2-19 желтоқсан 2002ж.;

– «Прагма» корпорациясы «Управленческий учет1», Қарағанды, 20.12.2002-10.01.2003г;

– Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ «Структурная модернизация экономики крупных городов», Қарағанды, 2007ж.

– Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ «Управление рисками в современных экономических условиях», Қарағанды, 2009ж.

– CIPFA/ICAEW Мемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп стандарттары бойынша семинар, Астана, 2011 ж.

– ШОБ үшін халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша семинар, Алматы, 2012 ж.

– «Актуальные вопросы налогообложения, Точные знания в финансах», Астана, 2013 ж.

– DipIFR-rus (ACCA) бағдарламасы бойынша дайындық курстары, Астана, 2014

– «Современное состояние учета и налогообложения в Казахстане», Астана, 2014

– «Обзор последних изменений в МСФО», Астана, 2014.

– «Актуальные вопросы применения трудового законодательства», Астана, 2015.

– «Налоговое законодательство-обзор текущей ситуации и планируемых изменений», Астана, 2016.

– «Effective Audit System», Астана, 2016.

– «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля», Қарағанды, 2017.

Ғылыми қызығушылқтары ҚЕХС, Логистика
Ғылыми жетістіктер: 55 ғылыми және әдістемелік еңбектер, 5 оқулық, 2 электронды оқулық, оның ішінде 2015 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде:

–           Шағын және орта бизнес кәсіпорындарының қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына көшуі экономиканы жаңғыртудың алғышарты ретінде. Наука и образование в современном мире: Материалы международной научно-практической конференции. – Караганды: Изд-во Болашақ-Баспа, 2014. – С. 398-400.

–           ҚЕХС сәйкес негізгі құралдарды қайта бағалаудың қолданыстағы есебін талдау. Жаңа экономикалық саясат – аймақтың тұрақты дамуының негізі: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Қарағанды: КЭУ Қазтұтынуодағы, 2015 жыл;

–           International Financial Reporting Standards for small and medium enterprises: the transition, the features, the advantages and disadvantages. Bulletin of the Karaganda university. Economy series журналы – 2016. – №2 (82).;

–           Қаржы есебін даярлау мен ұсынудың концептуалды негізінің алғы шарттары. Вопросы экономики и управления журналы – № 1.1 (08.1) / 2017;

–           Financial Accounting (advanced) оқу құралы. Karaganda: KSU publ., 2017. – 142p. соавтор Сыздыкова Д.И.

–           Strategic development in the food sector of Kazakhstan. International Journal of Economic Perspectives.-2017.-Vol.11.-Issue 2, 2017.- P.9-17

–           Influence of stakeholders on policy formation in the SME sector. Journal of Advanced Research in Law and Economics.-2017. –Vol.8 .-Issue 6 (28), 2017.- Р. 1961 – 1967. соавторы Suleimenova G., Nurmaganbetov A., Zhaksybayev К., Nursultan D. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045626437&origin=AuthorNamesList&txGid=5071e007de244eb11855b482255f3f41

–           Financial Accounting (advanced) электрондық оқу құралы. Свидетельство МЮ.РК. №0845 (25.12.2017г.) соавтор Сыздыкова Д.И.

Қаржылық есеп (Ілгерлемелі) Оқулық. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2018. – 212 б.

Кәсіби жетістіктер: – Сертификатталған бухгалтер-практик (CAP).

– Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері, 2012 ж

– CIPFA жарғылық есепшісі

– Ұлыбританияның жарғылық сертификатталған бухгалтерлер қауымдастығы (ACCA)

– Кәсіби қаржылық менеджер

– Қазақстанның Бухгалтерлер және Есеп Ұйымдары Одағының мүшесі.

Нарық тәжірибесі дерлік 2014 – 2015 тамыз – Астана қаласындағы Қазақстандық филиалдың бухгалтерлер мен бухгалтерлік ұйымдары одағының филиалының директоры

Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері

Байланыс мәліметтері: 87017292851, sayan.79@mail.ru

Шакенова Гульназым Айткеновна
Мамандығы 2001-2005 жж. ҚарМТУ Экономика факультеті, сарапшы-бағалаушы.

2010-2012жж. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «6М050800– Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистр

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі Педагогикалық -14 жыл, жалпы – 16 жыл
Оқылатын курстар Есеп және аудит; Статистика; Бизнесті бағалау; Жылжымайтын мүлікті бағалау; Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалау; Жерді бағалау және жер кадастры; Бухгалтерлік есеп және аудит тарихы; Халықаралық бағалау стандарттары; Әлеуметтік-экономикалық статистика.
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

–              Сертификат «Разработка и использование мультимедийных и интерактивных средств в учебном процессе и методика преподавания в условиях кредитной технологии обучения», 2009.

–              Сертификат «Управление рисками в современных экономических условиях», 2009.

–              Сертификат «Экономическая теория, ее состояние и развитие, роль государства и проблема собственности», 2010.

–              Сертификат «Государственная экономическая и антикоррупционная политика в области статистической деятельности», 2011.

–              Сертификат «1С Бухгалтерия», 2016.

–              Сертификат «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля», 2017.

–              Сертификат «Статистика и бизнес-аналитика: методы прогнозирования экономических показателей», 2018г.

–              Сертификат «Государственные закупки», 2018г.

–              Сертификат «Экономиканы цифрландыру жағдайында есепке алуды, аудитті және талдауды үйлестіру», 2020ж.

Ғылыми қызығушылқтары Компанияның қаржылық жағдайын есепке алу, аудит, бағалау және талдау.
Ғылыми жетістіктер: 30-ға жуық ғылыми мақалалар жарияланды, оның ішінде 2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде:

– Оценка недвижимого имущества: стандарты  РК и РФ, 2017ж.

– Основные методы и принципы определения сметной стоимости строительства в Казахстане. http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info_new.cgi?id=239895&idw=zIBUP3F_lRU5O2kcpK  – Профессия оценщик и перспективы развития оценочной деятельности в Республике Казахстан. http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info_new.cgi?id=239896&idw=kbo9_5CWUdKfZddbrP

Нарық тәжірибесі дерлік 2006-2007 жж. «Экспертиза собственности» ЖШС – бағалаушы.

2009 жылдан 2018 ж дейін «NRJ med» ЖШС-де бухгалтер болып жұмыс істедім. 2018жылдан қазіргі уақытта  «Азияэко» ЖШС-ның бухгалтері болып қосымша істеймін.

Байланыс мәліметтері: guli_w.a@mail.ru

Шакирова Гульнара Аймаганбетовна
Мамандығы 1989 – 1993 Қарағанды кооператив институты, «Бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау» мамандығы

2009 – 2011 Академия «Болашақ», «6М050800 – Экономика» мамандығы бойынша магистр

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.
Жұмыс өтілі 25 жыл
Оқылатын курстар Экономикалық талдау, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2, Стратегиялық есеп, Аудит, Практикалық аудит, Қаржылық есеп 2
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

1. «Системы менеджмента качества по МС ИСО серии 9000:2000» сертификаты, 07.12.2004;

2. «Внутренние аудиторы системы менеджмента качества» сертификаты, 29.11.2005;

3. «Содержание и концепция инновационного образования в вузе» сертификаты, 26.06.2006-30.06.2006;

4. «Финансовый учет – 1», «Управленческий учет – 1», «Налоги и право» семинарларда оқытуға арналған сертификат, сәуір 2005;

5. «Современные модели учета затрат и калькулирования себестоимости затрат» сертификаты, 17.10.11-21.10.11;

6. «Методика обучения новой системе бухгалтерского учета и отчетности в государственных учреждениях в соответствии с МСФООС по методу начисления» сертификаты, 25.02.2011;

7. «International Language Centers Upper Intermediate» сертификаты, 20.12.2013;

8. «Intensive course of English language» біліктілікті арттыру факультеті;

9. «Management of economy of transnational companies» ғылыми-практикасы (Чехия, г.Прага), 2013-2014;

10. «Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов Республики Казахстан (МОН РК АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ») сертификаты, 2015;

11. «Государственное регулирование в сфере государственного аудита и финансового контроля» сертификаты (Қарағанды, Қазақстан), 30.10-11.11.2017

12. «Innovative Economics and Business» Institute of Computer System Odesa  Assoc. Prof., Teslenko Pavlo, сертификаты Одесса, Украина, 22.01 – 03.02.2018

Ғылыми қызығушылқтары Аудиторлық және консалтингтік қызметтер нарығы, Кәсіпорындардағы басқару есептері, Өндіріс құнын есептеудің стратегиялық әдістері
Ғылыми жетістіктер: 75-не жуық ғылыми және әдістемелік еңбектер, 7 оқулық, 3 электронды оқулық, оның ішінде 2015 жылдан 2018 жылға дейін:

1.      Оқу құралы «Аудит», 2016;

2.      Оқу құралы «Практикалық аудит», 2016;

3.      Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики. Караганды: Изд-во Полиграфист, 2016. -36с.

4.      Дипломалды тәжірибеден өту бойнша әдістемелік нұсқаулар. Қарағанды: Полиграфист басапасы. 2016. – 36б.

5.       Оқу құралы «Қаржылық есеп 2», 2018

6.       Отчет о движении денежных средств как информационная база анализа денежных потоков Проблемы  и  перспективы развития  науки  в  начале  третьего  тысячелетия  в  странах Европы и Азии: материалы Х междунар.науч.-практ. интернет-конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2015 г. – С.100-102 //  http://conferences.neasmo.org.ua/ru/conf/13/cat/5

7.       Обзор состояния бухгалтерского учета и аудита в Казахстане Наука и образование  в современном мире: материалы междунар. научн-практ. конф. – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. – С.330-332

8.       Аудиторская деятельность как экономико-правовая категория Научный альманах журнал, 12-1 (14) 2015, – Тамбов: Изд-во ООО «Консалтинговая компании Юком», 2015. – С.400-404

http://ucom.ru/doc/na.2015.12.01.400.pdf

9.       Background of creation and development of audit activities in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan Вестник Карагандинского университета: Серия ЭКОНОМИКА. – Караганда: изд-во КарГУ им. академика Е.А. Букетова, 2016. – С.149-158

http://economyvestnik.ksu.kz/ru/content/srch/2016_Economy_2_82_2016.pdf

10.   Актуальные вопросы государственного аудита в Республике Казахстан. Феномен Н.А. Назарбаева: политическое кредо и инициативы:: материалы междунар. научн-практ. конф. – Шымкент, 2018. – С.198-201

11.  Планирование внутреннего государственного аудита в Республике Казахстан Научный альманах журнал, 5-1 (43) 2018, – Тамбов: Изд-во ООО «Консалтинговая компании Юком», 2018. – С.114-118  http://ucom.ru/doc/na.2018.05.01.pdf

12.  Актуальные вопросы аудита консолидированной финансовой отчетности Наука и образование  в современном мире: материалы междунар. научн-практ. конф. – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2018. – С.309-312

http://www.kubolashak.kz/?&mm=10&yy=2018&l=Rus&r=414

Нарық тәжірибесі дерлік 1993 жылдан бастап 1997 жылға дейін Кредцбанктің Киров филиалының кредиттік бөлімінің бас маманы

1998 жылдан 1999 жылға дейін Қарағанды облысы бойынша есеп және аудит әдістемесі кафедрасы

Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері

Байланыс мәліметтері: 8-701-762-37-36,

e.mail: gulia72.kargu@mail.ru


Шульгина Ирина Ивановна
Мамандығы 1985-1990 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Есеп және аудит» мамандығы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: аға оқытушы
Жұмыс өтілі Педагогикалық -28 жыл, жалпы – 43 жыл
Оқылатын курстар Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит, ҚЕХС, Салық есептілігі
Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:

 

– «Практические аспекты применения новых МСФО» бағдарлама бойынша «Арип-Консалтинг орталығы» ЖШС курсы, Астана 2015;

– «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО» Кәсіптік бухгалтерлердің біліктілігін арттыру бойынша «Бизнес және қаржы ассоциациясы» ЖШС семинары, Астана 2016;

– «BS CONSULTING» ЖШС, сертификаттау бағдарламасы «Профессиональный бухгалтер РК», Қарағанды 2015.

Ғылыми қызығушылқтары Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есебі, салық салу және аудит
Ғылыми жетістіктер: 50-ге жуық ғылыми және әдістемелік еңбектер, 4 оқу құралы, 1 электронды оқулық, оның ішінде 2013 жылдан 2018 жылға дейін:

– электрондық оқулық «Финансовый учет 1», 2013,

– «Циклический подход к организации экологического аудита»//№11//https://moluch.ru/archive/70/12130/

– «Особенности учета основных средств в бюджетных организациях в соответствии с МСФООС», 2016,

– оқу құралы «Основы бухгалтерского учета», 2017,

– “Forecasting the amount of allowance for doubtful claims”, 2017.

-Влияние изменения курса валюты на чистые инвестиции в иностранные подразделения//«Новината за напреднали наука – 2018: Материали XVI Международна научна практична конференция (15-22 май). – София: «Бял ГРАД-БГ», 2018. – С.72-76//https://docviewer. yandex.ru

Нарық тәжірибесі дерлік 1994 жылдан қазіргі уақытқа дейін Гермес автокөлік мектебінің директоры, бас бухгалтер

Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері

Байланыс мәліметтері: Shulginairina_55@mail.ru
Білім беру бағдарламалары
Халықаралық ынтымақтастық

Кафедраның профессорлық-оқытушылық ұжымы TEMPUS, Erasmus Mundus бағдарламалары бойынша халықаралық ынтамақтастығымен, EERC (Мәскеу қ.) экономикалық зерттеулердің халықаралық консорциумымен бірлесіп, сондай-ақ, Scent Istvan University (Венгрия), Sheffield Hallam University (Ұлыбритания), «Экономиканың жоғары мектебі» Мемлекеттік Университетімен (Мәскеу қ.) ынтымақтастықты жүзеге асырды.

TEMPUS бағдарламасы бойынша доцент Ситенко Д.А., Регинсбург қ. Германияда оқытушы Тыныбаева Д.Н. «Халықаралық сауда және эконометрика» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтті. Оқу және зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған аспаптарды қолдануға мүмкіндік беретін  EViews бағдарламасының 10 орынға  9  грант бағдарламасы бойынша желілік нұсқасы алынды.

Оқытушылар Тыныбаева Д.Н, Мукашева С.С. және Касенова Д.И. Ресей Халықтар Достығы Университетінде (Мәскеу қ.) тағылымдамадан өтті.

Доцент Ситенко Д.А. Erasmus Mundus External cooperation window бағдарламасы бойынша Словения, Любляна Университетінде докторлық бағдарламамен біржылдық тағылымдамадан өтті.

Кафедраның аға оқытушылары Садуакасова М.Б., Бердиходжаева М.С., Темирбекова Л.А., Ламбекова А.Н. Прага, Чехия  қалаларындағы Экономиканың жоғары мектебі және Қаржы мен басқарудың жоғары мектебі сияқты ЖОО-дан  ғылыми тағылымдамадан өтті. Аға оқытушы Касымова А.Г. РФ, Мәскеу қ. «Мәскеу мемлекеттік құрылыс университетінде» ғылыми тағылымдамадан өтті.

Кафедраның аға оқытушысы Гарцуева Е.В. ХТЭПУ (Халықаралық тәуелсіз экологиялық-политологиялық университеті, Ресей, Мәскеу қ.) Академиясының қасындағы Экологиялық кәсіби қайта даярлау халықаралық инстиуты базасында «Экологиялық аудит» бағдарламасы бойынша халықаралық тағылымдамадан өтті. Аға оқытушы Касенова Д.И. Лодзь қаласының (Польша) университетінде «Cohesion and Socio-Economic Tensions in the Process of International Integration» жазғы экономикалық мектебінің жұмысына қатысты.

Кафедраның PhD, доцент Ситенко Д.А. Латвия (Рига қ.) Университетінде Латвия Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы ынтымақтастық туралы келісімшарт аумағында ғылыми тағылымдамадан өтті.

01.06.2015ж. – 10.06.2015ж.  аралығында аға оқытушы Сыздыкова Д.И. Ньюкасл Университет базасында (Ньюкасл қ., Англия) шетел тағылымдамасынан өтті.

18–26 қараша 2015ж. аға оқытушы Атабаева А.К. Порто қ. (Португалия) ISEP Университетінде біліктілікті жоғарылату курсын өтті.

25–30 сәуір 2016ж. аға оқытушы Сыздыкова Д.И. Катовице қ. (Польша) Экономикалық Уеиверситетінде  «Internet communication management» халықаралық апталығына қатысып, «Business communication management» пәні бойынша дәрістер курсын ұсынды.

Ситенко Д.А. Эразмус Мундус бағдарламасының шеңберінде 26.09.2016 ж. 26.06.2017 ж. Сан-Себастиан, Испаниядағы Дусто университетінде 9 айлық тәжірибеден өтті.

Ситенко Д.А. Латвия Үкіметі грантының шеңберінде 15.07.2017 ж. Бастап 30.09.2017 ж. Аралығында Латвия (Рига) университетінде «Университет пен білімнің коммерциализация процесінде іскерлік өзара әрекеттестігі» тақырыбында ғылыми тағылымдамадан өтті.

Кафедра магистранттары (Прага қ., Чехия) Экономиканың жоғары мектебінде жыл сайын ғылыми тағылымдамадан өтеді.

Ғылым және инновациялар

Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының 2019 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмысы және ғылыми зерттеулердің перспективалары

2019 жылы кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы экономикалық дамудың, бухгалтерлік есеп, аудит, бағалау және талдаудың өзекті мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. 2019 жылдың қорытындысы бойынша кафедраның ПОҚ жалпы көлемі 56,32 б.т. 61 жұмыс жарияланды, оның ішінде 4 Скопус, 13 РИНЦ және 5 ККСОН. Сонымен қатар кафедраның ПОҚ алыс және жақын шетелдердің аймақтық, республикалық және Халықаралық конференцияларына қатысты.

PhD докторанты, кафедраның аға оқытушысы А. Н. Ламбекова екінші деңгейлі банктерде ішкі аудитті жетілдіру мәселесі бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. 2019 жылы 6 қарашада Нархоз университетінде (Алматы қ.) “Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ішкі аудит жүйесін жетілдіру” тақырыбында диссертация қорғады.

Кафедраның аға оқытушысы, Томск мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінің ізденушісі Гарцуева Е. В. үй шаруашылықтарында кәсіпкерлік қызметті есепке алу мәселесіне арналған ғылыми зерттеу жүргізді. Ол экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін “Кәсіпкерлік үй шаруашылықтарында есепке алуды дамыту” тақырыбына диссертация дайындады (жоспарланған қорғау күні – 2020 жылдың 1 тоқсаны).

Кафедра профессоры Ситенко Д. А. аймақтық университеттердің инновациялық даму мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырды. Қазіргі уақытта ағылшын тілінде “Regionally engaged universities: institutional and disciplinary context”монографиясын жазу жұмыстары жүргізілуде. Жоспарланған басылым күні-2019-2020 жылғы қаңтар.

2019-2020 оқу жылында кафедраның негізгі ғылыми бағыттары бойынша бастамашыл ғылыми зерттеулер жүргізу, сондай-ақ кафедраның ПОҚ шетелдік және отандық реферацияланатын журналдарда, Скопус базасының журналдарында, сондай-ақ халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда жариялау жоспарлануда

Тәрбиелік жұмысы
11.10.2019 күні экономика факультетінің «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының оқытушылар құрамы мен кафедра топтарының студенттері кафедра күнін атап өтті. Мерекелік шарада экономика факультетінің деканы э.ғ.д профессор Хусайнова Ж.С, экономика факультетінің деканының тәрбие жұмысы бойынша орынбасары аға оқытушы Нұрсұлтан Д.Т, «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі э.ғ.к. доцент Ақбаев Е.Т кафедра ұжымы мен студенттерді құттықтады.

01.10.2019 күні «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының оқытушылары мен студенттері қарттардың құрметіне арналған «Қамқорлық» қарттар үйінде болды.
Фото 1

ГА-22 тобының студенті Кенжеғұл Нәсте өлең оқиды

УA-21 тобының студенті Азез Балнұр ән орындайды

ГА-22 тобының студенті Жұмағали Нұржан өлең оқиды

УА-24с тобының студенті арнайы қарттарға арналған концерттік бағдарламасын жүргізеді.

ГА-22 тобының студенті Толеубаева Сабина өлең оқиды


18 қараша, 2019 жыл «Жастар арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алудың өзекті мәселелері» кураторлық сағаты өткізілді